YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Uğur DEDE

GÜVENDE HİSSETMEK HAK MIDIR?

Hızla artan

Taciz ve tecavüz haberleri

Toplum vicdanında

Ağır bir yüke döndü.

Baskın gelen bir öfke patlaması

Benzer haberlerin tekrarı ile

Çocuklar için hissedilen

Yoğun bir endişe...

Büyük bir baskı altında toplum.

Her türlü istismara

Açık olarak üstelik.

Mesele insanların

Sokağa dökülmesi ise

Dökülme nedeni bile unutulur!

Çaresizlikten

Çare olarak

İdamın yasallaşması talebi,

En azından

Küçük yaşta istismara

Çocuklara tecavüze

İdam cezası verilmesi;

Toplumun neredeyse

Tamamında hak buldu.

Ki makul...

Korku ve endişe,

bu cezayla;

Maruz kalanlar ve

Olası maruz kalacaklar üzerinden

Karşı tarafa

Maruz bırakacak "Suçlu" tarafa

baskın bir ruh hali olacaktır.

Küçük bir çocuğun

Bedenini istismar eden için

Verilecek ceza

Daha doğrusu vicdanları

Bir nebze olsun

Teselli edecek olarak.

Verilecek ceza

Elbette idamdır.

Ömür boyu

Hücre cezası da verseniz,

Toplum,

"Sapığı bekliyorsunuz"

Diye suçlama yapar.

Kısırlaştırma vb. cezalara

Ceza diye bakmıyor bile.

Bu gerçeği dile getirirken

İdamın bir ceza olarak

Hukuk sistemimizde

Yeniden karşılık bulması,

Ne devleti ne de toplumu

Ne medeni dünyadan uzaklaştırır

Ne de bir zaaf yaşamamızı sağlar.

AB müktesebatının varlığı

Sittin sene AB’ye alınmayacak

Bir Türkiye için de

Sürdürülebilir bir engel olmayacaktır.

Birçok Batılı devlette olduğu gibi

"İnsan hakları" söylercesine

"Demokrasiye" rağmen

İdam bir ceza olarak

Er geç yerini alacaktır.

Çünkü toplum,

Kendini vicdanına yaklaştıran

Bölgesi alçaklığın da ötesi suça

Tahammül etmiyor.

Endişe korku

Büyük bir öfke patlamasına yol açıyor.

Hukuk tahammül eder

Devlet tahammül eder

Ama o hukuku

O devleti yaşatan irade

Yani toplum

Savunmasız bir çocuğa tecavüze

Tahammül etmiyor.

Velev ki, çocuk olmasa bile tecavüz

Tahammül edilebilir bir suç mudur?

Kimse de caniliğinden

Kana cana susamışlıktan

İdamı savunmuyor!

Zamanla bu suçlara da

Aklın ve vicdanın alışması

 (olası değilse de)

Sıradan bir suç olması

Engellenmiş olacaktır.

Nice anormallikler

Görsel ve işitsel alışkanlıklarla

Normal seviyeye indirgenmiştir.

Hiç olmasa bu alçakça suçu

Normalleştirmeyelim!

Sokağa çıkan

Her bir çocuk için

Korku yaşamak zorunda mıyız?

Parkta oynarken

Bakkala ekmeğe giderken

İnsanlar hiç mi

Çoluk çocuğunu güvende

Hissetmeyecek?

Bir çocuğa

Hangi telkinde

Hangi öğütte bulunursanız bulunun,

Başkalarına kanma olasılığı;

Gerçekleri görme olasılığımızdan

Daha yüksektir.

Ağırlaştırılmış ceza

Caydırıcı, önleyici cezadır.

Suç oranını

En aza

İndiren cezadır.

Hukuk sistemimiz

Devletimiz böyle bir cezayı

Vermeyince

Amiyane tabirle

Raconu halk kesiyor.

Hapishanede meselâ.

Yaşama şansları var mı?

"Devlet idam vermezse

Nasıl olsa

Girdiği hapishanede

Mahkumlar yaşatmaz"

Cümlesi,

Suça karşın verilen cezanın

Karşılığı olarak devam edecektir.

Geleneği itibariyle

Batıya göre

Daha kapalı bir toplumda

Bu tür cezaların ağırlığı önemlidir.

Çoluk çocuğumuzla

Güvende yaşamak istiyoruz.

Hepsi bu.

Güzel günlere uyanın

Sağlıcakla kalın efendim.

12 EYLÜLSİZ HANGİ KURDU BESLİYORSUNUZ?ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZ  TÜRKİYE ÇÖLDEKİ SU ABD İSE ÇÖLDEKİ ELMASTIRARAF’TAKİLERBEYAZ OĞLANIN ÜLKESİTANRI DEVLET ROLÜOHAL KALKTI, NE HAL OLACAK?ÖZGÜRLÜK, ADALET VE 15 TEMMUZGÜVENDE HİSSETMEK HAK MIDIR?Yazarın Tüm Yazıları