YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Alpaslan ÇEPNİ

HATADA ISRAR ETMEK  

Eğitimdeki en önemli sorunlardan biri de dinci kadrolaşmadır. Bütün tarikatçı örgütlerin gözü her zaman küçük çocukların üzerinde olmuştur çünkü. 

MEB, öteden beri tarikatların örgütlenme alanlarının başında geliyor. Özellikle 12 Eylül sonrası bu hız daha da artmıştır. FETÖ, bu melanet yuvalarından sadece biriydi. Ondan boşalan yeri, diğer örgütler kapmak için birbirleriyle yarış içindedirler, ne yazık ki…

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında, bu şer yuvalarının karşıtları olduğu gibi, yandaşları ve hamileri de her zaman var olmuştur.

Geçtiğimiz dönemde bakanlık,18 dinci örgütle, okullarda; eğitim faaliyeti adı altında çeşitli, seminer, kurs, ders, vb etkinlik vermelerine imkan sağlayan protokoller imzalamıştı.

Bunlardan biri de Ensar Vakfı idi.

Bir öğrenci velisi , Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan ve çocuk istismarları ile gündeme gelen vakfın okullarda eğitim, seminer, sosyal etkinlik düzenlenmesine ilişkin protokolün anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay’da iptal davası açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile imzaladığı Protokol hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.  

Bir kamu hizmeti olan eğitim- öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı. Danıştay’ın kararında; “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” vurgulandı.  

Kararı değerlendiren hukukçular, 18 ayrı dinci örgütle benzer metinlere imza koyan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Danıştay’ın kararına uyarak bu protokolleri  de bozması gerektiğini belirtiyorlar.

Okullarda her türlü eğitim öğretim çalışmasının, sadece  öğretmenler tarafından verilmesinin esas olduğunu söyleyip durduk sürekli olarak. Geçmişte bunun aksini yapmanın maliyetini de hep birlikte yaşayarak öğrendik… Aynı hata da ısrar etmek niye?..

 

Alpaslan ÇEPNİ

 

İNSAN OLMAK NE DEMEKTİRİKLİMLER DEĞİŞİRKEN12 EYLÜLEYLÜLGERÇEKÇİ OL,İMKANSIZI İSTE…1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ LİSELERE GİRİŞ VE YENİ DÖNEMYABANCI DİL AĞIRLIKLI ORTAOKULPAPAZI BULMAKHATADA ISRAR ETMEK  Yazarın Tüm Yazıları