YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

KONKORDATO…

Ekonomik kriz var mı,  yok mu derken Ülke gündemine  “ Konkordato “  eylemi oturuverdi.  Önceleri birkaç tanınmış şirket için ortaya atılan iddialar kapsam genişletti ve konkordato ilan ettiği ifade edilen firmaların sayısı inanılmaz boyutlara ulaştı. Kesmedi,  bugünlerde ise gerçek şahısların da konkordato talebi ile mahkemelere başvurmakta oldukları ve iki şahsın da konkordato taleplerinin kabul edildiği tüm gazetelerde manşetten verildi.

Peki, bu “ Konkordato “ nedir?  Neden koca koca firmalarımız ardı ardına mahkemelere başvuruda bulunurlar?

Önce bir bakmak lazım nedir bu konkordato.

Literatürde;

 • Hukuki olarak konkordato;

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır şeklinde okuyoruz.

 • Tarihsel anlamıyla konkordato;

İflas anlaşması veya konkordato,  batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma şeklinde açıklandığını da görmekteyiz. . Bu anlamıyla konkordatonun tarihte   " Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar"  için kullanıldığı ifade edilmektedir.

Daha anlaşılır ve açık şekli ile baktığımızda konkordatoyu; 

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yapılacak işlemlerin hangi esaslara göre yapılacağının düzenlenmesi amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Kanun kapsamında borç - alacak işlemlerinin hangi prosedüre göre yapılacağının, bu işlemler yapılırken hangi işin hangi süre içerisinde yapılacağının, bu işlemleri yaparken kanuna aykırı görülen işlemler bakımından itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğinin, iflas sürecinin nasıl işlediğinin, haciz işlemleri, satış işlemlerinin belirlenmesi gibi daha birçok konuyu kapsamaktadır.

Söz konusu düzenlemelerin yapılmasında dikkate alınan önemli bir icra iflas kurumu ise konkordatodur.

Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir.

Konkordato, borçlunun alacaklılarının 2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır şeklinde anlatabiliriz.

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvurur. Borçlu dilekçesinde konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu verir. Böylece süreç başlar ve başvuru makamı borçlunun teklifini, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığını araştırıp inceler.

 

Sürecin sonuçları nelerdir?


Süreç içerisinde şu sonuçlar oluşabilir;

 

 1. Borçluya karşı takip yapma yasağı: Konkordato sürecine giren borçluya kural olarak icra

takibi yapılamaz, sürenin verilmesinden önce başlanmış takipler durur. Buna rağmen yapılan her türlü takip işlemleri geçersizdir, konkordatonun re’ sen dikkate alınması gerekir. Konkordato süresi içerisinde borçlu aleyhine takip yapılması yasağının sonucu olarak süre ile kesişen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler aşağıdaki durumlar haricinde işlemez.

 • Borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir veya daha önce başlamış

 olan rehin takiplerine devam edilebilir.

 • İcra ve İflas Kanunu 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklılar (Hizmetçi ücretleri,

müstahdem ücretleri, cenaze masrafları, nafaka alacakları, işçi ihbar ve kıdem tazminatları) mühlet süresince takip yapabilirler veya başlamış olan takiplerine devam edebilirler.

 • Konusu şahıs varlığı hakkı olan veya borçlunun malvarlığı ile ilgili olmayan ilamlı takipler

devam edebilir.

      -    Süreç içinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

 1. Borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması: Borçlu, malları üzerinde tasarruf yetkisine

sahiptir. Fakat; yetkisinin kullanılması konkordato komiserinin denetimindedir. Borçlu, süreç içinde komiserin denetiminde işlerini yapmaya devem eder. Ancak, konkordato süresinin ilanından sonra borçlunun bazı işlemleri yapması kesinlikle yasaklanmış olup buna rağmen yaptığı işlemler hükümsüzdür.  Bunlar;

 • Mallarını rehnetmek,
 • Gayrimenkullerini satmak ve gayrimenkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Kefil olmak,
 • İvazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi)

Medyaya yansıyan haliyle Ülkemizde,  İnşaattan deriye, enerjiden tekstile hatta ilaç sanayiine kadar birçok farklı sektörden sayıları yüzlerle ifade edilmeye başlanan birbirinden önemli firmanın iflastan bir önceki aşama olan konkordato başvurusunda bulunmak üzere mahkemelerin yolunu tuttuklarını anlamaktayız. Kaldı ki,  yazının giriş bölümünde ifade etmiş olduğum üzere gerçek şahısların da konkordato talebiyle mahkemelerin yolunu tuttukları ve karar aldırdıklarını görmekteyiz.

Bu durum ekonomik tablonun hiç te iyi olmadığının işaretidir ve sıkıntı önemlidir.

Umuyor ve ümit ediyoruz ki, sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı ekonomi programı en kısa zamanda olumlu sonuçlar verir ve iflasın bir adım öncesi olan konkordato talepleri son bulur ve ekonomimiz rayına oturur. 

Zira mevcut haliyle tablonun pek parlak olmadığı ortadadır.

ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ DENETİM VE YAPTIRIMLAR  ( I ) ...ÇAN EĞRİSİ VE MAĞDUR OLAN ADAYLAR...7143  YASA VE HAKLI  BİR TALEP...CEMAL YEŞİLYURT ve SAMSUN...LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ve ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARI...TELEFONLA DOLANDIRICILIK...DOSTLUK ÜZERİNE...DEFTER BEYAN SİSTEMİ ve SONUÇLARI…KONKORDATO…Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
EL-HAYA, VEL-İMAN
Osman KARA
Erdem EROL
FARK YARATMAK
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
TEMEL'İN,  "PİZUM EZANI" VE POLİTİKACILAR!
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
TAŞ
Prof Dr Yücel TANYERİ
Ayhan HAMLI
TÜRK ASKERİ VE ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ GENÇLER
Ayhan HAMLI
Şakir DEMİRCİ
YEREL ŞEÇİMLERDE TÜM YOLLAR İSTANBUL'A ÇIKIYOR
Şakir DEMİRCİ
Ersin ERGE
ŞİİR HAS İNSANDIR
Ersin ERGE
Ergin KAHVECİ
NEDEN?
Ergin KAHVECİ
Nami Cem İYİGÜN
YENİLENEBİLİR ENERJİLER
Nami Cem İYİGÜN
M. Halistin KUKUL
İSA YUSUF ALPTEKİN ve DOĞU TÜRKİSTAN DÂVÂSI
M Halistin KUKUL
Hasan Cem KESKİN
BAŞARIYA YOLCULUK
Hasan Cem KESKİN
Birol BİRCAN
SAMKON'a sorular.
Birol BİRCAN
Hikmet KURADA
Yazdıklarının Tersini Söyleyen Fesli Kadir
Hikmet KURADA
Metin ATLI
BİRİNCİ FİNAL
Metin ATLI
Burhan UYAN
GELECEKTE VAR MIYIZ?
Burhan UYAN
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
SARIKAMIŞ'TA RUSLARA DEĞİL KIŞA YENİLDİK
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Embiya SANCAK
SAMSUNUM'DA SORUN YARATMADAN İYİ İŞLER YAPILSIN (II) GENE KONUMUZ GÜLSAN
Embiya SANCAK
Alpaslan ÇEPNİ
MUHALİF KADIN OLMAK
Alpaslan ÇEPNİ
Doç. Dr. Yetkin BULUT
SAMSUN VE FUARLAR 2
Doç Dr Yetkin BULUT
Kenan ERZURUMLU
Eski dostlara serzenişimdir!
Kenan ERZURUMLU
Kürşad GÜNDOĞDU
Fransız kalmak
Kürşad GÜNDOĞDU
Kadir GÜRKAN
Baş Döndüren Gelişmeler
Kadir GÜRKAN
Ahmet HAYVALI
ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...
Ahmet HAYVALI
Gül TURAN
TRAFİK TERÖRÜ
Gül TURAN
Selçuk KAYA
Tarih hiçbir zaman ilk yarının liderini yazmaz..
Selçuk KAYA
Salim YILDIZ
Var ol sen Samsunspor
Salim YILDIZ
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Ender GÜR
LİDERLİK KEYFİ
Ender GÜR
Akın ÜNER
SAMSUNSPOR'UN ŞEREF'İ (I)
Akın ÜNER
Mehmet ÖZ
BEKA MESELESİ VE MİLLÎ TAVIR
Mehmet ÖZ
Fulya ZORLU
Çocuklarda Problemli Davranışlar
Fulya ZORLU
İlker Mutlu
Ne günler, ne haftalar...
İlker Mutlu
Kenan ÖZTÜRK
Ayvacık'ta Doğa Evleri
Kenan ÖZTÜRK
Erdal AĞAR
İnsan Beyninden Yapay Zekâya II
Erdal AĞAR
Ceyhun DONBAY
Futbolda itici güç: Tribün
Ceyhun DONBAY
Naci ALTUNCU
SAMSUN'DA KADININ ADI YOK !!!
Naci ALTUNCU
Turgay SAAT
YALNIZ KALMAYA MAHKUMUZ
Turgay SAAT
Ömer PAMUK
NİCE YILLARA...
Ömer PAMUK
Cesur CEYLAN
MASKELER
Cesur CEYLAN
Cevdet YILMAZ
SAMSUN SEMT PAZARLARI
Cevdet YILMAZ
Mustafa ÖZBALCI
60. Ölüm Yıldönümünde YAHYA KEMAL BEYATLI
Mustafa ÖZBALCI
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Yavuz BAYRAM
Hangi Öğretmen?
Yavuz BAYRAM
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ
İbrahim TELLİOĞLU
OTKAYA MAĞARASINDA YAKILAN MUMLAR
İbrahim TELLİOĞLU
Kenan KAYIKÇI
Sporda Altyapı Sorunları
Kenan KAYIKÇI
Selamet ATLI
GOL YOLLARIMIZ SIKINTILI
Selamet ATLI
Kerem GÜREL
Meşhuriyet Çağının Kayan Yıldızları
Kerem GÜREL