YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Bahadır BAŞ

KİMLER KONKORDATA KOMİSERLİĞİ YAPABİLİRLER

Son günlerde her yerde kullanılan bir kavram yaşamımıza girdi. Konkordato. Aslında hukuk sistemimizde çok uzun zamandan beri var olan bu müessese 7101 sayılı kanun ile yapılan bir takım değişiklikler sonrasında ve iflas ertelemenin kaldırılması ile birlikte yeni bir boyuta taşındı.

Borçlu her işletmenin veya şahısın Konkordato ilan etmesi gerektiği gibi bir süreci yaşıyoruz. Bazı kişiler veya şirketler bu süreçten gerçekten iyi niyetli borçlu olarak yararlanmak isterken bazı firmalar ise alacaklılarının 23 ay boyunca dokunamayacağı bir zırha sahip olmak istiyorlar.

Hangi sebep ile olursa olsun ülke olarak bazı konularda işin suyunu çıkartmakta üzerimize yok gibi. Dizilerden, haberler her tarafta bir konkordato çılgınlığı var. Aslında konkordato bahsedildiği gibi güzel herkesin faydalanması gereken bir müessese değil. Çünkü bu sürecin başlaması ödeme güçlüğünü, işletmenin önemli riskler altında olduğunun bütün kamuoyu ile paylaşılması sonucunu doğurmaktadır. Yani ticari itibar anlamında olumsuzlukları yaratabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Bu itibar kaybı riskine rağmen bu denli revaçta ve gündemde olması sanırım ayrı bir araştırma konusu olmalı.

Bugün yazımızda Konkordato sürecinin başarıya ulaşması için en önemli aktörlerden biri hiç şüphesiz. Konkordato Komiserliği makamıdır.

02.06.2018 Tarih VE 30439 Sayılı Resmi Gazetede, Adalet Bakanlığı tarafından “Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 4’ncü maddesinde konkordato komiserinin nitelikleri  belirtilmiştir.

(1) Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

  1. a) Türk vatandaşı olmak.
  2. b) Tam ehliyetli olmak.
  3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

  1. d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
  2. e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
  3. f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
  4. g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  1. h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

(2) Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

(3) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

 

Söz konusu yönetmeliğin ikinci fıkrasının iptali yönünde İstanbul Mali Müşavirler Odası ve Ankara Mali Müşavirler Odası Danıştay nezdinde dava açtılar. Sebebi yönetmeliğin bakanlığa gönderilen halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  (SMMM )olduğu halde yönetmelikten Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) unvanı çıkartılarak yayınlanmıştır. Eksik düzenleme nedeniyle iptali istenmiştir. Söz konusu Oda Başkanlarına süreci yakından takip ettikleri ve bir haksızlığı düzeltmeye çalıştıkları için teşekkür ediyorum.

Konkordato komiseri niteliğine sahip olmak bence bu işi yapmak için yeterli değildir. Konkordato komiserliği, bilanço çıkarmayı bilen, şirket yönetimini bilen, alacaklılar toplantısını bilen şirket deneyimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Bu konkordato eğitimi ve öğretimi ile olamaz. Dört yıllık bir lisans mezunu sıfırdan bir eğitimle bir haftada altı saatte eğitilemez.

Özetle; Konkordato müessesi iyi niyetli mali durumu bozulan borçlular için gündeme gelmelidir. Kötü niyet ayrımı ve işin suyunu çıkartanlar hızlıca sistemden çıkartılmalıdır. Geçici mühlet aşamasında da mahkemeler daha etkin olmalı süreç için üç aylık bir uzatma yerine 15 günlük kısa bir sürede değerlendirme yapılmalı;  şartlar uymayan ve/veya iyi niyetli olmayan borçlunun talebi gerekiyorsa kısa bir süre içerisinde ret edilebilmelidir.Konkordato komiserliği için yönetmelikte yazılan şartların ötesinde mesleki yargı sahibi, proje hazırlamayı, mali veri analizi yapmayı, şirketlerin yönetimindeki işleyişi bilen kişilerin olması gerektiği görüşündeyim.

ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...KİMLER KONKORDATA KOMİSERLİĞİ YAPABİLİRLERYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
FARKINDA MIYIZ?
Osman KARA
Erdem EROL
ANTRENMAN
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
TEMEL'İN,  "PİZUM EZANI" VE POLİTİKACILAR!
Mustafa GENÇ
Kadir GÜRKAN
Baş Döndüren Gelişmeler
Kadir GÜRKAN
Şakir DEMİRCİ
SAMSUN KÜLTÜR SANATLA DAHA GÜZEL
Şakir DEMİRCİ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
FUAR
Prof Dr Yücel TANYERİ
Kürşad GÜNDOĞDU
Fransız kalmak
Kürşad GÜNDOĞDU
Ahmet HAYVALI
ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...
Ahmet HAYVALI
Gül TURAN
TRAFİK TERÖRÜ
Gül TURAN
Selçuk KAYA
Tarih hiçbir zaman ilk yarının liderini yazmaz..
Selçuk KAYA
Salim YILDIZ
Var ol sen Samsunspor
Salim YILDIZ
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Metin ATLI
ANTRENMAN MAÇI
Metin ATLI
Ender GÜR
LİDERLİK KEYFİ
Ender GÜR
Akın ÜNER
SAMSUNSPOR'UN ŞEREF'İ (I)
Akın ÜNER
Mehmet ÖZ
BEKA MESELESİ VE MİLLÎ TAVIR
Mehmet ÖZ
Fulya ZORLU
Çocuklarda Problemli Davranışlar
Fulya ZORLU
Ayhan HAMLI
DUMLU ŞEHİTLERİNE SELAM OLSUN...
Ayhan HAMLI
İlker Mutlu
Ne günler, ne haftalar...
İlker Mutlu
Ersin ERGE
HAS ŞİİRE GİDERKEN  
Ersin ERGE
Nami Cem İYİGÜN
PARİS, TRUMP VE 2020 (II)
Nami Cem İYİGÜN
Kenan ÖZTÜRK
Ayvacık'ta Doğa Evleri
Kenan ÖZTÜRK
Erdal AĞAR
İnsan Beyninden Yapay Zekâya II
Erdal AĞAR
Ceyhun DONBAY
Futbolda itici güç: Tribün
Ceyhun DONBAY
Hikmet KURADA
Ergenekon’da 11 Yıl Sonra Gelen Adalet ve Bir Anı
Hikmet KURADA
Doç. Dr. Yetkin BULUT
SAMSUN VE FUARLAR
Doç Dr Yetkin BULUT
Naci ALTUNCU
SAMSUN'DA KADININ ADI YOK !!!
Naci ALTUNCU
Hasan Cem KESKİN
AİLE REİSİ
Hasan Cem KESKİN
Burhan UYAN
TEKNOLOJİ İLE ZAMANDA YOLCULUK MÜMKÜN MÜ? 1919 YILI İÇİN EVET!
Burhan UYAN
M. Halistin KUKUL
COĞRAFYAMIZDA KÜLTÜR BOZULMASI
M Halistin KUKUL
Alpaslan ÇEPNİ
ÇOK OLAN,GÜÇLÜ OLAN BİZİZ
Alpaslan ÇEPNİ
Embiya SANCAK
SAMSUNUM’DA SORUN YARATMADAN İYİ İŞLER YAPILSIN GENE KONUMUZ GÜLSAN
Embiya SANCAK
Kenan ERZURUMLU
Gökoğuzlar ve Türkiye
Kenan ERZURUMLU
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
 Öğretmenlerimiz
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Turgay SAAT
YALNIZ KALMAYA MAHKUMUZ
Turgay SAAT
Ömer PAMUK
NİCE YILLARA...
Ömer PAMUK
Cesur CEYLAN
MASKELER
Cesur CEYLAN
Cevdet YILMAZ
SAMSUN SEMT PAZARLARI
Cevdet YILMAZ
Mustafa ÖZBALCI
60. Ölüm Yıldönümünde YAHYA KEMAL BEYATLI
Mustafa ÖZBALCI
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Yavuz BAYRAM
Hangi Öğretmen?
Yavuz BAYRAM
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ
İbrahim TELLİOĞLU
OTKAYA MAĞARASINDA YAKILAN MUMLAR
İbrahim TELLİOĞLU
Birol BİRCAN
SAMKON ne yapmaya çalışıyor?
Birol BİRCAN
Zati ÜRER
EĞİTİM KÖYLERİ
Zati ÜRER
Ergin KAHVECİ
İYİ Kİ VARDIN...
Ergin KAHVECİ
Kenan KAYIKÇI
Sporda Altyapı Sorunları
Kenan KAYIKÇI
Selamet ATLI
GOL YOLLARIMIZ SIKINTILI
Selamet ATLI
Kerem GÜREL
Meşhuriyet Çağının Kayan Yıldızları
Kerem GÜREL