YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ DENETİM VE YAPTIRIMLAR  ( I ) ...

Şirketlerin organizasyon yapısı içerisinde yönetim kurulu ile birlikte denetçi kavramı da vardı ve bu kavram 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı RG’de yayımlanan 6102 sayılı Yasa ile tümüyle değişti ve ayrı bir hüviyete büründü.  Şirketler artık genel kurullarında yönetim kurulu yanında ayrıca denetçi seçimi yapmıyorlar. Çünkü artık böyle bir kurul yok.

 

Denetleme, 6102 sayılı TTK’nın 397 ila 406. maddeleri ile yeniden düzenlendi ve denetimin, denetçilik mesleğinin gereklerine, etiğine ve uluslararası standartlara göre yapılması hüküm altına alındı.  Yeni hükümlerle, kurumsal yönetim ve dürüst resim ilkeleri bağlamında tam bir denetimin sonuçlarının, açık, anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma amacına yönelik olarak düzenlenmiş bir denetim raporuyla,  şirketlerin pay sahipleri başta olmak üzere tüm ilgili taraflara sunulması hedeflenmiş ve bu husustaki yetki,  02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı RG ile yayımlanan 660 sayılı KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilere verilmiştir. Bağımsız Denetime,  KGK tarafından belirlenen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan tüm şirketler tabi olacaklardır. 2018 yılı için bu ölçütler aşağıdaki gibidir.

*   Aktif toplamı 35 milyon TL.

*   Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL.  ve

*   Çalışan sayısı 175 kişi. 

 Hemen görüleceği üzere belirlenen kriterlerin dışında kalan şirketlerin denetimlerinin nasıl yapılması gerektiği noktasında yönetmelik yayımlama yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiş olmasına rağmen bu yetki bugüne dek kullanılmamış olup, bağımsız denetim kapsamına girmeyen şirketlerin denetimi noktasında belirsizlik ne yazık ki hala sürmekte ve ne zaman sonuçlanacağı da bilinememektedir.

Kısaca,  binlerce şirket denetim dışıdır.  6102 sayılı Yasa öncesinde şirketlere denetçi anlamı ile eşdeğerli murakıplık müessesesi vardı… Murakıplar;  anonim şirketlerin ani olarak kuruluşunda esas sözleşme ile bir yıl için seçiliyor daha sonraki seçimlerde ancak üç yıla kadar seçilme imkânları bulunuyordu.

 

Bu göreve seçilebilmenin genel şartları ise;

“   Reşit ve mümeyyiz olmak,  Yönetim kurulu üyelerinin yakını, hısımı olmamak, İflas etmemiş olmak, Hacir altında olmamak, Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak vb. Görüleceği üzere,  sıralanan şartlar arasında herhangi bir tahsil şartı bulunmamaktadır. “   Yani sıradan herhangi bir vatandaşın  şirkete murakıp ( denetçi ) olarak seçilebilmesinin önünde bir engel yoktu  ve   bu kişiler tarafından düzenlenen , her şeyin,  her işlemin doğru ve yerinde olduğuna dair iki üç satırdan ibaret  rapor !,  genel kurullarda  ibra ediliyor, ardından diğer genel kurul evrakları ile birlikte bağlı bulunulan ticaret sicil memurluğuna veriliyor ve bu şirket  mevzuat gereği denetlenmiş sayılıyordu.

 

6102 sayılı Yasa ile çok önemli bir değişiklik yapılmış ve denetim işi,  ehline yani 3568 sayılı Yasa ile ruhsat almış SMMM ve YMM’lere bırakılmıştır.  KGK’dan alacakları bağımsız denetçi belgeleri ile meslek mensupları şirketleşerek veya bireysel olarak yukarıda belirtilen kriterlere göre denetlenmesi gereken kurum veya şirketlerin bağımsız denetimini yapmaktadırlar.  KGK tarafından bu güne kadar yetkilendirilmiş bağımsız denetçi sayısı 15.876, bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 265’tir. Türkiye’ de halen bağımsız denetim kapsamına alınan şirket sayısının ise 7.500 civarında olduğu ifade edilmektedir.  Oysa ülke genelinde 800 bini Limited ve 125 bin kadarı da anonim şirket olmak üzere 900 binin üzerinde sermaye şirketi olduğu belirtilmektedir.

 

Geçmişte Hayat Standardı olarak adlandırılan uygulamadan kaçış için bir yol olarak kabul edilen ve bu maksatla kurulan limited şirketlerin sayılarının fazlalığındaki gerçeklik dikkate alındığında denetlenebilecek şirket sayısının öyle 900 binlerde falan olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bakıldığında şu anda denetime tabi olan şirket sayısının,  olması gerekenin çok ama çok altında olduğu gerçeğinin üstünü örtememektedir.

KGK, denetime tabi  olma  kriterlerini  her yıl yeniden gözden geçirerek yaptığı düzenlemelerle denetlenecek şirket sayısını artırmaya çalışmaktadır.

 

İşte tam da bu nokta da şu sorular ardı ardına gelmekte ve cevap aranmaktadır.

 

1)  Belirlenen üç kriterden ikisini aşan şirketler bağımsız denetim yaptırma şartına uymazlarsa bunun yaptırımı nedir?

2) Bağımsız denetim raporlarının sonuçları takip edilmekte midir? Olumsuz veya görüş vermekten kaçınma şeklinde verilen bir bağımsız denetim raporunun sonucu kim ya da kimler tarafından izlenmekte ve hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?

 

Bu iki sorunun cevabını da gelecek yazımızda arayacağız.

 

Sağlıklı, iyi bir hafta diliyorum.

ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ DENETİM VE YAPTIRIMLAR  ( I ) ...ÇAN EĞRİSİ VE MAĞDUR OLAN ADAYLAR...7143  YASA VE HAKLI  BİR TALEP...CEMAL YEŞİLYURT ve SAMSUN...LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ve ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARI...TELEFONLA DOLANDIRICILIK...DOSTLUK ÜZERİNE...DEFTER BEYAN SİSTEMİ ve SONUÇLARI…KONKORDATO…Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
ASIL KAVGA!
Osman KARA
Erdem EROL
FARK YARATMAK
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
TEMEL'İN,  "PİZUM EZANI" VE POLİTİKACILAR!
Mustafa GENÇ
Kadir GÜRKAN
Baş Döndüren Gelişmeler
Kadir GÜRKAN
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
GAZ
Prof Dr Yücel TANYERİ
Ergin KAHVECİ
NEDEN?
Ergin KAHVECİ
Nami Cem İYİGÜN
YENİLENEBİLİR ENERJİLER
Nami Cem İYİGÜN
Hasan Cem KESKİN
BAŞARIYA YOLCULUK
Hasan Cem KESKİN
M. Halistin KUKUL
İSA YUSUF ALPTEKİN ve DOĞU TÜRKİSTAN DÂVÂSI
M Halistin KUKUL
Birol BİRCAN
SAMKON'a sorular.
Birol BİRCAN
Hikmet KURADA
Yazdıklarının Tersini Söyleyen Fesli Kadir
Hikmet KURADA
Metin ATLI
BİRİNCİ FİNAL
Metin ATLI
Burhan UYAN
GELECEKTE VAR MIYIZ?
Burhan UYAN
Şakir DEMİRCİ
HAYDİ KADINLAR BELEDİYE MECLİSLERİNE
Şakir DEMİRCİ
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
SARIKAMIŞ'TA RUSLARA DEĞİL KIŞA YENİLDİK
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Embiya SANCAK
SAMSUNUM'DA SORUN YARATMADAN İYİ İŞLER YAPILSIN (II) GENE KONUMUZ GÜLSAN
Embiya SANCAK
Alpaslan ÇEPNİ
MUHALİF KADIN OLMAK
Alpaslan ÇEPNİ
Doç. Dr. Yetkin BULUT
SAMSUN VE FUARLAR 2
Doç Dr Yetkin BULUT
Kenan ERZURUMLU
Eski dostlara serzenişimdir!
Kenan ERZURUMLU
Kürşad GÜNDOĞDU
Fransız kalmak
Kürşad GÜNDOĞDU
Ahmet HAYVALI
ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...
Ahmet HAYVALI
Gül TURAN
TRAFİK TERÖRÜ
Gül TURAN
Selçuk KAYA
Tarih hiçbir zaman ilk yarının liderini yazmaz..
Selçuk KAYA
Salim YILDIZ
Var ol sen Samsunspor
Salim YILDIZ
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Ender GÜR
LİDERLİK KEYFİ
Ender GÜR
Akın ÜNER
SAMSUNSPOR'UN ŞEREF'İ (I)
Akın ÜNER
Mehmet ÖZ
BEKA MESELESİ VE MİLLÎ TAVIR
Mehmet ÖZ
Fulya ZORLU
Çocuklarda Problemli Davranışlar
Fulya ZORLU
Ayhan HAMLI
DUMLU ŞEHİTLERİNE SELAM OLSUN...
Ayhan HAMLI
İlker Mutlu
Ne günler, ne haftalar...
İlker Mutlu
Ersin ERGE
HAS ŞİİRE GİDERKEN  
Ersin ERGE
Kenan ÖZTÜRK
Ayvacık'ta Doğa Evleri
Kenan ÖZTÜRK
Erdal AĞAR
İnsan Beyninden Yapay Zekâya II
Erdal AĞAR
Ceyhun DONBAY
Futbolda itici güç: Tribün
Ceyhun DONBAY
Naci ALTUNCU
SAMSUN'DA KADININ ADI YOK !!!
Naci ALTUNCU
Turgay SAAT
YALNIZ KALMAYA MAHKUMUZ
Turgay SAAT
Ömer PAMUK
NİCE YILLARA...
Ömer PAMUK
Cesur CEYLAN
MASKELER
Cesur CEYLAN
Cevdet YILMAZ
SAMSUN SEMT PAZARLARI
Cevdet YILMAZ
Mustafa ÖZBALCI
60. Ölüm Yıldönümünde YAHYA KEMAL BEYATLI
Mustafa ÖZBALCI
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Yavuz BAYRAM
Hangi Öğretmen?
Yavuz BAYRAM
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ
İbrahim TELLİOĞLU
OTKAYA MAĞARASINDA YAKILAN MUMLAR
İbrahim TELLİOĞLU
Zati ÜRER
EĞİTİM KÖYLERİ
Zati ÜRER
Kenan KAYIKÇI
Sporda Altyapı Sorunları
Kenan KAYIKÇI
Selamet ATLI
GOL YOLLARIMIZ SIKINTILI
Selamet ATLI
Kerem GÜREL
Meşhuriyet Çağının Kayan Yıldızları
Kerem GÜREL