YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

M. Halistin KUKUL

İSA YUSUF ALPTEKİN ve DOĞU TÜRKİSTAN DÂVÂSI

Ahmed Yesevîler’in, Yusuf Has Hacibler’in, Kâşgarlı Mahmudlar’ın, İmâm-ı Buhârîler’in, İbni Sinalar’ın, Fârâbîler’in, Uluğ Beğler’in, Tirmîzîler’in, El-Bîrunîler’in, Hârezmîler’in, Serahsîler’in, Arslan Babalar’ın doğup büyüdüğü, dünyaya ilim irfân ışıkları saçtığı, Türklerin ana-yurdudur Türkistan!..

Hunlar’ın,  Göktürkler’in,  Uygurlar’ın,  Karahanlılar’ın,  Gazneliler’in,  Selçuklular’ın,  Harezmşahlar’ın devletler/imparatorluklar kurup cihâna adâletle nam saldığı, Türklerin ata-yurdudur Türkistan!..

Türkistan dâvâsı; doğusuyla-batısıyla, Türk milletinin topyekûn müşterek vatanı, tek fert kalıncaya kadar da temel dâvâlarından biridir.

Târih boyunca, Türkler’in hayat sürdüğü Kırım’dan Kerkük’e, Kerkük’ten, Gümülcine’ye, Azerbaycan’dan, Kıbrıs’a, Musul’a, Bişkek’e, Urumçi’ye kadar...bu yük, bir vazîfe olarak hepimizin omzundadır.

Orta Asya, boydan boya Türkistan coğrafyasıdır ve ne yazık ki, bugüne kadar, bir taraftan kızıl Rusya’nın, diğer taraftan da kızıl Çin’in kıskacından kurtulamamış ve onların istilâlarına mârûz kalarak zulme tâbi tutulmuş, büyük mağduriyetlerin ötesinde, câmileri kapatılmış, insanları ölüme götürülmüştür.

Bugün îtibâriyle, Doğu Türkistan Türklüğünün büyük zulümlere mârûz bırakıldığı haberleriyle ortalık çalkalanmaktadır. Tarafsız haber ajansları, Çinlilerin, başta “Doğu Türkistan” ismine karşı olmaları bir yana,  bunun söylenmesinin bile cezâyı  gerektirdiğini beyan etmektedirler.

Doğu Türkistanlı’nın câmiye gitmesi değil, îmânı gereği oruç tutması, namaz kılması bile yasaktır. Çin; Doğu Türkistan’da şiddetli bir asimilasyon uygulamaktadır.

1949 yılında, Doğu Türkistan’ı işgal ettiğinde, orada, sâdece ikiyüz bin civarında Çinli yaşarken, bugün milyonlarca çinlinin yaşadığı herkes tarafından bilinen bir hakikattir. Elli milyona yakın Türk nüfus, açlığa ve sefâlete sürüklenmekte; Türk kızları,  Çinlilerle evlendirilmeye zorlanmakta, böylece, asimilasyon politikaları hızla sürmektedir.

Ne yazık ki.. Evet, ne yazık ki, dünya Türklüğü, bu vahim durum karşısında yeterince sesini yükseltmemekte/yükseltememekte hattâ, zaman zaman sessizliğe gömülmektedir.

Doğu Türkistan’dan gelen haberler korkutucudur. Reuters’in 04 Aralık 2018 tarihli haberinde, “Birleşmiş Milletler’e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk’ü Çin’in “eğitim merkezi” olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor.”

Doğu Türkistan dâvâsının (merhûm) lideri İsa Yusuf Alptekin, seneler öncesinde, Türk Dünyâsı’nı uyararak şöyle demektedir: “Kızıl Çin, komünizmin katı metodlarının bir kısmını terkederken ve Doğu Türkistan Türklerine, bazı hürriyetler tanırken, an’anevi istilâ ve asimilâsyon politikasından zerre kadar taviz vermemektedir. Çin’in Türkiye ve İslâm dünyası ile münâsebetlerini geliştirmesinin ardında, iki milyon kilometre kareye yakın Doğu Türkistan topraklarını Çinli muhacirlerle doldurmak ve 30 milyona yakın Türk’ü eritmek siyaseti yatmaktadır. Çünkü, dış politikasının temel prensibi; “uzaktakini oyala, yakındakini ez” şeklindedir. Aziz Türkiyemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki münasebetlerin gelişmesi, millî menfaatlerimiz istikametinde elbette faydalıdır. Ancak, bu münâsebetler, Doğu Türkistan’ın unutulmasına sebep olmamalıdır.”

Ne yazık ki, Türkiye, uzun zaman, Türkiye hâricindeki Türklere kayıtsız kalmış; onlarla işbirliği yapmak şöyle dursun, Türk birliğinden söz edenleri “Turancılık” ile suçlanmıştır. Şimdilerde de, maalesef, Türkiye’nin, dünya Türklüğü ile, kültürel, sosyal ve iktisadî işbirliğinin yeterli olduğu söylenemez. Çünkü; içteki fuzulî tartışma ve çekişmeler, Türk Dünyası’yla gerekli irtibatı sağlayamamamıştır.

Başta Türkiye olmak üzere; bütün Türk Dünyası Devletleri kendilerine çekidüzen vermeli, mes’elelerini bilen, ‘ilmî, kültürel ve siyâsî heyetler’ teşkil ederek, sür’atle, karşılıklı temaslara başlamalıdırlar.

Bu heyetler; hem kendi mensubumuz devletler nezdinde, hem bu sömürgeci, asimilasyoncu ve baskıcı unsurlarla ve hem de hür dünyayla sıkı temaslarda bulunarak, yerine göre uzlaşmacı ve yerine göre de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı vâsıtasıyla, yaşanan bu elîm hâdiselere çâre arama yoluna gitmelidirler.

İhmâle gelmeyen vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuz asla unutulmamalıdır!..

DİLENCİLİK NASIL ÖNLENİR?KÜLTÜR BUHRANI YAŞIYORUZKAYBOLAN KÜLTÜR DEĞERLERİMİZDEN: NEZÂKETTÜRKÇE’NİN EN GÜZEL (!) GÜNLERİMEHMET ÂKİF ve ORDUNUN DUASIVefâtının 745. Yılı Münâsebetiyle GÜZEL SÖZ ve HAZRET-İ MEVLÂNAİSA YUSUF ALPTEKİN ve DOĞU TÜRKİSTAN DÂVÂSICOĞRAFYAMIZDA KÜLTÜR BOZULMASIÖĞRETMEN OKULLARI AÇILMALIDIRYAZIKTIR!..GÜNAHTIR!..AYIPTIR!..Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
31 Mart son mu başlangıç mı?
Osman KARA
Erdem EROL
KAFAMIZDAKİ PİRELER
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
SİYASİ PARTİLER NİÇİN VARDIRLAR?
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
MOBİL-TEL
Prof Dr Yücel TANYERİ
Naci ALTUNCU
BEN BİLMEM MERKEZ BİLİR
Naci ALTUNCU
M. Halistin KUKUL
DİLENCİLİK NASIL ÖNLENİR?
M Halistin KUKUL
Doç. Dr. Yetkin BULUT
YAPAY ZEKA
Doç Dr Yetkin BULUT
Erdal AĞAR
İçimizdeki Şiddet
Erdal AĞAR
Metin ATLI
BAHANE DEĞİL İCRAAT!
Metin ATLI
Burhan UYAN
GELECEKTE VAR MIYIZ?
Burhan UYAN
Şakir DEMİRCİ
ATAKUM'DA SEÇİM KULVARINDA SON 100 METRE
Şakir DEMİRCİ
Kenan ERZURUMLU
Kur'an-ı Kerim ve Diyalog: II
Kenan ERZURUMLU
Embiya SANCAK
"SAHİL YOLU UYGUNDUR" KARARINA İPTAL
Embiya SANCAK
Alpaslan ÇEPNİ
DİLE ÖZEN GÖSTERMEK
Alpaslan ÇEPNİ
Yavuz BAYRAM
HAYATI ISKALAMAK
Yavuz BAYRAM
Selçuk KAYA
Israra gerek yok
Selçuk KAYA
Ender GÜR
OMURGA BOZULUNCA
Ender GÜR
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
HER YÖNÜYLE CEZA HUKUKUNDA AF MÜESSESESİ II
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Ahmet HAYVALI
FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULUYOR...
Ahmet HAYVALI
Kadir GÜRKAN
55 DU 637
Kadir GÜRKAN
Mustafa ÖZBALCI
SÖZ UÇAR, YAZI KALIR 
Mustafa ÖZBALCI
Ömer PAMUK
EN SIRADAN İŞ BİLE...
Ömer PAMUK
Ayhan HAMLI
AYBÜKE ÖĞRETMENİN KATİLLERİNE 18 YIL...
Ayhan HAMLI
Akın ÜNER
96 SENELİK DRAM: MÜBADELE
Akın ÜNER
Ergin KAHVECİ
ANLAŞTIK!...
Ergin KAHVECİ
Fulya ZORLU
Sosyalleş-me
Fulya ZORLU
Cevdet YILMAZ
Daha az ölüm, daha az doğum (Less die, less birth)
Cevdet YILMAZ
Gül TURAN
BÜYÜKADA ATLARI
Gül TURAN
Ceyhun DONBAY
FUTBOL ŞEHRİ SAMSUN, TESİS FAKİRİ!
Ceyhun DONBAY
İlker Mutlu
Samsun 100. Yıl Platformu
İlker Mutlu
Ersin ERGE
YAŞAR DOĞU SPOR ÖDÜLLERİ
Ersin ERGE
Cesur CEYLAN
KARNE HEDİYESİ(?)
Cesur CEYLAN
Turgay SAAT
Parayı veren düdüğü çalıyor...
Turgay SAAT
Nami Cem İYİGÜN
GEZEGENİ SERİNLETMEK - 2
Nami Cem İYİGÜN
Kenan ÖZTÜRK
Vezirköprü Kunduz’da kış  
Kenan ÖZTÜRK
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
COĞRAFYA ÜLKELERİN KADERİDİR
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Birol BİRCAN
Bafra’nın Kitapları
Birol BİRCAN
Hikmet KURADA
Ata'yı Samsun'a getiren Bandırma’nın Kaptanı unutuluyor!
Hikmet KURADA
Hasan Cem KESKİN
Serkan AYKUT yazılır, KRAL diye okunur
Hasan Cem KESKİN
Kürşad GÜNDOĞDU
"GEÇMİŞTEN GELECEĞE KURULAN KÖPRÜ" OSMANLI TÜRKÇESİ...
Kürşad GÜNDOĞDU
Murat Sandıkçı
Samsun gerçekten spor kenti mi?
Murat Sandıkçı
Kenan KAYIKÇI
ÇOCUKLARDA KUVVET GELİŞİMİ
Kenan KAYIKÇI
İbrahim TELLİOĞLU
NEDİR SAMSUN’UN BİZDEN ÇEKTİĞİ
İbrahim TELLİOĞLU
Mehmet ÖZ
Beka, Milliyetçilik ve Din
Mehmet ÖZ
Memduh ERKİN
KALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM ÜZERİNE
Memduh ERKİN
Selamet ATLI
KARARLAR ve HAMLELER KADERİMİZİ BELİRLER...
Selamet ATLI
Salim YILDIZ
Biz kaçtık onlar kovaladı
Salim YILDIZ
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ