YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Memduh ERKİN

KALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM  ÜZERİNE

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, nitelikleri bakımından dünün hayâl sınırlarını zorladığı; niceliksel olarak da alabildiğine bir çeşitlilikle takip edilemez bir hıza eriştiği günümüzde, birey ve toplum yaşamıyla ilgili öncelikler, bu gelişmelere bilişsel-duyuşsal baz oluşturanteknoloji ve tasarım kültürünün /bilincinin,genel kültürün dinamik bir unsuruolarak anlaşılması veönemsenmesini gerekli kılmaktadır.

Bilişim çağını, gereklerini yerine getiremeden, şartlarını hazırlayamadan yaşayan toplumlarda, bireyin kendini enformatik kaos ortamında bulması kaçınılmazdır. Genel olarak seçme - planlama - denetim şansına sahip olamadığı türlü etkilerin üzerinde kesiştiği bireyin, varoluşunu bilinçsiz bir seçicilikle içgüdüsel tepkimeler düzeyinde ortaya koyduğu görül-mektedir. Bu sürecin uzamasıyla yerleşiklik kazanma oranı artan sonuç da: paylaşmayı sev-meyen, iletişim becerileri çok zayıf, doyumsuz, gergin, güvensiz, tahammülsüz, müsamaha-sız, kararları sağlıksız ama ısrarlı, bencil bir kişilik profili olmaktadır. Bu özelliklerin gözlene-bilir düzeyler kazandığı sevgisizleşmiş, yalnızlaşmış bireylerden oluşan toplumlarda doğaldır ki, müşterekler azalmakta,  toplumsal-kültürel değer yargıları aşınmakta, toplumsal kohezyon zayıflamaktadır.

Bugün değişik endüstri kollarında robotlar, siborglar kullanılmakta; bilgisayar, çok karmaşık işler için bile kusursuz ve nicel açıdan insan performans limitlerinin çok üstünde bir işlem hızı ve güvenilirliği ile akla gelebilecek her üretim ve hizmet alanında kullanıma girmiş bulunmaktadır. Sınırsız açılım imkânları taşıyan komputerizasyon, iletişim/bilişim teknolojileri, çeşitli üretim, ulaşım ve uzay teknolojileri ile ara alanlar oluşturmaktadır.  Günlük yaşam pratiğinde, kısa bir süre öncesinde bile tahmin edilemeyecek değişimlere yol açan bu gelişmeler,dünya toplumları arasında da,  toplumların kendi bünyelerinde desosyal, kültürel, ekonomik ve politik dengeleri değiştirebilecek boyutları ile sürekli olarakdeğerlendirilmeleri gereğinigündemde tutmaktadır.                                                                                                                 

            Bu gereklerin belirlediği perspektiften alındığında, günümüzde toplumların gelişmişli-ğini, ülkelerin kalkınmışlığını ölçmede, ekonomik ve sosyo-kültürel yapının yenileştirilmesin- deki trendi; geliştirilmesindeki performansı gösteren tespitler önemli görülmektedir. Kalkın-ma da,  sosyo-ekonomik unsurlar arasındaki korelasyona ve senkronizasyona dayalı olarak, toplumun yeni denge eşiklerine erişmesi şeklinde açıklanmaktadır.  Dolayısıylakalkınma, yaşam pratiğince geçerliği onaylanmış yeniliklere bağlıdır.  Bu nitelikteki yeniliklere, araştırma ve denemelerle varılabilmektedir. Araştırma ve denemenin,  en güçlü ortak pay-dasını oluşturduğu gerçekleştirim alanları:sanat,  bilim, düşünce ve teknolojidir. Hemen bu noktada değinilmesi ve tasrih / tavzih / teşrih edilmesi gereken çok bileşenli bir gerçek-leştirim alanı da, bunların arakesitlerinde /  arayüzlerinde dolaşan ve ana bileşke niteliği taşıyan ‘tasarım’ dır. Tasarım, geniş bir bilgi ve beceri spektrumu gerektiren, geri bildirim-lere açık, yeni beğeni ve kullanım ölçütlerinin /  normlarının oluşturulduğu; interdisipliner, multidisipliner ve transdisipliner bir çaba alanı olmasından ötürü,  spesifik bilgilerin önemli olduğu uzmanlık alanlarından çok daha eleştirel, prestijli ve holistik bir etkinlik alanı olarak değerlendirilmektedir.  Farkındalık oluşturma,  problem belirleme  /  tanımlama  /  önerme/ sınırlama; alternatif çözümler üretme, yeni denenceler geliştirme süreci niteliğiyle;  ayrıca tahayyül ve tasavvura dayanmasına,  kurgusal özelliklerine bağlı olarak sanatın,  bilimin felsefenin,  estetiğin ve teknolojinin bütün dalları / kolları ile iç içedir. Bu alanlarla ilgisi de tek doğrultulu ve durağan olmayıp, çok yönlü sarmal ve dinamiktir.

YENİLİKLER      KALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM  ÜZERİNEKALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM ÜZERİNEYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
21 MART'IN ANLAMI
Osman KARA
Erdem EROL
HASTANEYE GİDİN
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
"DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"
Mustafa GENÇ
GÜNDEMLİK
GÜNDEMLİK
GÜNDEMLİK
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
YÜK
Prof Dr Yücel TANYERİ
Cevdet YILMAZ
Su (Şirketi) Savaşları
Cevdet YILMAZ
Kenan ÖZTÜRK
Teşekkürler TİKDAK
Kenan ÖZTÜRK
Nami Cem İYİGÜN
FARKLI UYGULAMALAR VE BÜTÇELENDİRME MESELESİ
Nami Cem İYİGÜN
Birol BİRCAN
Titanic'ten kutulan Türk.
Birol BİRCAN
Naci ALTUNCU
CHP'NİN GELECEKLE İLGİLİ VİZYONU ? ( 3 )
Naci ALTUNCU
Doç. Dr. Yetkin BULUT
DİKKAT EKONOMİSİ
Doç Dr Yetkin BULUT
Burhan UYAN
ESNEK BEYİNLİLERDEN MİSİNİZ?
Burhan UYAN
Şakir DEMİRCİ
YARIN DÜNYA ŞİİR GÜNÜ
Şakir DEMİRCİ
Mustafa ÖZBALCI
KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM
Mustafa ÖZBALCI
Ergin KAHVECİ
MEVZU GELİP ÜRETİME KİLİTLENİNCE...
Ergin KAHVECİ
Embiya SANCAK
"MUSTAFA EZBER BOZDU"
Embiya SANCAK
Alpaslan ÇEPNİ
NEVRUZ
Alpaslan ÇEPNİ
Kadir GÜRKAN
Neden Olmuyor ?...
Kadir GÜRKAN
Kenan ERZURUMLU
Camiler, Vaizler, İmamlar: II
Kenan ERZURUMLU
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
ÜMİT VAR, ÜMİTVARIZ...
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Kürşad GÜNDOĞDU
DEĞER Mİ?
Kürşad GÜNDOĞDU
Salim YILDIZ
Öldük öldük dirildik
Salim YILDIZ
Selçuk KAYA
12. adam, Okan'a merdiven oldu...
Selçuk KAYA
Metin ATLI
BU MAÇIN TARİFİ YOK
Metin ATLI
Ender GÜR
AHLARLA VAHLARLA KAZANMAK
Ender GÜR
Gül TURAN
PATLICAN  DEYİP DE GEÇME
Gül TURAN
Ayhan HAMLI
18 MART BÜYÜK GÜN...
Ayhan HAMLI
Akın ÜNER
SAMSUN, OTOPARK, PARKOMAT...
Akın ÜNER
Hasan Cem KESKİN
İNANCIN, SİLAHINDIR
Hasan Cem KESKİN
İlker Mutlu
Samsun'dan bir Menderes Samancılar Geçti
İlker Mutlu
Ersin ERGE
KUVAYI MİLLİYE DERKEN
Ersin ERGE
Erdal AĞAR
Uyku Kalitesi
Erdal AĞAR
Hikmet KURADA
AŞIK  VEYSEL’DEN, ''ATATÜRK’E AĞIT!..''
Hikmet KURADA
Mehmet ÖZ
İBN HALDUN’A GÖRE İKTİDAR VE DEVLET
Mehmet ÖZ
Kenan KAYIKÇI
BÜYÜK KAPTANLAR
Kenan KAYIKÇI
M. Halistin KUKUL
Kabûlünün 98. Yılında:TÜRK İSTİKLÂL MARŞI: BİR EDEBÎ ŞAHESER
M Halistin KUKUL
Ahmet HAYVALI
KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...
Ahmet HAYVALI
Ömer PAMUK
AMACA UYGUN YAŞAMAK...
Ömer PAMUK
Osman ZÜMRÜT
KADIN HAKLARI-İNSAN HAKLARI (3)
Osman ZÜMRÜT
Cesur CEYLAN
BİLMİYORUM
Cesur CEYLAN
Yavuz BAYRAM
28 ŞUBAT'IN YÜZLERİ!.. (Dünden Devam)
Yavuz BAYRAM
İbrahim TELLİOĞLU
TARİHTE TÜRK İZİ II: KÜLTÜREL İZ
İbrahim TELLİOĞLU
Memduh ERKİN
YENİLİKLER      
Memduh ERKİN
Fulya ZORLU
3-6 Yaş Arası İtiraz Problemi
Fulya ZORLU
Murat Sandıkçı
İNSAN YENİLİNCE TÜKENMEZ, PES EDİNCE TÜKENİR...
Murat Sandıkçı
Turgay SAAT
MADALYALAR SAMSUN'A
Turgay SAAT
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
ADANA MUTABAKATI NEDEN GÜNDEME GETİRİLDİ
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Selamet ATLI
KARARLAR ve HAMLELER KADERİMİZİ BELİRLER...
Selamet ATLI
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ