YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Kenan ERZURUMLU

Camiler, Vaizler, İmamlar: II

Bugün 18 Mart: Şehitler günü....

Onlara rahmet, mağfiret dileriz.

Emanetleri kutsalımızdır; ne vaz geçeriz ne de unutulmalarına müsaade ederiz.

Günümüz gençlerinin unutmaması dileklerimizle...

"Savaş dediğin söz değil,

Bayrak dediğin bez değil,

Vatan için bir kez değil,

Bin kez ölmüşlüğümüz vardır."

.......

"Cami, vaizler, imamlar" konusuna devam ediyoruz.

Konumuz Kur'an-ı Kerȋm'den bir ayet: "İnneddine indallahil İslȃm". Yani ki, "Allah indinde din İslȃm'dır."

Asırlardır Cuma ve bayram hutbelerinde okunagelen Ayet-i Kerȋme..

Okunmasının fıkhi gerekçesini sorarsanız: Farz değil. Sünnet de..

Ama örften...Yani tüm İslȃm alemince alışılagelmiş uygulama..

Ve bizim imamlar, son 14 yıldır (2005'ten beri) Allah'ın kelamını hutbede okumaktan kaçınıyorlar..

Niye mi?

Gelin önce Kur'an-ı Kerim'in hükmünden bahsedelim

Kur'an-ı Kerȋm'de , -bu konuda- birbirini tamamlayan 3 ayet-sure var.

Kafirun suresi: Mekke'de inmiştir. 5. ayetinde hüküm açıktır:"Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

Hacc Suresi: 13 ayeti Mekke'de, 6 ayeti Medine'de vahyolunmuştur. 17. ayetinin meali: "Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir." (Burada dikkat edilmesi gereken husus, Cenab-ı Allah'ın, Yahudileri, Sabiȋleri, Hıristiyanları ve Mecusȋleri, kafirlerden ayırmasıdır. Mamafih ilerleyen dönemlerde vahyolunan surelerde, hak dinlerin sapkınlığa nasıl, açık olarak anlatılmıştır.)

Al-i İmrȃn Suresi: Medine'de vahyolunmuştur.Mealen:"Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur."

Bu üç sure ve/veya ayetin yanında, peygamberlerden bahseden sure ve ayetler de göz önünde tutulduğunda şu nokta açıkça ortaya çıkar: İslamiyetin başlangıç dönemlerinde (Mekke dönemi) Cenab-ı Allah'ın hükmü, "sizin dininiz size, benim ki bana"dır. Hicret sürecinde vahyolunan ayetlerden onyedincisi, semavi kökenli (Hak din) olanları kafirlerden ayırmaktadır.Yani ki, Yahudiler, Sabiler, Hıristiyanlar ve Mecusiler  ayrı grup veya gruplar olarak ele alınırken, kafirlerden farklı oldukları vurgulanmaktadırlar.

Aradan bir süre geçtikten sonra Medine'de vahyolunan Al-i İmrȃn Suresi 19. ayette ise hüküm net ve kesindir:"Allah indinde din İslȃm'dır".

Ve bizim imamlar, (çoğunluğu; özellikle merkez camilerdeki torpilli olanlar) bu ayeti okumaktan imtina ediyorlar..

Niye mi?

Cevabını bulmak için 2005 yılına kadar gitmemiz gerekiyor.

Basında, Avrupa Birliği'nin o ayetin hutbelerde okunmasından rahatsız olduğu yönünde haberler çıktı. Keza, o yıllarda, ABD büyükelçisi Eric Edelman, Diyanetten sorumlu Bakan Mehmet Aydın’a bir mektup yazmış;  söz konusu ayetin Hıristiyanlara tehdit olarak algılandığını belirterek, Ayet-i Kerȋme’nin hutbeden çıkarılmasını istemişti.

Zamanın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yumuşak bir uslupla haberi yalanlamakla yetinmişti. Hemen ardından yapılan diyanet açıklamasında,  “yurt dışı heyetlerle görüşmelerde bu konu gündeme geldiğinde...” ifadesine yer verilmişti.

Ve dahası, 17 Şubat 2006 tarihinde müftülüklere B.02.1.DİB.0.12.00.01/230-02-230 sayılı bir yazı  ile gönderilen DİB genelgesinde, “standart hutbe duaları yerine yeni hutbe dualarının uygulamaya konulacağı”nı hükme bağlıyor. Bu genelgeye  Ek: 2 olarak gönderilen “Hutbe Duaları” başlığını taşıyan iki sayfalık kısımda, hutbe kılavuzundan,"İnneddine indellahil İslȃm" ayeti kerimesi çıkarılıyordu.

Aynı dönemde, İstanbul Eminönü’ndeki Zeynep Sultan Camii’nde Maide Suresi’nin“Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” mealindeki ayeti yazan imam müftülükçe uyarılarak ayet sildirilmişti.

Aynı dönemde, Diyanet’ten sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Al-i İmran Suresi’nin 19. ayetinin kaldırılması AB'nin isteğine ve Diyanet'in yaklaşımına tepki göstermiş,“Her gün kilisede ’İsa’ya teslim olmadan kurtuluş yoktur’diye dua ediyorlar. Onlar öyle diyor diye İslam yok mu? Keyifleri bilir”demişti.

Ve günümüze geldiğimizde...

Halen dahi birçok camide söz konusu Ayet-i Kerȋme okunmaktan imtina ediliyor.

Yani ki imamlar Allah'ın lafzını tekrarlamaktan kaçınıyorlar.

Niye?

Şimdi: Durun düşünün ve söyleyin!         

Uzun lafın kısası...

Referansımız Kur'an-ı Kerȋm'dir.

Vesselam!

Camiler, Vaizler, İmamlar: IICamiler, Vaizler, İmamlarSeçimlik....Kısa kısa 2 olay Bayburt’un JakobenleriYeni nesil ülkücülere açık eleştiri…Sokrates’in ÖlümüMillet İttifakı, Tunç Soyer, Türkeşİki buçuk partili siyasi hayat! IKur'an-ı Kerim ve Diyalog: IIKur'an-ı Kerim ve diyalog: IYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Ali Yılmaz ERGEN
YUMRUK KİMİN İŞİNE YARADI?
Ali Yılmaz ERGEN
Mustafa GENÇ
23 NİSAN'I HİÇ KİMSE UNUTMASIN!
Mustafa GENÇ
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
AK
Prof Dr Yücel TANYERİ
Şakir DEMİRCİ
HER TÜRLÜ ŞİDDETE HAYIR DİYELİM  
Şakir DEMİRCİ
Ergin KAHVECİ
TARIM SEPETİ
Ergin KAHVECİ
Ayhan HAMLI
ŞEHİDİMİZİ MAVİ GÖZLÜ PAŞAMIZI PAMUK GEÇİDİ ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ... (3)
Ayhan HAMLI
Alpaslan ÇEPNİ
YEP, BES, KIDEM TAZMİNATI
Alpaslan ÇEPNİ
Doç. Dr. Yetkin BULUT
ÇOCUKLAR
Doç Dr Yetkin BULUT
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
YENİ BİR 24 NİSAN YAKLAŞIRKEN
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Salim YILDIZ
NASİP DEĞİLMİŞ...
Salim YILDIZ
Selçuk KAYA
Herkes görevini yaptı, sıra futbolcularda...
Selçuk KAYA
Metin ATLI
DÖRT FARKLI GALİBİYET
Metin ATLI
Ender GÜR
HAZIRLIK DÖNEMİ
Ender GÜR
Kadir GÜRKAN
Odaklanmak
Kadir GÜRKAN
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
BİR EŞİTLEYİCİ OLARAK "KABİR"
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Ömer PAMUK
TECRÜBENİN IŞIĞINDA...
Ömer PAMUK
Akın ÜNER
MUHABBET BAĞINA GİRDİM BU GECE
Akın ÜNER
Gül TURAN
Ayvacık Belediye Başkanı Halil kalaycı
Gül TURAN
İlker Mutlu
İki haftalık Ayrılık
İlker Mutlu
Ersin ERGE
ŞAİR OLMAYA ADAYKEN
Ersin ERGE
Kenan ÖZTÜRK
Zirveden Şahinkaya Kanyonu
Kenan ÖZTÜRK
Kurtcan KURT
YILDIZI PARLAYAN ADAM İMAMOĞLU
Kurtcan KURT
Hikmet KURADA
YENİ TRAFİK CEZALARINDAN CANINIZ YANMASIN
Hikmet KURADA
Cevdet YILMAZ
Kırsal Kesimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri - II; Aylık Sabit Gelir İhtiyacı
Cevdet YILMAZ
Embiya SANCAK
SAMSUNLU İŞ VE AŞ PEŞİNDEDİR
Embiya SANCAK
Osman KARA
BU BİR VEDA YAZISIDIR
Osman KARA
Ahmet HAYVALI
SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...
Ahmet HAYVALI
Kürşad GÜNDOĞDU
ÖNEMLİ OLAN
Kürşad GÜNDOĞDU
Cesur CEYLAN
SANAL SORUNLAR
Cesur CEYLAN
Nami Cem İYİGÜN
FREEKONOMİ VE ENTELEKTÜEL KAPİTALİZM
Nami Cem İYİGÜN
Hasan Cem KESKİN
Mahalle Yanıyor…
Hasan Cem KESKİN
Naci ALTUNCU
SEÇİMLERDE YAŞANANLAR?
Naci ALTUNCU
Birol BİRCAN
Sıfırın Altındaki Mantık.
Birol BİRCAN
Mustafa ÖZBALCI
ŞİİRİN ASLÎ UNSURU DUYGUDUR
Mustafa ÖZBALCI
Burhan UYAN
TÜRK YURDUNUN 22.YÜZYILDAKİ VARLIĞI TEHLİKEDEDİR; BUNU DÜŞÜNMEKTEN DAHA NE KADAR KAÇINACAĞIZ?
Burhan UYAN
M. Halistin KUKUL
KÜLTÜR ve MEDENİYET
M Halistin KUKUL
Yavuz BAYRAM
Zifin Çiçeğiyle Orman Gülünün Hikâyesi
Yavuz BAYRAM
İbrahim TELLİOĞLU
TARİHTE TÜRK İZİ III: ASKERİ İZ
İbrahim TELLİOĞLU
Mehmet ÖZ
SEÇİM SÜRECİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ
Mehmet ÖZ
Erdem EROL
SAMSUN'DA SÜRPRİZ YOK
Erdem EROL
Ümit CEYLAN
SEÇMENİN SİYASETİ
Ümit CEYLAN
GÜNDEMLİK
GÜNDEMLİK
GÜNDEMLİK
Kenan ERZURUMLU
Camiler, Vaizler, İmamlar: II
Kenan ERZURUMLU
Erdal AĞAR
Uyku Kalitesi
Erdal AĞAR
Kenan KAYIKÇI
BÜYÜK KAPTANLAR
Kenan KAYIKÇI
Osman ZÜMRÜT
KADIN HAKLARI-İNSAN HAKLARI (3)
Osman ZÜMRÜT
Memduh ERKİN
YENİLİKLER      
Memduh ERKİN
Fulya ZORLU
3-6 Yaş Arası İtiraz Problemi
Fulya ZORLU
Murat Sandıkçı
İNSAN YENİLİNCE TÜKENMEZ, PES EDİNCE TÜKENİR...
Murat Sandıkçı
Turgay SAAT
MADALYALAR SAMSUN'A
Turgay SAAT
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ