YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ahmet HAYVALI

POŞET CEZASI...

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanun’la 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen ,
(h) bendi ile: “ Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu
standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. ”Ek madde 11 ile “ geri kazanım katılım payı ki bu pay tutarı 15 kuruş/adet olarak belirlenmiştir. “
Ek madde 13 ile “ plastik poşet ücreti, asgari 25 kuruş/adet “ hükümleri yürürlüğe girmiştir.
Yasa da yer alan düzenlemeye göre: Poşet Beyannamesi, takip eden ayın 15’ine kadar beyan edilecek ve beyanı izleyen ikinci ayın son gününe kadar ödenecek. Ancak gerek mükellefiyeti gerekse beyan ve ödemelerin yapılabilmesi noktasında ortaya çıkan belirsizlik ve kavram kargaşası nedeniyle yapılan düzenleme ile Poşet Beyannamesi verme süresi 24 Nisan 2019 tarihine ertelendi.
Ancak Yasanın akla ziyan cezai hükümleri yayımı tarihinden itibaren gündemden hiç düşmedi ve düşecek gibi de durmuyor.
Poşet beyannamesinin mükellefi başkaları olmakla birlikte, stresini çeken angaryasını yüklenen kesim hiç kuşkusuz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerdir. İnanın mükelleflerin çok önemli bir bölümü halen ne poşet beyannamesinden ve ne de akla ziyan ceza miktarından haberdar bile değil.
Şu cezayı bir hatırlayalım isterseniz.

1. Öncelikle, plastik poşet satıcılarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satmaları yasaklanmıştır.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında; Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası, 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası uygulanır. Beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti durumunda, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılma payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek,
Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılma payının beyan edilmesi gereken son günden, ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır.
Hakkını teslim etmek lazım !.. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ceza uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığını bile geride bırakmış durumda. Katılım payı 15 kuruş/adet, satış bedeli 25 kuruş/adet olan poşet beyannamesini tarafınıza yapılmış olan tebligata rağmen unutup vermediniz, hadi bakalım buyurun ödeyin cezasını tamı tamına 18.037.- TL.
Mükellef ben anlamam mali müşavirim bilir diyecek, zaten angaryalardan başını kaldıramayan stres küpü mali müşavirler de haklı olarak bu beyanın sorumlusu ben değilim, benim görevim dışında bir işlemdir diyecekler. Bilinmelidir ki bu ceza miktarı tahsili mümkün olmayan bir tutardır ve yıkıcı sonuçlar yaratacaktır.
Özetle demem odur ki, Yasa ile getirilmiş bir uygulamanın kuşkusuz yaptırımı da olur, olmalıdır da. Ancak böyle bir ceza miktarını kim hesaplayıp Yasa metnine koydurmuşsa aşk olsun vallaha.
Daha mükellefinin tarifinin bile doğru dürüst yapılamadığı ve nereye, ne zamana kadar sürdürülebileceği bile tartışılır bir uygulamaya bu denli anormal şekilde orantısız ceza olmaz, olmamalıdır.
Çok büyük mağduriyetlere yol açacak ve mükellefle idare arasında hukuki sorunlar yaratacak bu anormal durumun düzeltilmesi ve tarafların rahatlatılması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yetkililerinin dikkatlerine arz ederiz.

POŞET CEZASI...SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYORVUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN KRİTERLERİ...MAKUL GÜVENCE...Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Ali Yılmaz ERGEN
HİLMİ GÜLER EZBERLERİ BOZUYOR
Ali Yılmaz ERGEN
Mustafa GENÇ
19 MAYIS RUHU YENİDEN...
Mustafa GENÇ
Metin ATLI
YÜKSELİŞ SEZONU
Metin ATLI
Alpaslan ÇEPNİ
LİSE EĞİTİMİNDE TADİLAT YETERLİ OLUR MU?
Alpaslan ÇEPNİ
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
SAMSUN, Yeniden Diriliş
Prof Dr Yusuf DEMİR
Cengizhan Hatipoğlu
GIRTLAKTAN AŞAĞIYA İNMEYEN ADALET VE AHLAK
Cengizhan Hatipoğlu
Mustafa ÖZBALCI
NAZIM, NESİR VE ŞİİR 
Mustafa ÖZBALCI
Ayhan HAMLI
MİLLİ MÜCADELENİN YÜZÜNCÜ YILINDA SAMSUNDA OLMAK...
Ayhan HAMLI
Ömer PAMUK
GÜNEŞ BUGÜN DAHA BİR BAŞKA DOĞUYOR...
Ömer PAMUK
İlker Mutlu
Bandırma Yolculuğuna Devam Etmekte
İlker Mutlu
Şakir DEMİRCİ
19 MAYIS 100. YILI BİR HAFTAYA SIĞAMAZ
Şakir DEMİRCİ
Psk. Beste GÜNEYSU
Hayatımızı Sosyal Medya Ağlarıyla mı Örüyoruz?
Psk Beste GÜNEYSU
Kıymet Ocak
PRATİK BİLGİLER
Kıymet Ocak
Tuğçe Gevşek
ORTAYA KARIŞIK
Tuğçe Gevşek
Kurtcan KURT
19 MAYIS'I ANLAMAK
Kurtcan KURT
Yılmaz Özbakır
İNFAK ve TOPLUMSAL FAYDA
Yılmaz Özbakır
Kenan ÖZTÜRK
100. Yılda Samsun
Kenan ÖZTÜRK
Osman Demir
DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ NİÇİN DURDURULAMIYOR?
Osman Demir
Naci ALTUNCU
2019 SAMSUN YILI OLAMADI
Naci ALTUNCU
Doç. Dr. Yetkin BULUT
KATMA DEĞER
Doç Dr Yetkin BULUT
İbrahim Sezen
Merhaba
İbrahim Sezen
Selçuk KAYA
89'daki golle hatırlayacağım...
Selçuk KAYA
Ergin KAHVECİ
ÇİFTÇİSİN SEN; "İŞÇİ"! KAL.  
Ergin KAHVECİ
Ender GÜR
ELDE VAR HÜZÜN
Ender GÜR
Salim YILDIZ
Hayaller bir başka bahara...
Salim YILDIZ
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
KÖTÜ VAZİYET
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Kadir GÜRKAN
Nereden Baktığımız Önemli
Kadir GÜRKAN
Gül TURAN
ÇİN SEYAHATNAMESİ II
Gül TURAN
Akın ÜNER
YAZ DOSTUM...
Akın ÜNER
Cesur CEYLAN
Etkili Bir Tedavi Yöntemi Sosyal Terapi 
Cesur CEYLAN
Hikmet KURADA
ATATÜRK HAKKINDA SÖYLENENLER
Hikmet KURADA
Ersin ERGE
BAYRAMIMIZ EVRENSELDE ULUSALDIR
Ersin ERGE
Birol BİRCAN
Ben'den öte Biz
Birol BİRCAN
Hasan Cem KESKİN
BİZDE ÇOCUKTUK
Hasan Cem KESKİN
Kenan KAYIKÇI
BÜYÜK KAPTANLAR
Kenan KAYIKÇI
Fulya ZORLU
3-6 Yaş Arası İtiraz Problemi
Fulya ZORLU
Murat Sandıkçı
İNSAN YENİLİNCE TÜKENMEZ, PES EDİNCE TÜKENİR...
Murat Sandıkçı
Turgay SAAT
MADALYALAR SAMSUN'A
Turgay SAAT