YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa ÖZBALCI

MENSUR ŞİİR (MENSÛRE)      

Batı’da olduğu gibi bizde de hemen her devirde, usta nesir (düz yazı) yazarları arasında,  nazmın ve hatta şiirin söyleyiş güzelliğini akla getiren âhenkli ve duygu yüklü küçük nesir parçaları kaleme alanlar olmuştur. Hikâye, roman, deneme, makale vb. yazı çeşitlerine pek benzemeyen, nesirle nazım arasında bir yerde duran, ama nazımdan çok nesrin özeliklerini taşıyan bu tür metinlere, edebiyatta “mensur şiir” (mensûre) adı verilir. “Vezinsiz, kafiyesiz düz yazı şeklinde yazılmış, şiire ait konu ve anlatımları düz yazı ile ifade etmeye yönelik bir yazı türü” olarak tanımlanan mensur şiir, nazımla nesir karışımı bir yazı çeşidi, şiire benzeyen, şiir tadında, şiir güzelliğinde nesir demektir. Aslında bizim kültür ve edebiyatımız bu tür anlatımlara pek yabancı sayılmaz. Halk edebiyatımız dâhil, sözlü olsun yazılı olsun, Türkçe’nin bilinen en eski metinlerinde “şiirce” (şiire benzer, şiir gibi, şiir edasında) bir söyleyiş havası hep var olagelmiştir. Orhun Âbideleri ile günümüzde bütün güzelliği ve canlılığı ile yaşamakta olan Dede Korkut Hikâyeleri, “şiirce” söyleyişin iki güzel örneğidir. Divan edebiyatı nesrimiz de bu bakımdan oldukça zengin ve çeşitlidir. Sinan Paşa’nın 15. yüzyılda sade, akıcı ve tatlı bir üslûpla kaleme aldığı Tazarruat (yalvarışlar, yakarışlar), “şiirce” söyleyişin güzel ve başarılı örneklerinden sayılır. Ama ne var ki, S. Paşa’nın divan nesrine kazandırdığı bu sade, akıcı ve etkileyici üslûp maalesef korunamamış, arkadan gelen nesir yazarları, tarihçiler ve tezkireciler, söz sanatlarının, her çeşit mecazın, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların çok kullanıldığı, iç kafiyelerle (seci’lerle) birbirine bağlanan uzun cümlelerden oluşan, dolayısıyla okunup anlaşılması özel bir eğitimi gerektiren bir nesir türünün gelişmesine yol açmışlardır. Edebiyat tarihçilerinin şâirâne nesir, artistik nesir, sanatkârâne nesir gibi isimlerle tanıttığı bu nesir türünde esas olan, bir düşünceyi güzel ve çarpıcı bir üslûpla açıklamak yerine hüner göstermek, bol sanatlı ve süslü bir söyleyişe ulaşmaktır. 17. yüzyılda yaşamış Nergisî ile Veysî’nin eserleri, bu nesrin en ağdalı, anlaşılması en zor örnekleri arasında gösterilir.

Tanzimat’tan sonra dille birlikte edebiyatta da bir yenileşme ve sadeleşme süreci başlamış ve elbet mensur şiir sayılabilecek metinler de bundan payını almış, Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemi edebiyatlarının tanınmış pek çok şair ve yazarı da, mensur şiire ilgi duymuş ve yazmışlardır. Hatta mensur şiiri, “kısa, küçük, zihne hemen doğan ve kâğıt üzerine atılıveren duygular” olarak tanımlayan ünlü romancı Halit Ziya Uşaklıgil, bu tür yazılarına Mensur Şiirler adını vermek suretiyle bizde “mensur şiir” terimini ilk kullanan isim olmuştur. Mensur şiire en fazla itibar edenler ise, hiç şüphesiz Fecr-i Âtî topluluğuna mensup sanatçılardır. Bunlarda “mensûre” yazmak âdeta bir tutku hâlindedir. Aşk ve kadın başta olmak üzere, hemen her konuda bir hayli mensur şiir de kaleme almış olan bu dönemin şair ve yazarları, aynı zamanda mensur şiir yazarı olarak da tanınmışlardır.

Nazımla nesrin yapıları şüphesiz çok farklıdır. O sebeple, her ikisine ait bazı özellikler kullanılarak üretilen, şiire benzetilmeye, şiir tadı verilmeye çalışılan mensur şiirle gerçek şiiri karıştırmamak gerekir. Usta bir nesir yazarı şiir güzelliğinde ve şiir tadında nesirler yazabilir. Bu mümkündür, örnekleri de çoktur. Fakat o, bunu yaparken dilin klasik cümle yapısına, sözdizimi kurallarına sadık kalır, ayrı bir şiir dili, yani “ikinci bir dil” arayışı içinde olmaz.  Zira onun amacı, gerçek anlamda bir şiir yazmak değil, duygu ve düşüncelerini âhenkli, akıcı ve etkileyici bir anlatımla dile getirmektir. Bu tür nesirlere “mensur şiir” denilmesinin sebebi de, bunların gerçek şiirden farklı metinler olduğuna bir işarettir. Gerçekte şiirin etkilemediği, katkıda bulunmadığı edebî tür yok gibidir. Hegel’e göre “Şiir, bütün öteki sanatların cevheridir, özüdür. Hemen her sanatta şiirle tamamlanan, netliğini şiirle bulan bir taraf mutlaka vardır.” Şair Novalis’e göre de “Her sanat şiire dayanır. Şiir bile…”O itibarla, bir nesir yazarının şiire özenmesi, şiirin büyüleyici güzelliğinden etkilenmesi gayet tabiidir. Bu, nesir için bir avantajdır. Buna karşılık şiir, nesre yaklaştıkça çözülür, kendi gerçeğinden ve özünden uzaklaşır. O bakımdan, kimi nesir parçalarının şiir güzelliğinde, şiir tadında olabileceğini söylerken gerçek şiirin bunlardan farklı olduğunu belirtmek de gerekir. Jean Cocteau, “Bir şiirde önemli olan ne söylenendir, ne de söyleyiştir, ne anlamdır, ne de mûsikî. Başka bir şeydir, anlatılmaz.” diyor. Şiiri, diğer edebiyat türlerinden farklı kılan,  işte onun bu özelliğidir, yani “anlatılmaz” oluştur. Şiirin nesre çevrilemez oluşunun sebebi de budur. Mallarme’ye göre,” şiir kelimelerin bir dizimidir.” Bu diziliş dilden dile değişir ve birinden diğerine aktarılamaz. Her şiir kendi dilinde güzeldir. Eğer nesre ya da başka bir dile çevrilecek olursa, şairin “zengin sembollerle, ritimli sözlerle, uyumlu seslerle” inşa ettiği o “anlatılmaz” ve esrarengiz yapı çöker ve tabii şiir de şiir olmaktan çıkar. 

ATATÜRK'Ü DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAKDİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ ÜSTÜNETÂRİH VE ÖNEMİ (2)YAHYA KEMÂL VE TÜRKÇESANAT VE SANAT TARİHİ TARİH VE ÖNEMİKİTAP VE ÇOCUKEN İYİ DOST KİTAPTIR KİTAP VE BİLGİ TOPLUMUKİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (2)Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Ali Yılmaz ERGEN
ÇOK ÖNEMLİ BİR HİBE
Ali Yılmaz ERGEN
Mustafa GENÇ
MALAZGİRT RUHU DİRİ TUTULMALI!
Mustafa GENÇ
Metin ATLI
PROVA BİTTİ SIRA GÖSTERİDE
Metin ATLI
Nurullah Kızıldağ
Adı üstünde Hazırlık maçı
Nurullah Kızıldağ
Hikmet KURADA
ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Hikmet KURADA
Serkan Eskalen
DİJİTAL MİRAS
Serkan Eskalen
Prof. Dr. Osman DEMİR
ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Prof Dr Osman DEMİR
Kenan ÖZTÜRK
Amele
Kenan ÖZTÜRK
Nagehan Yeşilyurt
İŞSİZLİK
Nagehan Yeşilyurt
Ergin KAHVECİ
ÇOMAK
Ergin KAHVECİ
Şakir DEMİRCİ
KENTİMİZİN SAYIN VALİSİNE SUNULMAK ÜZERE
Şakir DEMİRCİ
Alpaslan ÇEPNİ
KIYAMET Mİ KOPAR?
Alpaslan ÇEPNİ
Psk. Beste GÜNEYSU
Yoksa Ben de Obsesif Miyim?
Psk Beste GÜNEYSU
Cesur CEYLAN
MAVİ
Cesur CEYLAN
Mustafa ÖZBALCI
ATATÜRK'Ü DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAK
Mustafa ÖZBALCI
Akın ÜNER
NE MUTSUZLUK, "TÜRKÜM" DİYEMEYENE
Akın ÜNER
Ayhan HAMLI
HER BAYRAMIN DEĞİŞMEZ ZİYARETÇİLERİ ŞEHİT ANNELERİDİR...
Ayhan HAMLI
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Kurban Olayım…
Prof Dr Yusuf DEMİR
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
KURBAN
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Psk. Beste Güneysu
Çocuklar için Oyunun Önemi
Psk Beste Güneysu
Ersin ERGE
DOLMA KALEM DERKEN
Ersin ERGE
Salim YILDIZ
Yılan hikayesi
Salim YILDIZ
Birol BİRCAN
5 Günün Getirdiği…
Birol BİRCAN
Doç. Dr. Yetkin BULUT
İNSAN İRADESİ
Doç Dr Yetkin BULUT
İbrahim Sezen
SAMSUN, SENİ SANA ANLATAMAM Kİ !..
İbrahim Sezen
Selçuk KAYA
VEDA
Selçuk KAYA
Ömer PAMUK
TATİL VE KİTAP
Ömer PAMUK
İlker Mutlu
Veda Ederken
İlker Mutlu
Naci ALTUNCU
KAYIP GENÇLER
Naci ALTUNCU
Kıymet Ocak
PRATİK BİLGİLER
Kıymet Ocak
Tuğçe Gevşek
ORTAYA KARIŞIK
Tuğçe Gevşek
Kurtcan KURT
19 MAYIS'I ANLAMAK
Kurtcan KURT
Yılmaz Özbakır
İNFAK ve TOPLUMSAL FAYDA
Yılmaz Özbakır
Ender GÜR
ELDE VAR HÜZÜN
Ender GÜR
Kadir GÜRKAN
Nereden Baktığımız Önemli
Kadir GÜRKAN
Gül TURAN
ÇİN SEYAHATNAMESİ II
Gül TURAN
Hasan Cem KESKİN
BİZDE ÇOCUKTUK
Hasan Cem KESKİN
Kenan KAYIKÇI
BÜYÜK KAPTANLAR
Kenan KAYIKÇI
Fulya ZORLU
3-6 Yaş Arası İtiraz Problemi
Fulya ZORLU
Murat Sandıkçı
İNSAN YENİLİNCE TÜKENMEZ, PES EDİNCE TÜKENİR...
Murat Sandıkçı
Turgay SAAT
MADALYALAR SAMSUN'A
Turgay SAAT