YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa ÖZBALCI

DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ ÜSTÜNE

Sosyolojinin önemli konu başlıklarından biri olan din, dil başta olmak üzere yüzyıllar içinde oluşmuş ve günümüze ulaşmış edebiyat, resim, mimari, musiki vb. her türlü sanat eserleri, örf ve âdetler ve öteki bütün geleneksel değerlerle birlikte millî kültürün en önemli unsurlarından birini teşkil eder. Tarih boyunca en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumun şöyle ya da böyle kendine göre inandığı bir dini veya içinde yer aldığı bir inanç sistemi mutlaka olmuştur. Bütün kültür ve medeniyetler hep bir dinin ve bir inanç sisteminin çevresinde doğmuş ve gelişmişlerdir. Cemil Meriç,“İnanç asıldır. Medeniyetler onun eseridir.” der. Millet de, kültürü olan ve kültürü ile yaşayan bir toplumdur. Tarihî süreç içinde oluşmuş ve günümüze ulaşmış örf ve âdetler, bütün geleneksel değerler millî kültürün bileşenleridir. İnsanın ferdî, millî ve sosyal kimliğini, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerleri şekillendirir. Hepimiz benliğimizi ve kimliğimizi bu değerlere borçluyuz. Dinî değerlerden yoksun bir kültür düşünülemez. Din, milletin bütün inançlarını içinde barındıran bir değerler bütünüdür. Bir milleti başka toplumlardan farklı kılan, onun inanç sisteminin, yani dinî hayatının çevresinde şekillenen işte bu değerlerdir.

Millî kültürü besleyen değerlerin her biri, millet olma seviyesine yükselmiş bir toplum için elbet çok önemli ve gereklidir. Ama bizde ve Batı’da millî kültürün temel öğesinin din olduğunu ve kültürü besleyen kaynakların en başında dinin geldiğini düşünenler de vardır. Bizde Yahya Kemâl, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan; Batı’da ise tanınmış Fransız şair ve yazarı T. S. Eliot gibi isimler bunlar arasında sayılabilir. “Her milletin bir dini var, bir itikadı var. Ben Türk ve Müslüman olarak doğdum. Türk milletinin dinine ve itikadına sahibim.” diyen Yahya Kemâl, milletin meydana gelmesinde dinin başlıca etkenlerden olduğuna inanır, milletlerin mayasının kan değil din olduğunu söyler. Ona göre“İslâmiyet, bizim milliyetimizin teşekkülünde bir harç vazifesi görmüştür.” “Millet, Allah’a yönelen irademizin dinlendiği duraklardan birisidir.” diyen Nurettin Topçu’ya göre de, “Millet kültürünü yoğuracak olan felsefenin hamurunda din vardır. Millî kültürün önemli bir kısmını din oluşturur. Milletin malı olmasa bile, milletin kuruluşunun esaslı kaynağıdır. Büyük dinler, milletlerin kuruluşundan önce var olarak, bu kuruluşu hazırladılar. Milletlere, ruhun temel yapısında bulunan ahlâk ve inanışları, ideallerinin kaynağını verdiler. Bugün Fransız ve İtalyan milliyetini Katolik inancından, Türkü Müslümanlıktan ayırmak imkânsızdır. Bizim milletimizin hayatî kuvvet kaynağı İslâm dinidir. İslâm az zamanda Türklüğün hayat damarlarını doldurarak bu milletin varlığının esaslı unsurlarını harekete geçirdi.” Mehmet Kaplan’a göre ise,“Bin yıllık Türk tarih ve kültürünü İslâmiyet yoğurmuştur ve son bin yıllık Türk tarihi, Türk tarihinin kültür ve medeniyetçe en zengin, en muhtevalı ve en güzel devridir.” Eliot’a göre ise“kültür, aslında herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş bir şeklidir.”

İlimsiz, bilgisiz ve kültürsüz bir din ve iman yaratıcı olamaz. Ama imansız bir ilim de kısır ve verimsiz olur. Din ve iman, insanları harekete getirir, birleştirir, onlara çalışma ve yaşama heyecanı verir. Gerçek bir dindar kötülüklerden uzak durur. İslâmiyet ilim öğrenmeyi, çalışmayı ve üretmeyi teşvik eden bir dindir. “İlim Çin’de bile olsa gidin, alın.” ve“İki günü aynı olan bizden değildir.” vb. sözlerin anlatmak istediği de budur. İnsan elbet çalışacak ve üretecektir. Yaşamak için buna ihtiyacı vardır. Fakat insanın şöhret, servet, mal-mülk ve çeşitli dünya zevkleri peşinde koşarken,  yaratılmış bir kul olduğunu, hayatının er ya da geç ama bir gün mutlaka sona ereceğini de unutmaması gerekir. Bu meziyeti de insana ancak kuvvetli bir iman kazandırabilir. Aleksis Carel insanın Allah’a su ve hava kadar muhtaç olduğunu söyler. Nelson Mandela’ya göre de “din, dünyadaki en önemli kuvvetlerden biridir.” O itibarla, çocuklarımızın aklını ve zihnini ilmin ve tekniğin verimleriyle beslerken, onları dinî ve ahlâkî bütün kültürel değerlerimizle tanıştırmayı da ihmal etmemeliyiz. Hurafelerden ve birtakım bâtıl inanışlardan arınmış, doğru ve sağlam bir dinî eğitim alarak yetişmiş bir insandan kimseye zarar gelmez. Onlar, her türlü kötülükten uzak dururlar ve birtakım din bezirgânlarının tuzaklarına da pek düşmezler. Bilenden değil, bilmeyenden ya da yanlış ve eksik bilenden korkmak lâzımdır. Mutlu olmamız için yalnız madde, yalnız ilim ve teknoloji yetmiyor; bunların imanla da desteklenmesi gerekiyor. Cenap Şahabettin’in“Karnı aç olanlardan çok kalbi aç olanlara acırım.” sözü, bu bakımdan derin anlamları olan bir sözdür. Evet, karnın ve zihnin açlığı ile birlikte, kalbin açlığını da gidermek lazımdır. Bunun için de insanın sağlam ve doğru bir dinî eğitim almaya ihtiyacı vardır.

ATATÜRK'Ü DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAKDİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ ÜSTÜNETÂRİH VE ÖNEMİ (2)YAHYA KEMÂL VE TÜRKÇESANAT VE SANAT TARİHİ TARİH VE ÖNEMİKİTAP VE ÇOCUKEN İYİ DOST KİTAPTIR KİTAP VE BİLGİ TOPLUMUKİTAP VE OKUMAK ÜSTÜNE (2)Yazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Ali Yılmaz ERGEN
ÇOK ÖNEMLİ BİR HİBE
Ali Yılmaz ERGEN
Mustafa GENÇ
MALAZGİRT RUHU DİRİ TUTULMALI!
Mustafa GENÇ
Psk. Beste Güneysu
Okula Uyum Sürecinde Bizleri Neler Bekliyor?
Psk Beste Güneysu
Ayhan HAMLI
ORMAN YANGINLARINI KİM ÇIKARIYOR?
Ayhan HAMLI
Şakir DEMİRCİ
KANADALILAR KAZ DAĞLARI’NDAN SONRA ŞİMDİ DE… KAVAK’TA
Şakir DEMİRCİ
Ersin ERGE
ŞİİR ÖLÜMDEN GAYRISINA ÇARE BULMALI
Ersin ERGE
Metin ATLI
PROVA BİTTİ SIRA GÖSTERİDE
Metin ATLI
Nurullah Kızıldağ
Adı üstünde Hazırlık maçı
Nurullah Kızıldağ
Hikmet KURADA
ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Hikmet KURADA
Serkan Eskalen
DİJİTAL MİRAS
Serkan Eskalen
Prof. Dr. Osman DEMİR
ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Prof Dr Osman DEMİR
Kenan ÖZTÜRK
Amele
Kenan ÖZTÜRK
Nagehan Yeşilyurt
İŞSİZLİK
Nagehan Yeşilyurt
Ergin KAHVECİ
ÇOMAK
Ergin KAHVECİ
Alpaslan ÇEPNİ
KIYAMET Mİ KOPAR?
Alpaslan ÇEPNİ
Psk. Beste GÜNEYSU
Yoksa Ben de Obsesif Miyim?
Psk Beste GÜNEYSU
Cesur CEYLAN
MAVİ
Cesur CEYLAN
Mustafa ÖZBALCI
ATATÜRK'Ü DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAK
Mustafa ÖZBALCI
Akın ÜNER
NE MUTSUZLUK, "TÜRKÜM" DİYEMEYENE
Akın ÜNER
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Kurban Olayım…
Prof Dr Yusuf DEMİR
Av. Dr. Cengizhan HATİPOĞLU
KURBAN
Av Dr Cengizhan HATİPOĞLU
Salim YILDIZ
Yılan hikayesi
Salim YILDIZ
Birol BİRCAN
5 Günün Getirdiği…
Birol BİRCAN
Doç. Dr. Yetkin BULUT
İNSAN İRADESİ
Doç Dr Yetkin BULUT
İbrahim Sezen
SAMSUN, SENİ SANA ANLATAMAM Kİ !..
İbrahim Sezen
Selçuk KAYA
VEDA
Selçuk KAYA
Ömer PAMUK
TATİL VE KİTAP
Ömer PAMUK
İlker Mutlu
Veda Ederken
İlker Mutlu
Naci ALTUNCU
KAYIP GENÇLER
Naci ALTUNCU
Kıymet Ocak
PRATİK BİLGİLER
Kıymet Ocak
Tuğçe Gevşek
ORTAYA KARIŞIK
Tuğçe Gevşek
Kurtcan KURT
19 MAYIS'I ANLAMAK
Kurtcan KURT
Yılmaz Özbakır
İNFAK ve TOPLUMSAL FAYDA
Yılmaz Özbakır
Ender GÜR
ELDE VAR HÜZÜN
Ender GÜR
Kadir GÜRKAN
Nereden Baktığımız Önemli
Kadir GÜRKAN
Gül TURAN
ÇİN SEYAHATNAMESİ II
Gül TURAN
Hasan Cem KESKİN
BİZDE ÇOCUKTUK
Hasan Cem KESKİN
Kenan KAYIKÇI
BÜYÜK KAPTANLAR
Kenan KAYIKÇI
Fulya ZORLU
3-6 Yaş Arası İtiraz Problemi
Fulya ZORLU
Murat Sandıkçı
İNSAN YENİLİNCE TÜKENMEZ, PES EDİNCE TÜKENİR...
Murat Sandıkçı
Turgay SAAT
MADALYALAR SAMSUN'A
Turgay SAAT