YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa GENÇ

KADERE İNANMAK YA DA İNANMAMAK...

Geçenlerde iyi bir lisede öğrenim gören bir çocuğumuzun velisi Uzman Dr. bir dostum, çocuğunun din dersi öğretmeninden dert yanıyordu.

Öğretmen sınıfta iman şartlarını (inanılması zorunlu ilkeleri) sayarken beş tanesini söylemiş, altıncısının (kadere imanın) Kur’an’da olmadığını ifade etmişti. Çocuğun ailesinde öğrendiği ile okulda öğrendiklerinin çeliştiğini görünce doğal olarak konuyu babasına sorar. Veli de ister istemez, “Mustafa Hocam, imanın şartları beşe indirilmiştir. Biz bunları altı tane biliyor ve inanıyorduk. Şimdi, bundan böyle tenzilat yaparak mı öğreteceğiz. Doğrusu hangisidir?” diye sorar.

1400 yıl bunlar böyle öğrenile gelmiş ve inanılmıştır. Yani imanın şartları altıdır diye.

Allah (cc) Kur’n-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, muhakkak hidayetten uzak bir sapıklığa düşmüştür.”(Nisa, 136).

“Gerçekten biz, her şeyi bir kaderle yaratmışızdır.(Kamer,49)”.

“Ne yerde ne de nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.(Hadid,22)”

“De ki: Bize Allah’ın takdir ettiğinden başkası ulaşmaz. O, bizim Mevla’mızdır. O’nun için müminler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.(Tevbe,51)”.

Yukarıdaki ayetlerde imanın sadece beş rüknünün anlatılıp altıncısının verilmemesi yani kaderin birlikte değil de ayrı bir ayette verilmesi, onun Allah’a iman kapsamına girmesindendir.

Kadere iman Allah’a imana dayanır. Aynı zamanda Allah’a imanın içerisindedir.

Kadere iman, ayetlerde yalnız başına zikredilmiştir.

Din dersi öğretmeni arkadaşlarımızın bu konuları lise seviyesindeki öğrencileriyle sınıf ortamlarında tartışmaları, fayda yerine zarar getirir. Ezber bozma adına İslam’ın bu temel ilkeleriyle kulaktan dolma bilgilerle oynamaya kalkmak dinle oynamak anlamına gelir ki, fayda getirmez.

Din dersi öğretmenlerimize yakışan bu değildir ve olmamalıdır da.

Çocuklarımız bu arkadaşlarımıza kutsal emanetimizdir. Bu emaneti korumalıdırlar.

Kadere inanma zorunluluğu vardır. İman, bölünme kabul etmez. İmanın altı rüknün altısına da inanmak gerekir. Bunları birbirinden ayırmak küfürdür yani imansızlıktır. Dikkatli olmak gerekir diye düşünüyoruz. Selam ve sevgi ile…

CAMİLER HAFTASINI ANLAMLI HALE GETİRMEK!CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI (!)TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE RÜŞVETÇİ RÜSTEM VE ŞEMSİ PAŞALAR!POLİTİKADA TARAFTAR TOPLAMANIN İLK ŞARTISWOT ANALİZİ İLE SİYASİ PARTİ STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-lll-SWOT ANALİZİ İLE SİYASİ PARTİ STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-lll-ERDOĞAN’IN İNSANLIĞA SESLENİŞİ!...SWOT ANALİZİ İLE SİYASİ PARTİ STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-ll-SWOT ANALİZİ İLE SİYASİ PARTİ STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-l-AMERİKA’DAN DOST OLMUYOR!Yazarın Tüm Yazıları