CHP SAMSUN HABERLERİ

CHP Samsun'da kongre heyecanı
CHP Samsun'da kongre heyecanı
CHP SAMSUN 23.02.2020
CHP Samsun'da kongreye doğru
CHP Samsun'da kongreye doğru
CHP SAMSUN 14.02.2020
CHP'liler Samsun'da toplandı
CHP'liler Samsun'da toplandı
CHP SAMSUN 18.10.2019
CHP Samsun'da 96 yıl gururu
CHP Samsun'da 96. yıl gururu
CHP SAMSUN 8.09.2019
CHP Samsun'da 96 yıl gururu
CHP Samsun'da 96. yıl gururu
CHP SAMSUN 7.09.2019
İstanbul için nöbetteler
İstanbul için nöbetteler
CHP SAMSUN 7.04.2019