HaberlerSamsun'da Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi başladı

Samsun'da Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi başladı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitim' Samsun'da başladı.

Samsun'da Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi başladı

Samsun'da yapıla eğitime, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'tan gelen gazeteci ve Yeşilay temsilcileri katıldı. Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi'nin üçüncüsünün Samsun'da yapıldığını belirten BYEGM Samsun Şube Müdürü İlhan Sunar, 'Türkiye'de ve dünyada tütün, alkol, uyuşturucu madde kullanımı her geçen gün artmakta, uyuşturucu maddeye başlama yaşı her geçen gün düşmektedir. Ayrıca teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikoloji, sosyolojik ve ekonomik zararlara neden olmaktadır. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede eğitim, sağlık, güvenlik teşkilatlarının yanı sıra bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve özellikle medyanın katkıları büyük önem arz etmektedir. Başta uyuşturucu olmak üzere alkol ve tütün bağımlılıklarını da kapsayacak şekilde kitle iletişim araçlarının bilgilendirme ve özellikle gençlere yönlendirme fonksiyonları ortadadır. 2016-2018 uyuşturucu ile mücadele eylem planının iletişim bölümünde uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık oluşturacak, kamuoyunun mücadele sürecine dahil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Eylem planındaki bu amacın medya boyutunda yerel ve ulusal medya kuruluşları ile çalışanlarına yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin medyanın bilgilendirilmesine yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Bu amaçla BYEGM ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında 28 Eylül 2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Türkiye genelinde her bölgeyi temsilen bir ilde bağımlılıklara karşı yerel medya kapasite geliştirme projesi hayata geçirilmiştir. Program kapsamında ilk etkinlik 13 Ekim tarihinde İzmir'de ikincisi 20 Ekim'de Erzurum'da yapılmış olun, bugün Samsun'un ardından 17 Kasım tarihinde Antalya, 1 Aralık'ta Gaziantep, 8 Aralık'ta İstanbul ve 15 Aralık'ta da Ankara'da gerçekleştirilecektir. Proje sonunda 700'ün üzerinde yerel ve ulusal basın mensubuna, kamu kurum ve kuruluşların 400'e yakın basın ve halkla ilişkiler personeline, 150'in üzerinde de Yeşilay gönüllüsüne ulaşılması hedeflenmektedir. Günlük iletişim dilinde bağımlılık ile ilgili hataların azaltılması, yanlış ifadelerden veya iletişim dilinden kaçınılması, özendirici içerik veya görsel kullanımın önlenmesi büyün önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle toplumun başlıca yönlendirme aracı olan medyanın bağımlılık iletişiminde kapasitesinin ve etkinliğin arttırılması bağımlılık ile mücadelede katma değer oluşturacak, bu sayede başta gençler olmak üzere topluma yönelik yapılan özendirici içerik veya iletişim hatalarının önüne geçilebilecektir' dedi.
Programda daha sonra söz alan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Av. Süleyman Teke, 'Örnek ve lider bir ülke olma vizyonu, insan onuru ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu maddeler, teknoloji, kumar ve benzeri bütün bağımlılıklarla mücadelede aktif bir rol alarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yaparak yurdumuza ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içerisinde tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve özellikle gençlerimizin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi toplumumuza, gençliğimize ve neslimize zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacında olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti bahse konu faaliyet alanlarıyla ilgili olarak BYEGM ile işbirliği halinde bu programı düzenlemiştir' diye konuştu.
Açılış konuşmaların ardından Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) İl Formatörü Cihan Gümüş 'Uyuşturucu Bağımlılığı', Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İzlem Vural 'Uyuşturucu madde bağımlılığını konu alan basın çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler' konulu sunumlarını yaptı.SIRADAKİ HABER