HaberlerTrabzon haberBaşkan Gümrükçüoğlu, basın toplantısı düzenledi

Başkan Gümrükçüoğlu, basın toplantısı düzenledi - Trabzon haber

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, küçük bir azınlığın çeşitli manevralarla imar uygulamalarını delmek istediğini belirterek, 'Yüksek kat taleplerini içeren tadilatları kabul ettirmek istiyorlar. Şehrimizin tüm kesimlerini şehrin imarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bende Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sorum

Başkan Gümrükçüoğlu, basın toplantısı düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu düzenlediği basın toplantısıyla Trabzon'daki imar çalışmalarını değerlendirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bütün uygulamaları şehrin geleceği ve herkesin hakkını dikkate alarak ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yaptıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, arsa sahibi ve müteahhitlerin hak ve hukuku ne ise Trabzon'da yaşayan 768 bin kişinin toplumsal hak ve hukukunu da gözetmek durumda oldukları ifade etti.
'Biz menfaatleri için seslerini gür çıkarmaya çalışanların gürültülerine bakmaksızın haklarını hukuklarını tanıyarak yasaları uygularken, sessiz yığınların, yani şehrin hakkını da yerine getirmekle vazifeliyiz' diyen Başkan Gümrükçüoğlu, 'Büyükşehir Belediyesi kavramının ülkemizde ortaya konulmasının en önemli gerekçelerinden biri ve belki en baştaki 'imar uygulamalarındaki çarpıklıkların ve keyfi icraatların ortadan kaldırılmasıdır.' Kanun, şehirlerin yaşanılabilir olarak yeni nesillere ve geleceğe taşınabilmesi adına büyükşehir belediyelerine yetki ve sorumluluk vermiştir. Bu sorumluluk belediyelerin yanı sıra bütün halkımızda, diğer resmi kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarında, basın ve yayın organlarında ve inşaatçılarda da olmalıdır' şeklinde konuştu.
'Büyükşehir öncesi 38 bin konut ruhsatı aldılar'
Gümrükçüoğlu, 2014 sonrasında da eskiden olduğu gibi çeşitli manevralarla kanuni imar uygulamaları delinmeye çalışıldığını kaydederek, 'Bu yetki ve sorumluluğun 2014 mahalli seçimleri sonrası Büyükşehir olacak Belediye tarafından Trabzon'umuzda da yerine getirileceğini görenler ki, bunlar tek tek şahıslar veya inşaatçılar olabilirler; belde, ilçe, il döneminde ilgili belediyelerde seçim öncesi bir büyük acelecilikle 38 bin konutluk inşaat ruhsatı almışlardır. Bu da, herkesin 2014 Büyükşehirle beraber imar konusunda nasıl bir yol izleneceğinin bilinmesindendir. Yani 2014 sonrasında Büyükşehir Belediyesi şehrin bilcümlesinin bildiği ve kanunun gerektirdiği yetki ve sorumlulukları uygulamaktadır. Maalesef 2014 sonrasında da eskiden olduğu gibi çeşitli manevralarla kanuni imar uygulamaları delinmeye çalışılmıştır. En önemlisi de şehrimizin sahibi olarak yaşayan vatandaşlarımız ve şehrimize dışarıdan gelenlerin hemen hemen tamamı, otobüste, sokakta, kahvede, gezdikleri yerlerde, kısacası her vesile ile her ortamda belli bölgelerimizdeki yüksek ve yoğun yapılaşmayı, 'beton mezarlıklarını yapmaktasınız. Bu şehrin geleceğini karartmaktasınız' diyerek eleştirmektedirler. 'Hani yeni Çukurçayır'lar yapılmayacaktı, bu yapı yoğunluk artışı ve yüksekliklere hangi altyapı cevap verebilir ki' diye feryat etmektedirler. Bu büyük toplumsal tepkiye kulaklarını tıkayanlara buradan duyurulur' diye konuştu.
'Küçük bir azınlık 768 bin insanın geleceğini hiçe saymak istiyor'
Plana göre ruhsat almak isteyenin tadilat istemesine gerek olmadığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, 'Hal böyle iken 2014 mahalli seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız andan itibaren ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik kayıplara uğranılmasın diye yasaların bize verdiği yetkiyi ve sorumlukları altını çizerek söylüyorum, 'keskin' bir şekilde uygulamaya koymadık. Bizim bu iyi niyetli anlayışımız ve çeşitli uyarılarımız suiistimal edilerek 'Büyükşehir'le hiçbir şey değişmedi, eski uygulamalarımıza devam edelim' anlayışını maalesef ortaya çıkarmıştır. İşte, iddia eden küçük bir azınlığa göre varsa bir problem şehrin ve 768 bin insanımızın geleceğini kendi menfaati için hiçe sayma anlayışından kaynaklanmaktadır. Şimdi buradan hakkı-hukuku-adaleti tekrar ilan edelim: 2014 mahalli seçimlerinden beri yeni revizyon imar planları yürürlüğe girene kadar, 2014 seçimi öncesindeki var olan imar haklarında Büyükşehir'in herhangi bir kısıtlaması ve yasağı söz konusu değildir. Ve hiçbir zamanda olmamıştır. Yani daha önce mevcut olan imar planına göre ruhsat almak isteyenin İlçe'den veya Büyükşehir'den tadilat isteme ihtiyacı yoktur. İnşaat ruhsatını zaten alır' ifadelerini kullandı.
'Belediyemizin kararları karşısında yargı yolu açıktır'
Açıklamasında Büyükşehir Belediyesinin verdiği kararların kesin hükmünde olmadığını ve hepsine yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, vatandaşların ve kurumların bu haklarını kullanmalarından asla rahatsızlık duymayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
'Çevre düzeni planı çalışmasının 1/100.000'liği Büyükşehir Meclisinde onaylandı. Diğer 1/50.000 ve 1/5.000'liklerde hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Kalan çalışmaların daha sağlıklı ve hızlı olması için imar dairelerinin ve müdürlüklerinin iş yoğunluğu hesaba katılarak, bundan sonraki plan tadilatlarının Büyükşehir'e gönderilmemesi tavsiye edilmiştir. Eldeki konut stoku alınan inşaat ruhsatları ve devam eden inşaatlara karşılık daire satış rakamları mukayese edildiğinde, şehrimizde yeni konut yapımının aciliyet olmadığı da bir gerçektir. Bu konudaki son cümle, 'kimin ne müracaatı varsa, bunlar Belediye Başkanı da olsa bireysel tercihlerle değil Büyükşehir Belediyesi Meclis kararları ile sonuçlandırılmaktadır. Başta söylediğim gibi 2014 mahalli seçimi öncesi 38 bin konutluk ruhsat alınmıştır. Bir konutta 4 kişinin yaşadığını varsaysak 38 bin konut 152 bin nüfus eder. Trabzon'un 2014 nüfusu 766 bin 782, 2015 nüfusu 768 bin 417'dir. Nüfus artış sayısı bin 635 kişidir.'
Başkan Gümrükçüoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtlayarak toplantıyı tamamladı.

Başkan Gümrükçüoğlu, basın toplantısı düzenlediSIRADAKİ HABER