HaberlerSamsun büyük tehdit altında

Samsun büyük tehdit altında

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) tarafından yapılan basın açıklamasında Samsun'un birçok konuda büyük tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.

Samsun büyük tehdit altında

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu öncülüğünde bir araya gelen yirmiye yakın meslek odası, sendika, demokratik sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Dönem Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Mobil santral direnişinin mirasçılarıyız. Samsun’un değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Samsun’un değerlerine sahip çıkmak için her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak için SAMÇEP’i kurduk, tüm halkımızı bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet ediyoruz” dedi.

SAMSUN'U KORUMAYA DAVET EDİYORUZ 

Samsun’un doğasının büyük tehdit altında olduğunu iddia eden Özdağ, “Samsun ve halkı da geçmişten günümüze çevre konusunda olumsuz örnekleri fazlasıyla yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Karadeniz’in Mezopotamya’sı diye tabir edilen ve Türkiye’nin en önemli ovaları arasında gösterilen Çarşamba ve Bafra Ovalarının kentleşme ve sanayileşmeye açılması, organize sanayi bölgelerinin ve Lojistik Köy adı altında kurulacak yapılaşmaların tarım arazileri içerisinde olmaları, bölgesel sürdürülebilirlik açısından tehdit unsuru olarak ortada durmaktadır. Yine milyonlarca yılda oluşan Türkiye’nin en uzun ve en güzel doğal plaj alanlarından Taflan sahillerinin Çin Seddi gibi taş duvarla örülmesi, Baruthane bölgesinde deniz kenarına sokulmuş bir hançer gibi çok katlı otel dikilmesine izin verilerek şehrin siluetinin bozulması, Kocadağ’ın taş ocağı haline getirilerek tahrip edilmesi, Samsun’un tarihi zenginlikleri üzerine iş hanları dikilmesi, Samsun’da çevre adına sayılabilecek olumsuzluklara sadece birkaç örnektir. Tüm bu olumsuzluklara ‘dur’ demek için, geçmişteki çevre mücadelesinin ışığında; Samsun’un değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Samsun’da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve her düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak amacıyla Samsun Çevre Platformu SAMÇEP adı altında yeniden bir araya geliyor, tüm halkımızı bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet ediyoruz” diye konuştu.SIRADAKİ HABER