HaberlerErzurum haberAydemir, Erzurum'u ülke enerji gündemine taşıdı

Aydemir, Erzurum'u ülke enerji gündemine taşıdı - Erzurum haber

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Erzurum'un Enerji vizyonunu Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine taşıdı.

Aydemir, Erzurum'u ülke enerji gündemine taşıdı

AK Enerji Devrimi sayesinde Erzurum'da doğal gazın standart yakıtı hâline geldiğini belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum Bakan Berat Albayrak'ın doğal gazda daha makul bir fiyat uygulayacağına ilişkin müjdesinin büyük bir memnuniyet uyandırdığını kaydetti.
BOR ARAŞTIRMALARI BAZINDA ERZURUM'UN FARKI
Erzurum'un yenilenebilir enerji kaynakları bazında önemli bir potansiyel barındırdığına işaret eden Milletvekili İbrahim Aydemir, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının bu konuda güneş enerjisi potansiyeli gayet uygun Erzurum merkezli bir çalışma başlatmasını talep etti.
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü bütçesi görüşmesinde, borla ilgili olarak Erzurum'da yürütülen çalışmalara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi(ETÜ) bünyesinde öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Türkez ve ekibi tarafından yapılan araştırmaları aktardı.
ENERJİ'DE BAKAN ALBAYRAK SİNERJİSİ
Bütçe görüşmelerinde küresel boyutta enerji dikkatlerine değgin bir sunum yapan Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tarih boyunca uğruna savaşların çıktığı, iki büyük dünya savaşının da başta gelen sebeplerinden olan enerji bugün de kana bulanan Orta Doğu'ya emperyal canavarların üşüşmesinin önde gelen nedenidir. Bu sebeple son on dört yıldır AK Parti hükümetlerinin millî enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kaydettiği büyük aşama şimdiden tarihe geçmiş bulunuyor. Bakanlığımızın bundan böyle de millî enerji politikalarına ağırlık vereceğinden ve bunda başarılı olacağından hiç kuşku duymuyorum. Bakanlığın başında konusuna vâkıf, çalışkan ve işinin ehli genç bir Bakanımızın olması bu inancımızı pekiştiriyor. ' dedi.
DOĞALGAZ İNDİRİMİ VE ERZURUM
'Türkiye'yi Ak Enerjiyle tanıştıran AK Parti iktidarları olmuştur. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Dünyanın en temiz, pak, ak enerjisi doğal gazdır. Türkiye çapında doğal gaz kullanımını yaygınlaştırıp bu sahada âdeta devrim yaratan iktidarlarımıza şükran borcumuz var. Hatırlayalım, Türkiye ak konforla tanışıncaya kadar ısınmak için kömür, odun ve petrol ürünleri gibi fosil yakıtlar kullanırdı. Tahsis edilen sınırlı miktarda kok kömürü alabilmek için zemheri soğuklarında çok kuyruklara girdik. Sonra o imkândan da mahrum kalıp düşük kalorili kömürlere talim ettik. Yıllarca pahalı ithal kömürlerin kaloriferlerle birlikte ceplerimizi nasıl yaktığını söylememe gerek yok. Bu Türkiye'nin ortak sorunuydu, biz seçim bölgem Erzurum'da daha çok hissettik bu çileyi. Ne yazık ki uzun süre hava kirliliği şampiyonu oldu, havasının temizliğiyle meşhur Erzurum. Sonra Ak Enerji Devrimi sayesinde doğal gaz tüm hanelerimizin standart yakıtı hâline geldi. Erzurum Sayın Bakanımızın doğal gazda daha makul bir fiyat uygulayacağına ilişkin müjdesiyle çok mutlu oldu, inşallah gereğinin yapılmasını arzu ediyoruz, bekliyoruz. ' ifadelerine yer verdi.
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE ERZURUM
Yenilenebilir enerji kaynakları odağında Erzurum'un imkan ve potansiyeline dikkat çekerek, bu bazda bir farkındalık ekseni oluşturulmasını isteyen Milletvekili Aydemir, 'Doğalgaz ithal bir yakıt, girdisi pahalı, dolar ile alınan kıymetli bir enerji kaynağı, benzin de öyle. Hatırlayın bir zamanlar Bulgaristan'dan dolarla elektrik ithal ediyorduk. Demek ki Hükümetimizin belli bir program dâhilinde yürüttüğü alternatif enerji kaynaklarına yönelmek çok doğru bir politika. Özellikle gelişmiş güneş enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasını hayati bir proje ve yatırım olarak görüyorum. Bunun Türkiye için uygun bir yöntem olduğuna inanıyorum. Bu inancımı bilimsel araştırmalar da destekliyor. Güneş enerjisiyle enerji masraflarını büyük ölçüde azaltabileceklerine inanan doğal enerji savunucuları güneş enerjisinin geleceğin anahtarı olduğuna inanıyorlar. Ben de o kanaati paylaşıyorum. Binaları, evleri, apartmanları güneş enerjisiyle rahatlıkla ısıtabileceğimiz bilimsel bir hakikat. Araştırmalar gösteriyor ki güneşten dünyaya bir günde gelen güç dünyanın elli yıllık toplam ihtiyacını karşılayacak kadardır. Türkiye'nin güneş potansiyeli tüm dünyada ilk sıralarda ancak bu müthiş kaynağı kullanmak konusunda yeterli mesafeyi almış değiliz. Bu genel çerçeveyi çizdikten sonra meseleye Erzurum açısından bakmak istiyorum. Ülke olarak da, şehir olarak da enerji konusunda dışa bağımlılıktan süratle kurtulmamız lazım. Şehir olarak alternatif enerji kaynaklarına hızla yönelmemiz gerekiyor. Gerekli araştırmaların Bakanlık öncülüğünde hemen yapılıp projelerin geliştirilmesini öneriyoruz. Direkt kamunun bu sistemleri özendirici yahut direkt inşa edici bir politika benimsemesi gerekiyor. Bu yolla elde edilen enerjinin doğal gazla birlikte ısınmaya da aktarılması fakir fukaranın ısınma bütçesine büyük katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızın bu konuda güneş enerjisi potansiyeli gayet uygun Erzurum merkezli bir çalışma başlatmasını temenni ediyorum. ' dedi.
BOR ENERJİ KAYNAĞI VE TÜRKEZ'İN ÇALIŞMALARI
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü bütçesi üzerindeki görüşmeler boyutunda Erzurum'da kaydedilen gelişmelere atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ETÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez ve ekibince yürütülen bilimsel çalışmalara dikkat çekti.
BOR ARAŞTIRMALARI VE ERZURUM
Milletvekili Aydemir, 'Türkiye'de çağdaş kalkınmada disiplin sürecini başlatan AK Parti iktidarlarının küresel değişim ve dönüşüme senkronize bir başka reformuna dikkat çekmeyi de bir vazife biliyorum. Bu reformun, bu atılımın adı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüdür. Bu millî bir servete sahip çıkma, millî değerleri gündeme taşıma ve millî değerlerle ekonomimizi buluşturma hamle ve yatırımıdır. Ülkenin enerji, uzay ve uçak teknolojisinde ifadesi noktasında da bir ilktir. Türkiye açısından önemi büyük ve gelecekteki yeri tartışılmaz bir ehemmiyettedir. Aynı zamanda ülke ekonomik değerleri üzerinde AR-GE yapılanması adına da tarihî bir vurgudur. Ülkeyi bilimsel gündemle buluşturan, bilim ufkunu küresel boyutta gıpta edilen bir düzeye yönelten AK PARTİ geleceğin enerji kaynağı borun değerlendirilmesi adına da bir ilki kayda koymuş, 2003 yılında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN'i kurarak ülkemizi bu alanda uluslararası vizyona taşımıştır. ' ifadeleriyle bir sunum kaydetti.
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ SÜRECİ
Aydemir, 'Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu olarak ülkemizde ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak, bor konusunda araştırma yapan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği kurmak ve bor konusunda yeni araştırmalar için destek sağlamak amacıyla 18 Haziran 2003 tarihli ve 25142 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4865 sayılı Kanun'la kurulmuştur. ' dedi.
BOR VE TÜRKİYE
BOREN'in önemli çalışmalar kaydettiğine işaret eden Milletvekili aydemir şöyle dedi: '
Türkiye dünyanın en önemli ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip olmakla birlikte dünyada en yüksek bor üretimini gerçekleştiren ülkedir. Bu noktada BOREN'in üstlendiği sorumluluklar oldukça önemlidir. Yeni bor ürünlerinin ülkemizde üretilmesinin yanı sıra rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla teknolojik çözümler üretmeyi temel alan bir misyona hizmet etmektedir. Bor ürünlerinin geliştirilmesi iç in gerekli AR-GE çalışmalarından endüstriyel üretimin safhalarına kadar tüm süreçlerde küresel aktör olmayı vizyon olarak benimsemiştir.
Günümüzde sanayinin tuzu olarak adlandırılan bu maden 400'ü aşkın endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta havacılık ve savunma sanayi olmak üzere otomotiv, temizlik ürünleri, cam, seramik, ilaç, kozmetik ile kimya endüstrilerinde vazgeçilmez olan borun kimyası biyolojik etkileri hakkında bilinenlerin detaylandırılması durumunda mevcut kullanım alanları sayısının artacağı muhakkaktır.'
ETÜ BOYUTUNDA TÜRKEZ VE EKİBİNİN ÇALIŞMALARI
BOREN'in gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Milletvekili Aydemir, Bor enerjisi bazında Erzurum'un farkındalığını dile getirdi. Milletvekili Aydemir, 'Kuruluşundan günümüze kadar 189'u tamamlanmış, 42'si de devam etmekte olan toplam 231 araştırma projesine destek sağlanmıştır. Sayın Başkanım, burada dikkat çekmek istediğimiz bir diğer husus da bu ekonomik değer üzerindeki alt yoğunlaşmanın sağladığı bilimsel heyecandır. BOREN'in kuruluşuyla birlikte AR-GE çalışmaları ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu araştırma sinerjisi yalnız ülkenin merkezî araştırma merkezlerini barındıran metropollerde değil aynı zamanda Doğu Anadolu bölgemizde yeni araştırmalara konu olmuş, Erzurum merkezde olarak küresel boyutta ilgi uyandıran çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalardan biri de Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kaydedilmiştir. BOREN tarafından desteklenen projelerden üçünün yöneticiliğini yapan Erzurum Teknik Üniversitemizin 30'lu yaşlardaki dadaş meşrepli genç öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Türkez ve ekibi borun sadece enerjinin değil, sağlığın da kaynağı olduğuna dair bilimsel kanıtlar ortaya koymuşlardır. Sağlık alanında ortaya konulan gelişmeler bununla kalmayıp bor içeren antikanser ve nöron koruyucu ilaçlar için yürütülen araştırmalarda da olumlu sonuçlar alınmıştır. 'dedi.
Aydemir konuşmasını, AK Parti hükümetleri tarafından 2002'den bugüne kaydedilen çağdaş yapılanma, atılım ve yatırımlar karşısında, ülkenin kalkınma ve gelişme seyri karşısında sukutu tercih edenler paralize olsalar da Türkiye, 2023 yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. BOREN gibi marka kurumlarımız bu seyrin aktörleri, ülkeyi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına katma kararlılığını reformlarla AK hükümetler de mimarıdır. Bu düşüncelerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2017 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadeleriyle tamamladı.

Aydemir, Erzurum’u ülke enerji gündemine taşıdıSIRADAKİ HABER