HaberlerAnkara haberRusya'da bulunan Türkler artık Rus ombudsmanına başvurabilecek

Rusya'da bulunan Türkler artık Rus ombudsmanına başvurabilecek

Rusya'da bulunan Türkler artık Rus ombudsmanına başvurabilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komisyonu tarafından, ulusal yasaların verdiği yetkiler içerisinde hareket ederek kendi devletlerinde insan haklarının korunması için işbirliği yapma amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.


İşbirliği mutabakat zaptını Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu adına Başdenetçi Şeref Malkoç ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komisyonu adına Tatyana Moskalkova arasında imzalandı. İmzalanan işbirliği anlaşması ile Türkiye ile Rusya halkları arasındaki dostluğu, güveni ve karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmeye katkıda bulunma isteği amaçlanıyor.
Anlaşma uyarınca, taraflardan her biri diğer tarafın taleplerine en kısa sürede yanıt verecek ve bu süre, genellikle talebin ulaştığı tarihten itibaren bir ayı aşmayacak. Taraflar, kendilerine ulaşan şikayetler aracılığıyla bilgilendirildikleri sürece, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Rus vatandaşlarının ve ayrıca Rusya Federasyonu topraklarındaki Türk vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ile ilgili olarak birbirlerini derhal bilgilendirecekler ve ayrıca kendi yetkileri dahilinde haklarının iadesine de katkıda bulunacaklar. Taraflar, kendi yetkileri dahilinde, Rusya Federasyonu topraklarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Rusya Federasyonu vatandaşlarının şikayetlerini kabul edecek ve ele alacak.
Ayrıca imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde taraflar, vatandaşların haklarının ve temel özgürlüklerinin korunması hakkında birbirlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak profesyonel literatürü ve bilimsel araştırmaları, analitik ve referans materyallerini, koruma şekillerini ve yöntemlerini, açıklanmalarına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığı sürece, birbirleriyle paylaşacak. Taraflar, yabancı ulusal insan hakları kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini genişletmek için birbirlerine yardım sağlayacak ve düzenlenen faaliyetler hakkında birbirlerini bilgilendirecekler. Taraflar, insan haklarının korunması ve bu haklara saygı duyulmasına ilişkin düzenli şekilde ikili müzakerelerde bulunacak ve ayrıca, uluslararası yasal mekanizmalara dayalı olarak kendi devletlerinde vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin garanti altına alınması ve korunması amacıyla strateji belirlemelerine olanak sağlayan kurumsal projeler geliştirecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başdenetçi Şeref Malkoç, 'Türk ve Rus halkları arasında tarihi bağlar ve dostluklar vardır. Türk iş adamlarımızdan ve çalışanlarımızdan Rusya'da bulunan çok vatandaşımız var. Bu ilişkilere ombudsmanlık ilişkilerini ilave etmekte bize mutluluk veriyor. Kamu denetçiliği olarak biz başvuruları Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça almaktayız. İmzaladığımız bu mutabakat zaptından sonra Türkiye'den Rusya'ya giden veya Rusya'dan Türkiye'ye gelen insanlar artık daha rahat edecekler ve sorunlarını daha kolay çözeceklerdir' ifadelerini kullandı.


SIRADAKİ HABER