HaberlerSamsun'da, 'Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı' düzenlenecek

Samsun'da, 'Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı' düzenlenecek

Samsun'da, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Derneği (SOSKADER) tarafından, 1-3 Nisan 2016 tarihleri arasında 'Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı' düzenlenecek.

Samsun'da, 'Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı' düzenlenecek

Siyaset bilimci, sosyolog, ilahiyatçı ve tarihçilerden oluşan 30 kişilik uzman bir ekip tarafından 2 gün sürecek çalıştayda, konu farklı boyutlarıyla ele alınıp tartışılacak ve sonuçlar 'Çalıştay Sonuç Bildirisi' ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve SOSKADER Başkanı Doç. Dr. İbrahim Turan, "Türkiye’de siyasal, toplumsal ve kültürel sorunlara akademik bakış açısıyla ışık tutacak ve bu alanda ortaya çıkan sorunlara bilimsel ve nitelikli çözümler üreterek entelektüel bakış açısıyla konulara yaklaşacak ve bunları kamuoyu ile paylaşacak çeşitli sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulan SOSKADER, Türkiye’nin değişen dinamik yapısına uygun olarak, ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkan, sosyal, kültürel ve dini nitelikli sorunlar karşısında bilimsel bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir. Kuruluş amaçlarına uygun olarak SOSKADER, yalnızca mevcut sorunlara bağlı olarak araştırmalar yapmanın ötesinde geleceğe yönelik projeksiyonlar yaparak, ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümüne de önceden hazırladığı raporlarla katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle bahsi geçen alanlarda ortaya çıkan sorunları birbiriyle ilişkiselliğini de düşünerek ve bilginin toplumun dönüşümüne katkı sunan en önemli argüman olduğu bilincinden hareketle, sosyal bilimlerin farklı alanlarında araştırmalar yaparak siyasal, toplumsal ve kültürel hayata katkı sunmayı amaçlamaktadır" dedi.

"DİNİ GÖRÜNÜMLÜ RADİKAL HAREKETLER İSLAM DİNİ VE MÜSLÜMANLAR ALEYHİNE ONARILAMAZ BİR ALGI MEYDANA GETİRMEYE BAŞLAMIŞTIR"

SOSKADER'in faaliyetleri doğrultusunda ve güncel sorunlar çerçevesinde böyle bir çalıştay düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Doç. Dr. İbrahim Turan, "Dinsel fundamentalizm, küresel dünyada önemli bir sorun alanı olarak, farklı bölgelerde farklı etki düzeylerinde kendini göstermektedir. Özellikle 'Arap Baharı'yla birlikte Orta Doğu’da yoğun bir şekilde varlık gösteren ve kaynağını İslam dininden aldığı iddiasıyla ortaya çıkan dini görünümlü radikal hareketler, özellikle Batı kamuoyunda İslam dini ve Müslümanlar aleyhine onarılamaz bir algı meydana getirmeye başlamıştır. İslam dinine yönelik böylesine bir algının oluşum süreci, nedenleri ve muhtemel çözüm yollarının araştırılması bilhassa akademik camianın, üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesini gerekli kılmaktadır. Zira Türkiye’de gün geçtikçe artan radikal eğilimler, her yaştan ve kesimden farklı bireyleri gittikçe daha fazla etkisi altına almakta olduğu yakinen görülmektedir. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek, sorunun nedenleri ve muhtemel çözüm yolları üzerinde zihni bir çaba içerisine girmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, 'Küreselleşme, Radikalizm ve İslam' konulu bir çalıştay tertip edilmesi önemli görülmüş ve bu bağlamda, SOSKADER tarafından 1-3 Nisan 2016 tarihleri arasında Samsun’da bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Siyaset bilimci, sosyolog, ilahiyatçı ve tarihçilerden oluşan 30 kişilik uzman bir ekip tarafından 2 gün sürecek çalıştayda, konu farklı boyutlarıyla ele alınıp tartışılacak ve sonuçlar Çalıştay Sonuç Bildirisi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.SIRADAKİ HABER