HaberlerDüzce haber5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü - Düzce haber

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 'Yargı bağımsızlığında hakim ve savcı gibi sorumluluğu ve işlerliği olan biz avukatların yargılama faaliyeti içindeki yerinin ve öneminin anayasamızda yargı bölümü içinde belirtilememiş olması büyük bir eksiklik ve haksızlıktır' dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü

5 Nisan Avukatlar Günü Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Düzce Barosuna kayıtlı avukatlar ilk olarak Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktılar. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün önemine binaen bir konuşma yapan Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini belirterek 'Yargının kurucu unsunlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden kamu görevi yapan serbest meslek mensubu olun biz avukatlar 1958 yılından bu yana her 5 Nisan Gününü Avukatlar Günü olarak kutlamaktayız. İnsanlık tarihi kadar eski olan mesleğimiz, yargılanmanın tarihsel süreci içinde savunmayı üstlenmiş ülkemizde ise çağdaş anlamda avukatlık ve baro Cumhuriyet devrimi ile başlamıştır. Çağda ve demokratik hukuk devletinin temel unsuru yüretme, yasama ve yargı erkinin birbirinden bağımsız olmasıdır. Temel hak ve hürriyetleri güvence altına alacak, yasama ve yürütmenin faaliyetlerini hukuka uygunluğunu denetleyecek olan tek güç yargıdır. Bundan ötürüdür ki yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Bağımsızlık yargı için bir ayrıcalık değil yargının tarafsız kılınmasının asgari koşulu ve hukuk devletinin gereğidir. Yargı bağımsızlığının temeli ise savunma, savunma hakkı ise adil yargılanma hakkının başlangıcıdır. Adil yargılama ilkesi ancak ve ancak savunmanın özgür ve bağımsız olması halinde korunmuş olacak tam ve bağımsız yargılama ancak bu yolla gerçekleşecektir' diye konuştu.

'Savunma adaletin temeli'
Av. Azade Ay, avukatların zaman zaman özgürce savunma yapamadığını işaret ederek 'Adalet devletin temeli ise savunma adaletin temelidir. Bunu sağlayanda bağımsız ve özgür avukatlardır. Yargı bağımsızlığında hakim ve savcı gibi sorumluluğu ve işlerliği olan biz avukatların yargılama faaliyeti içindeki yerinin ve öneminin anayasamızda yargı bölümü içinde belirtilememiş olması büyük bir eksiklik ve haksızlıktır. Yargının kurucu unsurlarından olan savunmanın, savunmayı temsil eden biz avukatların mesleğimizi ifa ederken her geçen gün artan sorunlarla karşı karşıya geldiğimiz bir gerçektir. Mesleğimizi ifa ederken, ciddi boyutlara ulaşan saldırılara uğrayan biz avukatlar, çoğu zaman özgürce savunma dahi yapamamakta, ekonomik ve sosyal güvenlik ve gelecek kaygısı gibi oldukça ağır sorunlarla mücadele ettiğimiz gibi adil yargılanma ilkesinin özünün maalesef yanlış değerlendirilmesi sonucunda da günlük mesleki faaliyetler sırasında da sayısız engelle karşılaşmaktadır' dedi.
'Avukatlık mesleğinin ve adalet anlayışının erozyona uğraması sonucu doğmuştur' diyen Azade Ay, konuşmasına şöyle devam etti; 'Hali hazırda CMK uyarınca görevlendirilen müdafilerin ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesi seviyesine çekilmemiş olması, zamanında ödenmemesi, özlük haklarımızda herhangi bir iyileştirici çalışma yapılmamış olması, avukatlık mesleğinin lüks hizmetler sınıfına uygulanan yüzde 18 KDV oranında vergilendirilmesi mesleğin her geçen gün fiili uygulamalar ile itibar kaybetmesi başlıca sorunlar olduğu gibi Anayasanın yargı bölümünde savunmanın yer almayışı, yasal kazanımların fiili uygulamalar ile ortadan kaldırılması, son yıllardan nitelik ve niceliğine bakılmaksızın çok fazla sayıda Hukuk Fakültesi açılmış olması Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olmasına rağmen bu güne değin avukatlık sınavı getirilmemiş olması doğal olarak avukatlık mesleğinin ve adalet anlayışının erozyona uğraması sonucu doğmuştur. Tüm bu olumsuzluklara karşın hukukun üstünlüğü ilkesine olan sarsılmaz inancımızla, hak ve adaletin gerçekleşmesine hizmet etmekten bir en evvel vazgeçmeden demokrasiye, laik Cumhuriyete, hukuk devletine, bağımsız yargıya ve bağımsız savunmaya inanan avukatlar olarak bu yöndeki çalışmalarımızı inançla sürdüreceğimizi bildirir bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarım.'
Konuşmanın ardından Avukatlar hep birlikte günün anısına toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdiler.

5 Nisan Avukatlar GünüSIRADAKİ HABER