Haberlerİstanbul haberTürkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı referandumda 'evet' diyecek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı referandumda 'evet' diyecek - İstanbul haber

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında evet diyeceklerini açıkladı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı referandumda 'evet' diyecek

140 Sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran şemsiye kuruluş Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında evet diyeceklerini açıkladı. TGTV üyeleri adına açıklama yapan Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Türkiye'nin her tarafında temsil edilen bir kuruluş olduklarını ve Türkiye'nin bütün kılcal damarlarında var olduklarını vurgulayarak, 'TGTV, yeni anayasa yapılmasının bir zaruret olduğu gerçeğiyle 2011 yılında çerçeve anayasa metni hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Bu metinde başkanlık sisteminin yeni anayasada yer alması gerekliliği vurgulanmıştır. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde toplantılar yapılarak, yeni anayasa ve başkanlık sisteminin yararları anlatılmıştır. 16 Nisan'da referanduma sunulan tam anayasa değişikliği değil, 18 maddelik bir değişikliktir. Önerilen bir rejim değişikliği değildir. Hükümet sistemi değişikliğidir. Hükümet seçilecek Cumhurbaşkanı tarafından kurulacaktır' dedi.
Cumhurbaşkanına yeni yetkiler verilmediğini vurgulayan Akbulut, 'Yürütmenin yetkisi yürütmeye veriliyor. İki başlılık ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı mevcut sistemde meclisin dörtte üç oyuyla sadece vatana ihanetten suçlanabiliyordu. Getirilen sistemde, cumhurbaşkanı yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor. Cumhurbaşkanlarına denetim ve cezai sorumluluk getiriliyor. Cumhurbaşkanlarına herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilecektir. Meclis, cumhurbaşkanını yüce divana gönderebilecek. Yüce divanda mahkum olursa görevi sona erecektir' diye konuştu.
'Tek Adam iddiası doğru değildir'
Yeni bir hükumet sisteminin icat edilmediğini ve uygulanacak olan sistemin gelişmiş ülkelerde de var olan başkanlık sistemi olduğuna dikkat çeken Akbulut, 'Cumhurbaşkanına kanunlara aykırı olmamak kaydıyla kararname çıkarma ve veto yetkisi veriliyor. Bu yetki de meclis tarafından sınırlandırılabiliyor. Cumhurbaşkanı, sınırsız yetkiye sahip değildir. Anayasada cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini nasıl kullanacağı düzenlenmiştir. Tek Adam iddiası doğru değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl görevlendirileceği ve uluslararası anlaşmalar TBMM'nin kararına bırakılmıştır.
Getirilecek olan sistemde 'Fesih Yetkisi' yoktur. Seçimlerin yenilenmesi vardır. Seçimlerin yenilenmesini cumhurbaşkanı kendi kararıyla, meclis beşte üç oyla alacaktır. Hangisi seçim kararı alırsa alsın, cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis seçimi aynı anda yenilenecektir. Meclis ayrı sandıkta, cumhurbaşkanı ayrı sandıkta seçilecektir. Meclis ve cumhurbaşkanı ayrı partilerden olabilecektir. Cumhurbaşkanı 2 dönem için seçilebilecektir. Birinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa, kendi görev süresini kısaltmış olacak. İkinci döneminde seçimi yenileme kararı alırsa siyasete veda edecektir' şeklinde konuştu.
'Güçlü demokrasi, büyüyen ekonomi, güven ve istikrar için evet'
Bu düzenleme ile geçmişteki hükümet kurma ve erken seçim krizlerinin tarihe karışacağını belirten Hamza Akbulut, 'Türkiye 16 Nisanda geleceği için çok önemli bir karar verecektir. Bu referandum, istikrar ve güvenin sağlanması için çok önemlidir. Vesayetçi parlamenter sistemden, koalisyon hükümetlerinden, sık sık yapılan seçimlerden kurtulmak için 16 Nisan, tarihi bir fırsattır. Çift başlılığın bitmesiyle hızlı kararlar alınarak; ülkemiz, terörle mücadelede ve küresel rekabette daha güçlü hale gelecektir. Bakanlar, meclis dışından seçileceği için, seçilme endişesi taşımayan daha liyakatli insanlardan oluşacaktır.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, milli birlik ve beraberliğimiz için, devlet-millet kaynaşması için evet. Millet iradesini hâkim kılacak, bürokratik oligarşiye son verecek, vesayeti tarihe gömecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet. Uzlaşma kültürü getiren, siyasi sorumluluğu arttıran bir hükümet sistemi için evet. Güçlü demokrasi, büyüyen ekonomi, güven ve istikrar için evet. İslam dünyasının umudu haline gelen ülkemizde; ayrıştırmaya, darbelere iç ve dış mihraklı kurulan tuzaklara karşı evet diyoruz. Milletimizi sandığa gitmeye, evet demeye davet ediyoruz' diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı referandumda ‘evet’ diyecekSIRADAKİ HABER