HaberlerOKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

OKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

OKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde 'OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2' projesinde sona yaklaşıldı.

Geçen yıl Temmuz ayında başlatılan ve önümüzdeki Haziran ayının sonunda tamamlanacak olan proje kapsamında hedef kitle olan kayıtdışı çalışanlar, işverenler ve işçi sendikaları ile öğrencilerden oluşan yüzlerce kişiye ulaşılarak, hem çalışan hem işveren hem de ülkemiz açısından kayıtdışı istihdamın önemi vurgulandı. Bu kapsamda arasında resim ve film yarışmalarının da bulunduğu bir dizi etkinlikler organize edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) kapsamında başvurusu kabul edilerek geçen yıl 1 Temmuz tarihinde başlatılan “OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2” projesi, önümüzdeki Haziran ayının sonunda tamamlanacak. 314.048,13 eurolu proje kapsamında TR83 Bölgesi’ndeki farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Yenilikçi uygulamalar ile konunun tarafları arasında kayıtdışı istihdam konusunda farkındalığın yükseltilmesi, kurumsal alt yapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın artırılması hedef alındı. Yine proje kapsamında hedef kitle olarak, kayıtdışı çalışanlar, işverenler ve işçi sendikaları, öğrenciler (ilköğretim, ortaöğretim, üniversite) ve kayıtdışı istihdam konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları açısından genel kamuoyu seçildi. Projenin nihai faydalanıcıları ise özellikle kırsal alanda yaşayan kayıtdışı çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aileleri, benzer projeleri diğer bölgelerde uygulayacak olanlar, takip eden yıllarda istihdam edilecek işsizler ve bölge halkı oldu.

Projenin faaliyetleri içerisinde ise, kayıtdışı çalışanlara yönelik farkındalık artırma yolu ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, işletmelerin kurumsallaşmasına yönelik danışmanlık, resim yarışması ile öğrencilerin bilinç düzeylerinin artırılması, film yarışması, istihdam şenlikleri gibi farklı hedef kitlelerin kayıtdışı istihdam konusuna dikkatlerinin çekilerek, bilinç düzeylerinin yükseltilmesi hedeflendi.SIRADAKİ HABER