Haberlerİstanbul haberHava kirliliği, dünyada her yıl 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor

Hava kirliliği, dünyada her yıl 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor - İstanbul haber

Dünya Sağlık Örgütü'nün de 'görünmez katil' olarak tanımladığı hava kirliliği, dünyada her yıl 6,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Hava kirliliği, dünyada her yıl 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor

Türk Toraks Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Nefesimiz Tükenmeden: Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı' başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesinde, 'doğal afet' olarak adlandırılan aşırı hava olaylarının önemli bir kısmının iklim değişikliğinin sonucu olduğu ve fosil yakıtların kullanımının devamı halinde bu iklim olaylarının sıklık ve şiddetlerinin artacağı konusunda toplumsal duyarlılıkla harekete geçmek gerektiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, sempozyumda hava kirliliği konusunun, başta göğüs hastalıkları uzmanları olmak üzere pek çok tıp disiplininden konuyla ilgilenen uzmanlar, akademisyenler, tıp eğitimcileri, çevre mühendisleri, şehir planlamacıları, enerji uzmanları ve ekoloji savunuculuğu yapan aktivistler tarafından ele alındığı belirtildi.
Sempozyum sürecinde yapılan tartışmalar ışığında oy birliğiyle şekillendirilen sonuç bildirgesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün de 'görünmez katil' olarak tanımladığı hava kirliliğinin dünyada her yıl 6,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı; akciğer kanseri, KOAH, astım atakları, çocuklarda akciğer gelişim geriliği, tüberküloz ve akciğer damar hastalıklar başta olmak üzere göğüs hastalıkları alanının önde gelen tüm hastalıklarına neden olabildiği anlatıldı.
Sonuç bildirgesinde şunlara dikkat çekildi:
'1. Dünya Sağlık Örgütü'nün de 'görünmez katil' olarak tanımladığı hava kirliliği, dünyada her yıl 6,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır.
2. Hava kirliliği, akciğer kanseri, KOAH, astım atakları, çocuklarda akciğer gelişim geriliği, tüberküloz ve akciğer damar hastalıklar başta olmak üzere göğüs hastalıkları alanının önde gelen tüm hastalıklarına neden olabilmektedir.
3. Hava kirliliği, gerek ülkemizde gerekse dünyada en çok ölüme yol açan iskemik kalp hastalıkları ve inmeye de yol açmaktadır.
4. Türkiye'nin hava kirliliği sınır limitleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık açısından izin verdiği sınır değerlerinin üzerindedir.
5. Hastalıklara yol açan temel kirleticilerden sadece 10 mikrondan küçük partiküler madde (PM10) ve kükürt dioksit (SO2) ulusal hava izleme istasyonları tarafından yaygın olarak ölçülmektedir.
6. En önemli kirleticilerden birisi olan 2.5 mikrondan küçük partiküler madde (PM2.5) için kabul edilen ulusal bir sınır değer yoktur'.

Hava kirliliği, dünyada her yıl 6.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyorSIRADAKİ HABER