HaberlerMalatya haberArapgir Eskişehir Vadisi turizme kazandırılıyor

Arapgir Eskişehir Vadisi turizme kazandırılıyor - Malatya haber

Malatya'nın önemli turizm alanlarından biri olan Arapgir ilçesindeki Eskişehir Vadisi ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen planlama çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Arapgir Eskişehir Vadisi turizme kazandırılıyor

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen planlama çalışmaları kapsamında Arapgir İlçesi Eskişehir Vadisi'nin ilk etapta 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlanarak onaylandığı, daha sonra da bu plana uygun olarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan Eskişehir Vadisi'nin, bölge sakinlerinin de görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda Malatya turizmine kazandırılması için Arapgir Belediyesi ile birlikte önemli bir takım çalışmalar yapıldığı ve Arapgir Belediyesi tarafından DAP Projesi kapsamında sürdürülen Kentsel Tasarım Projesinin de yine bu plana uygun bir şekilde yürütüldüğü dile getirildi.
7 km uzunluğunda el değmemiş doğa
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki vadinin iki tarafındaki yamaçları belli bir kot hattı ile saran 470 hektarlık bir alanı kapsıyor. Eskişehir Vadisi, el değmemiş doğasıyla, peyzaj karakteriyle, yeşil kullanımların yoğunlukta olduğu korunacak nitelikte bir alan olup, imar planları hazırlanarak potansiyellerinin ve mevcut durumunun gelecek nesillere aktarımının sağlanması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda, mevcut konut alanları, ağaçlandırılacak alanlar, sulama alanları, su kanalları ve tarım alanları gibi fonksiyonların Eskişehir Vadisinin kültürel, ekonomik ve doğal değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle korunarak geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Arapgir Eskişehir Vadisi turizme kazandırılıyorSIRADAKİ HABER