HaberlerKayseri haberSağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte Üniversite İdareci

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte Üniversite İdareci - Kayseri haber

6 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte üniversite idarecileri ve personelle vedalaştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte Üniversite İdareci

Senato Salonu'nda düzenlenen veda toplantısında konuşan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Bakan Yardımcılığı görevini başarıyla yapmaya çalışacağını söyledi.
Prof. Dr. Meşe, 'Bu görev sizin için ne kadar sürpriz olduysa da, benim için de sürpriz oldu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Burada görev yaptığım sürece bana her türlü desteği veren akademik, idare personel, herkese çok teşekkür ediyorum. Atandığım görev zor bir görev. Fakat bu görevi en iyi şekilde, alnımın akıyla yapmaya çalışacağım' dedi.
Konuşmanın ardından üniversite idaresinde bulunan öğretim üyeleri, Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'ye çiçek takdim etti.
1973 Kayseri doğumlu olan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin özgeçmişi şöyle:
Üniversite:
Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991-1997)
Uzmanlık Eğitimi:
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (1997-2002)
Öğretim görevlisi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2002-2004)
Yard. Doç. Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2004-2006)
Doktora: Hollanda Nijmegen Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde İnfeksiyon Kontrolü (2004-2010)
Doç.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2006-2010)
Prof.Dr.: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (2010-.....)
KURUM İÇİ GÖREVLER
1. Enfeksiyon Kontrol Doktoru-(2003-...) Türkiye'de hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda yurt dışında doktora yapan ilk hekimim ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda yaptığım çalışmalarla, hastane enfeksiyon oranları %10'larda %5'e gerilemiştir. Bu oranlar da gelişmiş ülkelerde ki oranlardır.
2. Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanı-(2009-..) Ülkemizde Hastane Enfeksiyonlarını Önleme konusunda yüksek lisans ve doktora programını başlatan ilk kurullardan biriyiz. Bu konuda ülkemize eğitimli insan gücü yetiştirme gayrentindeyiz. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından da 2017 yılı içinde 'Hastane Enfeksiyonlarını Önleme' öncelikli alanlar içerisine alınmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programlarında eğitici olarak görev yapmaktayım.
3. Başhekim Yardımcılığı-(2010-2016): Yoğun Bakımların tescili, hastane yapılanması, yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrolü, ameliyathanelerde enfeksiyon kontrolü konularında çalıştım. Ayrıca, Beslenme Kurulu Başkanlığı, Pandemi İzleme Kurulu başkanlığı yaptım.
4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği-(2014-...)
5. Dekan Yardımcılığı-(2016-2018): Tıp Eğitiminden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görev aldım ve Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarında bulundum. Ulusal Tıp Eğitimi ve Akreditasyon Derneği tarafından Tıp Fakültemizin yeniden akreditasyonu çalışmalarında aktif olarak çalıştım ve yaptığımız çalışmalar sonucunda Tıp Fakültemiz 2018 yılında tekrar akredite edildi. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimizi, eğitimlerinin ilk yıllarında bilimle buluşturmak ve Ülkemizin geleceğine genç bilim insanları yetiştirmek için başkanlığını yaptığım 'Bilim İnsanı Yetiştirme Grubunu' kurduk. Bu grupla ilk proje çalıştayımızı yaparak, Tıp Fakültemizin öğrencilerini projelere dahil ettik. Bu çalışmalarımızı, bu yıl ortaokul ve lise düzeyine çekmeyi planlıyoruz.
6. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Başkanı-(2016-..)
7. Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyeliği-(2016-...)
8. Erciyes Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği-(2018-...)
9. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı-(2018-) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 10 Araştırma Üniversitesinden biri olan Üniversitemizin, Sağlık Araştırma Merkezlerinden (GENKÖK, Aşı Araştırma ve İlaç Araştırma) sorumlu Rektör Yard. olarak görev yaptım. Amacımız Türkiye'nin yerli ilaç ve aşısını ve tıbbi cihazlarını üreten bir Ülke olması ve sağlıkta dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bu amaçla Üniversitemizin sağlık ve mühendislik alanındaki genç araştırmacılarını bir araya getirerek 'Sağlıkta İnnovasyon' toplantısı düzenledik.
KURUM DIŞI GÖREVLER
Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Enfeksiyon Kontrol Hekim ve Hemşire Sertifikasyon Programı Eğiticiliği
BİLİMSEL KURULUŞLARDA GÖREVLER
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği-(ESCMID)-Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreterliği
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD)-Sepsis Grup Başkanlığı
BİLİMSEL FAALİYETLER
ULUSLARASI YAYIN: 165
ULUSAL YAYIN: 132
ULUSAL VE ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMA: 102
ULUSAL VE ULUSLARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK
H-İndeksi: 30, ATIF: 2596
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği-EKMUD
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği
ÖDÜLLER
Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2002-Posterde Mansiyon Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Derneği Eğitim Programı 2003-Genç Araştırmacı Eğitim Bursu
Hastane İnfeksiyonları Derneği Kongresi 2004-Posterde Mansiyon Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012-Poster Bildiri Birincilik Ödülü
Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2014-Poster Bildiri Birincilik Ödülü
VI. EKMUD Kongresi 2016-Standart Sözlü Sunum İkincisi-Ulu Kılıç A, Gündoğdu A, Kılıç H, Alp E. Standart bakteriyofaj kokteyllerinin VRE patojenlerine karşı in vitro aktivitelerinin karşılaştırılması. SS-003. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015 yılında en çok atıf alan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok bilimsel yayın yapan öğretim üyesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017 yılında en çok en çok atıf alan öğretim üyesi öğretim üyesi
BİLİMSEL PROJELER VE GÖREVLERİM:

Yoğun bakım ünitelerinde Acinetobacter baumannii kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisi-TÜBİTAK projesi-1002 Proje yürütücüsü-2004
Yoğun bakım ünitelerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonu için risk faktörleri ve moleküler epidemiyolojisi-TÜBİTAK projesi-1001 Proje yürütücüsü-2004
Ağır sepsis ve septik şokta kortizol replasmanı-E.Ü.T.F. –BAP-Yardımcı araştırmacı-2004
Hematolojik maligniteli hastalarda santral venöz kateter enfeksiyonlarının tanısında farklı yöntemlerin karşılaştırılması- E.Ü.T.F. –BAP-Yardımcı araştırmacı-2004
Akut menenjit ve meningoensefalit olgularında hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi- E.Ü.T.F.-BAP-Yardımcı araştırmacı-2008
HIV-AIDS hastalarında antiretroviral direncin araştırılması E.Ü.T.F.–BAP-Yardımcı araştırmacı-3540-2011
Karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste tedavi seçenekleri- E.Ü.T.F –BAP-Proje yöneticisi, 3649-2011
Steroid verilen farelerde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae sepsisinde tedavi seçenekleri-BAP projesi,3615-Araştırmacı-2011
Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ile farelerde oluşturulan deneysel sepsiste doripenem ve kombinasyonları ile tedavi seçenekleri, TÜBİTAK hızlı destek projesi, 11S529,-Araştırmacı-2011
Acinetobacter baumannii suşlarının direnç genlerinin tanımlanması-BAP-Araştırmacı-4059-2012
Hematolojik maligniteli hastalarda karbapenem dirençli gram negatif bakteri kolonizasyonun araştırılması-BAP projesi-Araştırmacı-5026-2014
Yoğun Bakım Ünitelerinde Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri Kazanımı İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi-BAP projesi-5040-2014
Ağır Sepsis Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisi-TÜBİTAK 1001 Projesi-Yürütücü
Farelerde oluşturulan deneysel diyabet modelinde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae'ya bağlı yumuşak doku enfeksiyonu ve antibiyotik tedavisi-TÜBİTAK 1002 projesi, 114S896-15.12.2014-15.12.2015 Araştırmacı
Hastane Atık Sularının Karıştığı Şehir Kanalizasyon Sisteminin Arıtma Öncesinde ve Sonrasında GSBL Üreten E. coli ve Pandemik O25-ST131 Klonu Bakımından Taranması-TÜBİTAK 1002 projesi, Proje No: 114S893-2016 Araştırmacı
Yoğunbakım Ünitelerinde mikrobiyom bulaş ağının çıkarımı için hesaplamalı kaynak izsürümü yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi-Proje No:115E998-TÜBİTAK 3501-Kariyer-DanışmanSIRADAKİ HABER