Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli ürün kullanımı için düğmeye bastı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli ürün kullanımı için düğmeye bastı - Ankara haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın imzasıyla belediyenin tüm birimleri dahil, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile bağlı şirketler ve iştiraklerine yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine ilişkin genelge gönderildi.


İsraf ve yabancı menşeili ürün kullanımına son vermek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın imzasıyla belediyenin tüm birimleri dahil ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile bağlı şirketler ve iştiraklerine yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine ilişkin genelge gönderildi.
'Yerli ve Milli Mal-Hizmet Alımı, Tasarruf İlkeleri' başlığı ile gönderilen genelgede, tüm belediye birimlerinin bundan sonra yabancı ürün yerine yerli ve milli ürün alımları yapması ve kullanması talimatı verildi.
Öncelik yerli ve milli ürün
Başkan Tuna, tüm belediye birimlerinin özel hassasiyet göstermesini istediği genelgede şu ifadelere yer verdi:
'Son zamanlarda ülkemizin milli birlik ve beraberliğine yönelik siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda planlı saldırılar yapılmakta ve bu saldırılar giderek hız kazanmaktadır. Ülkemize karşı yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için Ankara halkına hizmet üreten ve bu hizmetlerin ifası için kamu kaynağı kullanan belediyemize ve belediyemiz çalışanlarına önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle yerli ve milli üretimin arttırılması, desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de dış kaynaklı saldırıların etkileri en aza indirilecektir.'
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu saldırılara karşı etkin mücadele edecekleri mesajını veren Başkan Tuna, özellikle mal alımlarında yabancı ürünlerin tercih edilmemesini istedi. Tuna, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
'Bu hususlar dikkate alındığında; Belediyemizin tüm birimleri, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile belediyemize bağlı şirketler ve bu şirketlerin iştiraklerince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Tüm birimlerimizin yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına ve tasarruf ilkelerine özen göstermelerine ve bu yazının tüm personele duyurulmasını önemle rica ederim.'
İsrafın önüne geçilecek
Başkan Tuna, israfın önüne geçecek her türlü tedbirin alınması talimatını da verdiği genelgede, 'Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, işgücü, kaynak, elektrik ve su, akaryakıt, araç, haberleşme, elektronik ve bilgisayar sistemleri, kırtasiye ve demirbaş, temsil ağırlama ve tören giderlerinde azami tasarruf ilkelerine riayet edilmesi ve israfa yol açmayacak şekilde hareket edilmesi sağlanacaktır' ifadelerini kullandı.