Niğde'de Güreş Müsabakası Düzenlenecek

Niğde'de Güreş Müsabakası Düzenlenecek - Niğde haber

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde'nin adından söz ettirecek etkinlikleri yapmaya devam ediyor.


Niğde'de bir ilk olacak Güreş Müsabakası 15 Eylül'de 5 Şubat Stadında gerçekleştirilecek.
'Uluslararası Niğde (Dar-ül Pehlivaniye) Şehri Güreş Müsabakaları' sloganıyla yapılacak olan yarışmada; minik ve yıldızlar 30-35-40-45-50-55-60-65-70 kg-800 TL olarak büyükler 60 Kg-1000 TL, 65 Kg-1200 TL, 70-75-80 Kg- 1500 TL, 85 Kg-2000 TL, 90 Kg-2500 TL ve ağır sıklet Kg-4000 üzerinden değerlendirilecek.
Müsabaka Bilgileri
Tartı saati 09.00-11.00 arası yapılacak. Güreşler 15.00' de başlayacak. Tartı saatinin hemen ardından Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde Kur-an'ı Kerim tilaveti yapılacak. Müsabakalarda sporcuların 2018 vizeli Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Lisansı mecburidir. Minik ve yıldızlar sporcuların doğum yılı 2001 ve daha küçük yaştakiler güreşebileceği açıklandı.
Dar-ül Pehlivaniye
Selçuklular devrinde her şehirlere bir unvan veriliyordu. Konya'nın darü'l mülk, Kayseri'nin darül- feth olarak anıldığı görülmektedir. Niğde'nin ünvanı ise darü'l pehlivaniye idi (Artuk 1986:66). Kadı Ahmed, 1334 tarihlerinde telif ettiği El-Veledü'ş-şefik isimli eserinde Niğde'nin unvanını dar'üpehlivaniye olarak zikretmektedir. (Erzi 1950:95). Pehlivanlar yurdu anlamına gelen bu unvan, Akmedrese vakfiyesinde de geçmektedir. Selçuklu emiri Şemsettin İldeniz'in oğlunun adı 'Nusret üd din Muhammed pehlivan' idi. Konya Selçukluları döneminde şimdiki NİĞDE ilinin adı 'Dar'ül pehlivaniye' olarak geçmektedir.