UNESCO, İAÜ'deki kürsüsü 'nü 2023 yılına kadar uzattı

UNESCO, İAÜ'deki kürsüsü 'nü 2023 yılına kadar uzattı - İstanbul haber

UNESCO tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilk dört yıllık dönemi başarıyla tamamlayan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki UNESCO Kürsüsü 'nün 2023 yılına kadar devamına karar verildi.


İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde gerçekleştirdiği 'Avrupa'da Türkiye Algısı' etkinlik dizisi ile faaliyetlerine başladı.
UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü'nün başkanlığı İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem tarafından yürütülüyor.
MENA bölgesi olarak tanımlanan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde yer alan ülkeler ile başta kültürel işbirliği ve eğitim alanı olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla birçok projeye imza attıklarını söyleyen Prof. Dr. Celal Nazım İrem; 'MENA bölgesinde yer alan ülkelerin eğitim sistemleri ve toplulukları arasındaki ilişkilerde artan baskı ve yük oluşturan mülteci krizini, kültürel diplomasi perspektifinden ele alınabilecek öncelikli bir alan olarak belirledik' dedi.
Prof. Dr. İrem, mülteci durumundaki gençlerin eğitimi üzerine çalışan yerli ve yabancı yükseköğretim ve sivil toplum kuruluşları ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını da belirterek şunları söyledi; 'Hem Türkiye'de hem de MENA bölgesinde eğitim, beceri ve kapasite geliştirme programları uyguluyoruz. Önümüzdeki dört yıllık dönemde de mülteciler başta olmak üzere kültürel diplomasi çerçevesi içinde yükseköğretime erişimin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz' dedi.
UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, halihazırda Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen ve Lübnan, Ürdün ve Kuzey Irak'taki partner üniversitelerde mülteci öğrencilere yönelik hizmetlerle ilgili kapasite geliştirilmesini içeren RESCUE Projesi (MENA Bölgesinde Mülteci Eğitimi Destek Projesi) ile Türkiye'de AB tarafından finanse edilen HOPES Programı çerçevesinde Suriyeli gençler için Sertifika Programını yürütüyor. Önümüzdeki dönemde ise partneri olduğu bir AB Projesi kapsamında Irak'ta Yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.
UNESCO Kürsüleri Programı bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yoluyla üniversiteler arasında kurumsal kapasite ve ağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Eğitim, bilim, kültür ve iletişim gibi UNESCO'nun çalışma alanlarında faaliyet göstermek üzere on iki tanesi Türkiye'deki üniversitelerde olmak üzere tüm dünyada yedi yüz kürsü bulunuyor.