PKK'nın Karadeniz planı deşifre oldu

PKK'nın Karadeniz planı deşifre oldu

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, Karadeniz'e sızma girişimi başarısız olan PKK'nın yeni planının deşifre olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, “Amanoslar da güçsüz kalan PKK, Ermenistan üzerinden Türkiye’ye sızmaya çalışıyor. Ermenistan'daki PKK kamplarından sınırı geçen teröristler Tendürek'e çıktı. Ermenistan’daki kamplarda bulunan teröristler yasadışı sol terör örgütlerinin yoğun olarak yapılandığı Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden Karadeniz dağlarına sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı” dedi. 

'ERMENİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlarla teröre ağır darbe vurduğunu belirten Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, güçsüz kalan PKK’nın, Ermenistan üzerinden Türkiye’ye sızmaya çalıştığını kaydetti. 

Eğilmez, “PKK kurulduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ki en önemli hedeflerinden birisi Amanos Dağlarında güvenli bölgeler teşhis etmek. Yani Amanos Dağlarının bazı bölgelerinde böyle küçük Kandiller tesis edip oradan bölgede ki eylemlerini gerçekleştirmek, kaçacak güvenli bölgeler oluşturmak. En önemli amaçlarından birisiydi. Fakat son dönemde özellikle Türkiye’nin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde PKK terör örgütünün Amanos’da ki en büyük eylem grubu yok edildi. Zaman içerisinde PKK bunun yerine başka bir gurupta oraya yerleştiremeyince de Amanos hayalleri sona erdi. Hemen akabinde Amanosların yerine terör örgütü hedefine Karadeniz’i koydu. Bu sefer Karadeniz’de organize olup faaliyet gerçekleştirip kendisine alanlar tesis etme planını devreye soktu. Fakat yine Türkiye, yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütünün Kuzey Irak’tan Karadeniz bölgesine militan devşirmesinin önüne geçti. Bu seferde terör örgütü B planını devreye soktu ve Ermenistan’da mevcut olan kamplarında ki militanlarını özellikle Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden çeşitli kimliklerden işte mevsimlik işçileri kullanarak Karadeniz Bölgesine önce militanlarını sonra mühimmatını daha sonra patlayıcılarını sevk etme planını kurdu. Bunu da direk terör örgütü eliyle değil de yasa dışı aşırı sol terör örgütlerini kullanarak yapmaya başladı. Burada bir Ermenistan PKK iş birliğini net bir şekilde gözlemliyoruz ama bu yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Ermenistan’la PKK arasında ki ilişki PKK kurulduğundan berri vardı” diye konuştu. 

'KÜRSEL GÜÇLERE HİZMET EDİYORLAR'

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, Ermenistan'daki PKK kamplarından sınırı geçen teröristlerin Tendürek'e çıktıklarını, Ermenistan’ın PKK’yı yöneten durumuna geldiğini belirterek, “Bugünde zaten bu teröristlerden ele geçirilenlerin önemli bir kısmının Ermenistan kökenli olduğu çok net şekilde biliniyor. Terör örgütünün siyasi kanadında söz de siyaset yaptığını söyleyen kişilerinde kendi ifadeleriyle Ermeni kökenli oldukları biliniyor. Şuna dikkat edilmeli diyorlar ki işte Türkiye’den alınacak topraklar iki örgüt arasında bölüşülecek ama iki örgütünde hedefi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde sözde devletlerini kurmak istiyorlar birisi Ermeni Devleti kurmak istiyor diğeri Kürt Devleti kurmak istiyor ama alan çakışıyor. Şunu söyleyebiliriz bu örgütlerden birisi diğerinin taşeronu veya bu örgütlerin ikisi de farklı odaklara hizmet ediyor. İkisi de küresel güçlere hizmet ediyor tabi herkes biliyor Türkiye’den ne Doğu Anadolu’yu alabilirsin ne Güneydoğu Anadolu’yu alabilirsin fakat bunlar için önemli olan Türk Devletini uğraştırmak güçsüz bırakmak kendi istedikleri noktaya getirmek. 1992 yılı itibariyle özellikle Ermenistan Sovyet Rusya dağıldıktan sonra bağımsızlığı kazandıktan sonra artık topraklarını PKK terör örgütünün kamplarına açıyor. Günümüzde Gümrü, Sipitak ve Erivan’da Ermenistan toprakları içerisinde ciddi terör kampları mevcut bunun yanında Ermenistan’ın Azerbaycan’dan hain bir savaş sonucunda işgal altında tuttuğu Laçin ve Kelbecer şehirlerinde PKK kamplarının olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Ermenistan’da 2 tane gazete bir radyo direktörü PKK’nın propagandasını yapıyor Avrupa’dan gelen teröristler tarafından organize ediliyor bunları da biliyoruz. Bununla beraber burada sadece eğitim değil de Kafkasya bölgesinde ki uyuşturucu, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığının da yine PKK tarafından organize edildiğini biliyoruz. PKK Kafkasya bölgesinde organize olmak istiyor Kafkasya’da ki güçlü örgütlerden birisi olmak istiyor ve bununla birlikte Ermenistan’la bu hedefe ulaşmak için şuanda 2010 yılından itibaren Gürcistan üzerinden de ciddi yatırımlar yapıyorlar.” şeklinde konuştu. 

PKK, GÜRCÜSTAN'DA YAPILANMAYA BAŞLADI

PKK’nın Gürcistan’da da yapılanmaya başladığına vurgu yapan Eğilmez, şöyle konuştu: 

“Gürcistan’da farklı bir metot uyguluyorlar. Orada ki kurdukları sözde dernekler üzerinden yapılanıyorlar. Bu derneklerin masraflarını da finansal desteğini de Avrupa Birliği projeleri üzerinden alıyorlar. Örgüt Amanos da çöktükten sonra Karadeniz’de yapılanmak için Ermenistan’da ki kamplarında mevcut olan teröristleri Karadeniz’e aktarmaya çalışıyor.”