HaberlerAntalya haberBaşkan Hamamcıoğlu'ndan Enerji Kimlik Belgesi uyarısı

Başkan Hamamcıoğlu'ndan Enerji Kimlik Belgesi uyarısı - Antalya haber

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle binaların satışı ya da kiralanmasında 'Enerji Kimliği Belgesi' zorunluluğuna dikkat çekerek, 'Enerjide yüzde 75 oranında dışarıya bağımlı olan ülkemizde binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması zorunludur' dedi.

Başkan Hamamcıoğlu'ndan Enerji Kimlik Belgesi uyarısı

Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık sürenin normalde Mayıs 2017' de bittiğini ancak gerekli sürenin uzatıldığını dile getiren Hamamcıoğlu, '27 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken EKB, binaların enerji tüketimi ile karbon emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyor. EKB uygulamasıyla genel olarak enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor. Belgede, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler yer alıyor. 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için yapı kullanma izni aşamasında EKB alınması ve binanın enerji sınıfının minimum C olması gerekiyor. Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalara yönelik yasal düzenlemede EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması ve bu binalarda enerji sınıfı sınırlaması yapılmaması öngörülüyordu ancak bu tarih 1 Ocak 2020' ye kadar uzatıldı' diye konuştu.

EKB vermeye yetkili kuruluşlar
Enerji Kimlik belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluşlar hakkında da bilgi veren Hamamcıoğlu, 'Yeni yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. Buna göre, yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek.' dedi.
Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin de EKB verebildiğini aktaran Hamamcıoğlu, 'Artık mevcut binalar için bu belge Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri tarafından verilebileceği gibi TMMOB'a bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olan mühendisler tarafından da verilebilecek. Fakat bu mühendislerin EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlaması, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurması ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olması şartları aranmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu şartların sağlandığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine ise EKB vermeye yetkilendirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları da EKB düzenleme eğitiminde başarılı olan bünyelerindeki personeli ile binalarına bu belgeyi düzenleyebilecek' diye konuştu.

Denetlemeyi Bakanlık yapacak
EKB vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olacağını ifade eden Şube Başkanı Hamamcıoğlu, 'EKB vermeye yetkili olanlardan yetkilerini kötüye kullandıkları veya gerçeğe aykırı belge düzenledikleri tespit edilen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, diğer gerçek veya tüzel kişiler ise ilgili meslek odasına bildirilerek, haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar bunların EKB verme yetkileri askıya alınacak. Bakanlık tarafından yapılan bildirimler sonucunda, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi veya 5627 sayılı Kanun kapsamında aldıkları yetki belgesi iptal edilenlerin veya bu belgeleri bir yıl içinde 3 defa askıya alınanların EKB verme yetkileri de bir daha verilmemek üzere iptal edilecek. Bu kapsamdaki eğitimlerle ilgili usul ve esaslar da Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenecek. Yönetmelikte ayrıca, mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartlar da sözleşmeyle sağlanacak' dedi.
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: 'Yönetmelik değişikliğiyle, 'Yeni binalarda yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2 bin metrekare ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır' şeklindeki mevcut düzenlemeye, 'Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir.' maddesi eklendi. Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin de 'Güneş enerjisi' ile desteklenerek, planlanması şartı getirildi.'SIRADAKİ HABER