HaberlerAnkara haberASO Başkanı Özdebir: 'İşletmelerimizin gücü ülkenin gücüdür'

ASO Başkanı Özdebir: 'İşletmelerimizin gücü ülkenin gücüdür' - Ankara haber

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, 'İşletmelerimizin toplam karlılığı, yani gücü; ülkenin gücü demektir. Dolayısıyla güçlü bir ülke için şirketlerimizin karlılıklarını artırarak, ölçek ekonomisine ulaşabilecek güce ulaştırmalıyız' dedi.

ASO Başkanı Özdebir: 'İşletmelerimizin gücü ülkenin gücüdür'

TÜRMOB'un 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi ve Kalkınmasında Muhasebe Mesleğinin İşlevi' konulu panel Ankara'da yapıldı. Moderatörlüğünü TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Yükselen'in yaptığı panele ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden Erden Önen ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Masum Türker konuşmacı olarak katıldı.
ASO Başkanı Özdebir panelde yaptığı konuşmada işletmelerin iki temel fonksiyonunun bulunduğunu belirterek, 'Bunlardan birincisi kar etmek, diğeri ise sürdürülebilirlik. Her ikisi için de ölçülebilirlik gerekli. Bu anlamda muhasebe mesleği önemli bir görev üstleniyor' dedi.
İşletmelerin kuruluşundan itibaren bir kişilik kazandığını, o andan itibaren de patron dahil herkese karşı korunması gerektiğinin altını çizen Özdebir, 'Şirketlerin korunması önemli. Çünkü bu işletmelerimizin toplam karlılığı, yani gücü; ülkenin gücü demektir. Bugün dünyanın en büyük ekonomisi ABD devlet olarak bir şey üretmiyor ama şirketleriyle büyük ve güçlü. ABD'nin sadece bir şirketi Microsoft'un kasasındaki nakit para, bizim Merkez Bankamızın kullanılabilir rezervinin on katı. Dolayısıyla güçlü bir ülke için şirketlerimizin karlılıklarını artırarak, ölçek ekonomisine ulaşabilecek güce ulaştırmalıyız' diye konuştu.
Şirketlerin güçlü bir şekilde büyüyebilmesi için tüm kayıtlarının açık ve anlaşılabilir olması gerektiğine de dikkat çeken Özdebir, bazı önerilerini de şu şekilde dile getirdi:
'Vergi Usul Kanunu'nun değerleme ve amortisman ile ilgili olarak yer alan hükümlerinin, standartlarda öngörülen düzenlemeler ile yakınlaştırılmasının sağlanabileceği, özellikle karşılıklarla ilgili hükümlülerinin, olası zarar ve riskler için karşılık ayrılmasına ve bu karşılıkların vergi matrahlarından indirilmesine imkan verecek biçimde finansal raporlama standartları ile uyumlu biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan bağımsız denetim kapsamındaki işletmelerden vergi güvenliği nedeniyle yeminli mali müşavirlere tam tasdik yaptıranlar hem bağımsız denetim hem de tam tasdik nedeniyle iki ayrı denetim süreci ve iki ayrı mali yük ile karşı karşıya kalmalarıdır. Bu nedenle bağımsız denetime tabi şirketlerin muhasebelerini ve mali tablolarını finansal raporlama standartlarına göre düzenlemeleri vergi matrahlarının tasdik yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce onaylanacak mali kar tabloları ile belirlenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, yabancı para cinsinden alacak ve borçlar ile mevcutlar değerleme gününde Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlarla değerlendirilmekte ve bu değerlemeden doğan farklar gelir ve zarar olarak muhasebeleştirilmektedir. Realize olmadığı, gerçekleşmediği halde değerleme nedeniyle muhasebeleştirilen kur farkları mali tabloları etkilemekte, vergilendirilen bir anlamda fiktif karlar veya şirketlerin mali yapılarını etkileyen fiktif zararlar oluşturmaktadır. Bu nedenle değerlemeden kaynaklanan kur farklarının mali tablolara etkisini giderecek bunların realize edildiğinde sonuç hesaplarına intikalini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.'SIRADAKİ HABER