Mustafa Kurt: Kureyşler Havzası'nda katma değeri yüksek ürün kültürünü yerleştir

Mustafa Kurt: Kureyşler Havzası'nda katma değeri yüksek ürün kültürünü yerleştir - Kütahya haber

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 'Kureyşler Havzası Bitki Deseni Geliştirme Programı' kapsamında, sektör paydaşları ve üretici katılımıyla düzenlenen çiftçi toplantısı düzenlendi.


Toplantıda havzada yapılan mevcut tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, Kureyşler Sulama Barajının faaliyete başlaması ile birlikte sulu tarım yapılarak çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak farklı tarımsal faaliyetlerin yapılabileceğini ifade etti.
DSİ. Şube Müdürü İbrahim Kavak yapılan barajın kapasitesi ile ilgili teknik bilgileri paylaşarak mevcut sulama kapasitenin arttırılması noktasında yapılan çalışmalardan bahsetti.
Kavak, 31 Temmuz 2018 tarihinde başlanan sulamanın şu an itibari ile 8 bin 430 dekar alanda yapıldığı, söz konusu yatırımın yaklaşık 27 bin dekarlık bir alanı sulama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt ise ildeki sulu tarım alanları ile ilgili genel bilgiler paylaşarak, havzada çağın koşullarına uygun, farklı ürün desenine sahip ekonomik ölçekte tarım yapılabileceğine vurgu yaptı.
Kurt, Kureyşler barajı havzasında sulu tarıma geçişle birlikte şeker pancarı, silajlık mısır, dane mısır, yem bitkileri üretimi yapılacağını ve buğdayda verimin artarak çiftçilere ciddi anlamda katma değer sağlanacağını belirtti
Kütahya merkez ve ilçelerinde havza bazlı olarak uygulanacak olan yem bitkileri, cevizcilik, ayçiçeği, silajlık mısır, dane mısır, tıbbi aromatik bitkiler, Japon eriği gibi projelerden bilgiler veren Müdür Kurt, 'Hiç kimsenin mülkiyet hakkına dokunmadan birlikte üretim modeli ile yapacağımız bu ve benzeri çalışmalar sonucunda ülkemizin tarım sektöründe 2023 hedeflerine ulaşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz' dedi.
Artan nüfusa mukabil üretim alanlarının azaldığını ifade eden Vali Yardımcısı Kenan Eskin, yaşanan kaynak sıkıntısı dolayısıyla birim alandan alınacak verimin arttırılması gerektiğini, bunun için de tarımda mutlaka toplulaştırma ve sulu üretim ile ürün çeşitliliğinin arttırılmasının önemine vurgu yaparak, kurumlar arasındaki iletişimin arttırılması ve birlikte üretim modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muhsin Aydemir, gerçekleştirdiği teknik sunuda havzada sulu tarım ile buğday üretiminde yüzde 90, şeker pancarı üretiminde yüzde 548, silajlık mısır üretiminde yüzde 310 ve yonca üretiminde ise yüzde 430 verim ve gelir artışı sağlanacağına işaret etti.