HaberlerKentsel dönüşümün yeni kuralları

Kentsel dönüşümün yeni kuralları

KENTSEL dönüşüm alanları ile afet riski altındaki bölgeleri doğrudan ilgilendiren tapu ve imar yasalarında değişiklik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kentsel dönüşümün yeni kuralları

Yeni düzenlemeyle kentsel dönüşüm alanlarında mal sahiplerinin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeyi feshetme hakkı tanındı. Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin onayı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca doğruna yapılabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması şartı da, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla kaldırıldı.

METRUKLARA YIKIM

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi nedenlerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca doğrudan yapılabilecek.

202'DE BAŞLAYACAK

Taşınmaz satışları, tarafların farklı illerde veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevlilerce ayrı ayrı alınarak işlem yapılabilecek. Bu uygulama 1 Ocak 2020’de başlayacak. Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.
Yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış, DOK payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere 2 yıl daha devam edilecek.

31 ARALIK’A UZATILDI

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek. 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi verilecek.SIRADAKİ HABER