HaberlerBalıkesir haberBurhaniye'de Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

Burhaniye'de Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor - Balıkesir haber

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başlarken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de hafta nedeniyle bir açıklama yaptı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen imzasıyla yapılan açıklamada, haftanın temasının anne ve çocuk sağlığı olarak belirlendiği kaydedildi.

Burhaniye'de Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi, ' Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri 'Halk Sağlığı Haftası' olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir.
.Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü, anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
15- 49 yaş arasındaki tüm kadınların; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi,doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.
Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir.
Anne adaylarının sağlıklı gebelik geçirerek sağlıklı bebek doğurması ve sağlığının korunması, gebelikten önce var olan hastalıkların saptanması, gebelikteki riskli durumların erken tanı ve tedavisi ile gerekirse sevkinin sağlanması için tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.
Lohusalık döneminde anneye sağlık personeli tarafından izlem yapılmaktadır. Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca en az 3 kez, taburcu olduktan sonra da aile hekimi tarafından en az 3 kez evde veya sağlık kuruluşunda izlenmesi sağlanmaktadır.SIRADAKİ HABER