Haberler'KİTAM'da Bir Yılda 100 Bilimsel Araştırma

'KİTAM'da Bir Yılda 100 Bilimsel Araştırma

Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Gümüş, merkezlerinde 2015 yılında yaklaşık 100 araştırma yapıldığını söyledi.

'KİTAM'da Bir Yılda 100 Bilimsel Araştırma

KİTAM, Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) projesi kapsamında kurulup 2015 yılında faaliyete geçti.

Bünyesinde ileri analiz cihazlarının yer aldığı laboratuvarları ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası kalkınmaya yönelik her türlü çok disiplinli araştırma ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı KİTAM'da eğitim ve test/analiz hizmetleri veriliyor.

Biyoteknoloji, malzeme ve nanoteknoloji, görüntüleme ve karakterizasyon ile otomasyon birimlerinden oluşan 22 laboratuvar 5 sistem odası, konferans salonu ve 3 idari ofis bulunan KİTAM'da 6'sı doktoralı 8 uzman, 5 idari personel ile araştırmacılara hizmet veriyor. 2015 yılında hizmete giren KİTAM'da geride kalan bir yıl içerisinde yaklaşık 100 araştırma yapıldı.

'MERKEZİMİZ, ÜST DÜZEY TEKNİK DONANIMA SAHİP'
OMÜ'de yeni bir merkez olduklarını belirten KİTAM Müdürü Prof. Dr. Hasan Gümüş, 'Çağın gereklerine uygun sistemlerle donatılan KİTAM merkez laboratuvarının üniversitemiz ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli araştırmalar yapmak, eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bölgemizde çeşitli devlet ve özel kurumlarının Ar-Ge çalışmalarına ve analiz taleplerine cevap verebilecek nitelikte modern bir laboratuvar haline gelmiştir. Merkezimizde yer alan Jeol JSM 7001 F model taramalı elektron mikroskobu FEG elektron tabancasına sahip olup hassas biyolojik numuneler düşük voltajda görüntüleyebilmektedir. İkincil elektron çözünürlüğü 1,2 nm olup 5 nm parçacık görüntüsü alınabilmektedir. SEM üzerinde bulunan EDX ve WDS detektörleri kullanılarak, bor ile uranyum arasındaki tüm elementlerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilmektedir. 30 kV hızlandırma voltajı uygulanarak, STEM detektörü ile DF/BF TEM görüntüsü alınabilmektedir. Taramalı elektron mikroskobu, katı malzeme örnekleri ve yüzey detaylarını nanometrik boyutlara kadar görüntüleme imkânı sunuyor. Ayrıca malzemeleri oluşturan element türleri ve miktarları oransal olarak çıkarılabiliyor. Cihazın üniversitede bulunması, doğal taş, maden cevheri, metalik, polimerik, kompozit malzemeler ve biyolojik dokuların yakın yüzey özelliklerinin artık Samsun'da belirlenebilmesi anlamına geliyor. Yeni yapılan bir kompozit malzemenin hem kompozisyon analizi, hem de topografik bilgileri elde edilebilmektedir. Bu yönü ile Ar-Ge çalışmalarında üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak önemli cihazlardan biridir' dedi.

 kitam  


SIRADAKİ HABER