HaberlerTekirdağ haberKOSGEB'den yurtdışı pazar desteği

KOSGEB'den yurtdışı pazar desteği

KOSGEB'den yurtdışı pazar desteği - Tekirdağ haber

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen ve KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde katılımcılara KOSGEB'in yurt dışı pazar destek programı hakkında bilgi verildi. Sayın, KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif durumda ve Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde ve KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olan KOBİ'lerin yurt dışı pazar desteğinden yararlanabileceğini söyledi. Sayın, bu desteğe başvuru yapacak işletmelerin son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verileri onaylı, başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'ne sahip, proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmamış ve son mali yılda ihracat yapmış olması gerektiğini ifade etti.

"Her işletme bir kez yararlanabilir"
KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, "Bu destekle KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmayı, KOBİ'leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmeyi, ihracata başlayan KOBİ sayısını arttırmayı ve e - ticaret yapan KOBİ sayısını arttırmayı amaçlıyoruz. Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 ay ve proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 210 bin TL'si geri ödemesiz, 90 bin TL'si geri ödemeli olmak üzere toplam 300 bin TL'dir. Proje giderleri için destek oranı, yüzde 70'i geri ödemesiz ve yüzde 30'u geri ödemeli olarak uygulanır. Kurul tarafından uygun bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir. Program kapsamında bir işletme bu destekten bir kez yararlanabilir" dedi.
Program kapsamında personel giderleri, donanım giderleri, yazılım giderleri, tanıtım giderleri, yurtdışı fuar ve seyahat giderleri, test-analiz ve belgelendirme giderleri ve diğer hizmet alım giderlerinin desteklendiğini söyleyen Sayın, seminerin devamında programdan yararlanma koşullarından da bahsederek katılımcıların sorularını yanıtladı.