HaberlerTekirdağ haberSüleymanpaşa Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğiti

Süleymanpaşa Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğiti

Süleymanpaşa Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğiti

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştirildi.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belediye bünyesinde tehlikeli sınıfta görev yapan çalışanlara yönelik eğitimlerde meslek hastalıkları, mesleki hastalıklardan korunma yolları, ergonomi, sahada çalışma şartları, psiko-sosyal ve biyolojik risk etmenleri ile hastalıklar uygulamalı olarak anlatıldı. İlk yardım eğitiminin de verildiği programda, personelin acil durumlarda ilk müdahale konusunda bilgilendirilmesi hedeflendi. Eğitim kapsamında temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri anlatılarak, pratik eğitimler verildi.