HaberlerGaziantep haberSağlık çalışanlarından ek ödeme yönetmeliğine tepki

Sağlık çalışanlarından ek ödeme yönetmeliğine tepki

Sağlık çalışanlarından ek ödeme yönetmeliğine tepki - Gaziantep haber

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan sağlıkta ek ödeme yönetmeliğinin sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.


Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında adaletsiz döner sermaye sisteminin sağlık çalışanlarının en önemli sorunu haline geldiğini belirterek, "Sağlık-Sen olarak yıllardan beri adaletsiz döner sermaye sistemine son verilmesi için çaba gösteriyoruz. Tüm çalışanları mutlu edecek bir ek ödeme sisteminin getirilmesini beklerken, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni döner sermaye yönetmeliği ile adeta hayal kırıklığı yaşadık. Sahanın gerçeklerinden uzak olan bu yönetmeliği kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni ek ödeme yönetmeliğinin çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, şöyle devam etti:
"Sendikamızın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususunun bir kaç gün önce gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Diğer taraftan Sağlık-Sen Genel Merkezinin girişimleri sonucu, geçtiğimiz günlerde dağıtılabilir döner sermaye oranı yüzde 39'dan yüzde 46'ya çıkarıldı. Bu iki olumlu gelişme Sağlık-Sen'in kazanımıdır. Bu artışlarla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışması beklentileri artırmıştır. Ancak dün Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmeliği, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında işbirliğine katkı sunması gerekirken bu beklentileri boşa çıkarmıştır. Düzenleme sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT'taki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır. Sendikamız tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmesini esas alan öngörülebilir, dengeli, mali haklarda iyileştirme ve memnuniyeti sağlayıcı bir ek ödeme model önerisi; ilgili taraflarla paylaşılmış ancak bu önerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır."
Yönetmelik gözden geçirilmelidir
Yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesini talep eden Arayıcı, "Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin, bu adımı atması temel talebimizdir. Bakanlık bu haklı talebi ivedi bir şekilde gündemine alarak yönetmeliği revize etmelidir. Yürürlüğe 1 Nisan 2020 tarihinde girmesi planlanan yönetmeliğin tüm sağlık çalışanlarını memnun edecek şekilde revize edilmesini talep ediyor ve hukuki zemin başta olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde mücadelemizin her platformda devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.