HaberlerAydın haberAydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek

Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek

Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek - Aydın haber

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) tarafından hazırlanan 'Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu' ve GEKA tarafından desteklenen proje ile Aydın'daki büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilinçlendirilecek. 26 Şubat 2019 tarihinde yürütülmeye başlanan projenin fizibilite raporu tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapa


"Yatırım maliyeti 8 milyon 800 bin TL"
ADSYB olarak, 10. Kalkınma Planı Hayvancılık Raporu'nda da hayvancılık ile ilgili ülkemizin zayıf yönleri olarak belirtilen hususlar arasında vurgulanan "yetiştiricilerin teknik bilgi yetersizliği" sorunundan yola çıkarak çalışma başlattıklarını belirten Başkan Güngör, "İlimizin büyükbaş hayvancılık açısından sahip olduğu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için proje hazırladık. Projenin amacı, Aydın'daki yetiştiricilerin büyükbaş hayvancılık ile ilgili eğitim eksikliklerinin giderilmesidir. Bu doğrultuda büyükbaş hayvancılık ile ilgili bir eğitim merkezi kurulması planlanmaktadır. Birliğimiz tarafından uzun vadede büyükbaş hayvancılık ile ilgili büyük bir platform oluşturulması ve sektörümüz başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayacak hayvancılık cazibe merkezi oluşturulması hedeflenmektedir" diyerek süt sığırcılığı işletmesi, laboratuvar ve eğitim merkezinden oluşan projenin yatırım maliyetinin yaklaşık 8 milyon 800 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.
Bu hedefler doğrultusunda projenin Aydın ili Bozdoğan Alamut Mahallesi mevkiindeki ADSB'ye ait arazide kurulmasının planlandığını kaydeden Birlik Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Kurulması planlanan büyükbaş hayvancılık ile ilgili uygulamalı eğitim merkezinin doğru bir şekilde dizayn edilmesi için, bu eğitim merkezinin fizibilite çalışması yapılmıştır. Projemizin fizibilite çalışmasını hazırlayan yüklenici firma ekibi bünyesinde ekonomik analist, profesör unvanına sahip veteriner hekim, mimar, istatistik ve ekonometri uzmanı ile diğer danışmanlar yer almıştır. Birliğimiz tarafından kurulması planlanan ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi'nin 3 ana bileşenden oluşması öngörülmüştür. Bunlar; Süt Sığırcılığı İşletmesi, Laboratuvar, Eğitim Merkezi'dir. Numunelerin analiz amacıyla çevre illere taşınması yörede üretilen sütün rekabetini azaltmaktadır. Bu sebeple Eğitim Merkezinde öngörülen laboratuvar ilimiz için önemlidir. Diğer bir birim olarak tasarlanan süt sığırı işletmesi ile; eğitim merkezinde düzenlenecek eğitim programları için uygulama fırsatı sağlanmış olacaktır. Bu tesiste, tahmini 675 ton süt üretimi olması hesaplanmış ve bu süt gelirlerinin eğitim merkezinin giderlerinin karşılanması için kullanılması hedeflenmiştir. ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi'nin 28 ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülmüştür" diyerek merkezin kar amacı gütmeden faaliyet göstereceğini söyledi.
"Yetiştiricilerin yüzde 84'ü bu konuda eğitim almamış"
Projeyi hazırlarken anket çalışması da yaptıklarını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, "Birlik üyelerimiz ile anket yoluyla yapılan saha çalışması sonuçlarına göre ise bilgi ve beceri eksikliğinin doğrudan işletmelere yansımasının sonuçlarından biri hayvanların süt verimliliklerindeki düşüklük ve diğer önemli husus ise karlılıktaki düşüklüktür. Anket yapılan yetiştiricilerimizin yüzde 84'ünün yaptıkları iş hakkında herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir. Proje kapsamında yapılan bu saha çalışması geri bildirimlerine göre eğitim hizmetleri ile ilgili görüşler yüksek bir oranla pozitif yöndedir. Uygulamalı bir eğitime katılmanın kendileri ve ya çalışanları için faydalı olacağına inanan işletme sahipleri oranı yüzde 87'dir. Proje kapsamında insan ve hayvan refahına uygun 150 kişiye eğitim imkanı sunan büyük bir eğitim salonu, ayrıca küçük gruplara eğitim imkanı sunabilecek şekilde küçük salonlara dönüştürülebilir kullanışlı bir bina mimarisi öngörülmüştür" diyerek Aydın'daki yetiştiricilerin daha bilinçli olması için çalıştıklarını söyledi.