HaberlerŞırnak haberSağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş: "Ek ödeme yönetmeliği kabul edil

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş: "Ek ödeme yönetmeliği kabul edil

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş:

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, yeni ek ödeme yönetmeliğinin saha gerçekliğinden uzak olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarının beklentisini karşılamıyor. Bu anlamda da ek ödeme yönetmeliği kabul edilemez" dedi.


Yeni ek ödeme yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanları adına uzun süredir mücadele verdikleri ek ödemelerin iyileştirilmesi talebinin dün yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamadığını ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırladığını kaydetti. Bu düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Ucaş, "Sendikamızın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususunun önceki gün itibarıyla gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Bu artışla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışması beklentileri artırmıştır. Ancak bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmeliği, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında işbirliğine katkı sunması gerekirken bu beklentileri boşa çıkarmıştır. Düzenleme sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT'taki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır. Sendikamız tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmesini esas alan öngörülebilir, dengeli, mali haklarda iyileştirme ve memnuniyeti sağlayıcı bir ek ödeme model önerisi ilgili taraflarla paylaşılmış ancak bu önerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır. Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin bu adımı atması temel talebimizdir. Bakanlık bu haklı talebi ivedi bir şekilde gündemine alarak yönetmeliği revize etmelidir. Yürürlüğe 1 Nisan 2020 tarihinde girmesi planlanan yönetmeliğin tüm sağlık çalışanlarını memnun edecek şekilde revize edilmesini talep ediyor ve hukuki zemin başta olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde mücadelemizin her platformda devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.