HaberlerSamsun haberOnline Bordro Programı Nedir?

Online Bordro Programı Nedir?

Online Bordro Programı Nedir

Online bordro programı (https://logopayroll.com/) işletmelerin çalışan bordrolarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetebilmeleri için planlanmış bir sistem ürünüdür.

 işletmelerin çalışan bordrolarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetebilmeleri için planlanmış bir sistem ürünüdür. İşletme sahipleri ve çalışanlar arasındaki bordro süreci üzerinde bir köprü görevi görür. Aylık olarak çalışanlara verilen bordroların hazırlanması, planlaması ve iletilmesi noktasında işletmelere hız kazandırır.

Online Bordro Programları Ne İşe Yarar?
Bordro programlarının temel amacı işletmeler özelindeki bordro süreçlerini hızlandırarak, çalışanlar üzerinden iş hacmini azaltmaktır. Bu iş hacmi azalması çalışanların diğer iş alanları üzerinde yoğunlaşmalarının yanı sıra, operasyonel süreçlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.

  • Online bordro programları çalışanların olası işlere manuel olarak müdahale ettikleri dönemlere göre, daha doğru ve hatasız veriler ortaya koyar.
  • Hatasız ve doğru veriler sonucunda, geriye dönük düzenlemelerde azalma sağlanır.
  • Çalışanların izin günleri, prim hakkedişleri ve vergi kalemleri aylık olarak takip edilir.
  • İşletmeler özelinde ödeme yöntemleri hızlı bir şekilde hesaplanır.
  • Birimler arasında etkin takip odaklı organizasyon yönetimi sağlanır.
  • Çalışanların işe giriş ve çıkışları aylık olarak takip edilir.

Online Bordro Programlarının Avantajları Nelerdir?
İşletmeler özelinde kullanılan online bordro programları uzaktan takip edilebilme özelliğinden, bulut tabanlı depolama sistemine kadar birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şirketler özelinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlama noktasında oldukça önemlidir. Zaman ve maliyetten tasarruf eden işletmeler, birimler arasındaki iş yönetimini daha verimli olacak şekilde planlar.   avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Etkin Veri Güvenliği: Verilerin gizliliği ve güvenli bir şekilde korunması işletmeler için büyük önem taşır. Bulut tabanlı sistem sayesinde verilerin tamamını güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. İletim sağladığınız veriler de kişiler arasında üstün bir güvenlik süreci ile korunur. Aynı zamanda online bordro programları özelinde hangi verilere, kimlerin erişeceğine karar verebilirsiniz. Hiyerarşik olarak yetki sahibi olan operasyonel birimlerin her biri için özel yetkilendirmeler yapabilirsiniz.

Hızlı Mevzuat Takibi: İşletmeler içerisinde manuel olarak yapılan mevzuat takipleri, online bordro programları ile güncel olan senkronize olabiliyor. 6 ayda bir değişiklik gösteren, ya da dönemsel olarak değişen mevzuatların tamamı şirketler özelinde hızlı bir takip sürecine alınıyor. Mevzuatlardaki değişikliklerin hızlı bir şekilde bordro kalemlerine senkronize olabilmesi bu noktada büyük önem taşıyor. Geriye dönük düzenlemelerin önüne geçmek adına işletmeler için büyük avantaj sağlıyor.

Etkili İzin Yönetimi: İşletme sahipleri programa kolay bir şekilde erişim sağlayabilir. İşletme sahiplerinin yanı sıra erişim hakkına sahip olan departmanlar sistem üzerinden birçok konuda takip sağlayabilir. Bu konular; çalışan izin talepleri, izin hesaplama, izin günleri ve mazeret izinleri gibi birçok alanda çeşitlenir. İşveren anlık olarak bir takvim üzerinden bu bildirim ve gelişmeleri görüntüleyebilir. Sistem üzerinde çeşitli onay ve yetkilerde bulunabilir.

İşveren Maliyet Hesaplama: Online bordro programlarının bir diğer avantajı ise işletme maliyetlerini dönemsel olarak öngörebilmeleridir. Çeşitli parametleri kullanarak tahminde bulunan program, işletmelerin maliyetleri üzerinden birçok farklı senaryo sunabilir. Çalışanların yan haklarındaki artış ve değişmeleri de göz önüne alan sistem, gerçekleşmesi en olası tahminleri ortaya koyar.

Online Bordro Programlarını Kimler Kullanabilir?
Online bordro programlarını küçük, orta veya büyük ölçekli birçok işletme kullanabilir. İşletmelerin çalışan sayısına bağlı olarak bu programa olan ihtiyaçları artmaktadır. Çünkü çalışanların her biri özelinde kurulan takip sistemi, bordro programlarının kullanımına olan ihtiyacı arttırır. Çalışan yönetimini etkin bir şekilde kurabilmek, çalışan bilgilerine ve işe giriş-çıkış aktivitelerine ilişkin tüm raporlamalar işletmeler tarafından takip edilmelidir. Böylece karşılıklı olarak işveren ve çalışan arasındaki ücret adaleti, doğru verilerle sağlanmış olur.

Logo Yazılım tarafından geliştirilen online bordro programı Logo Payroll, işletmeniz için en verimli çözümleri size sunmaktadır. Bordro takibini en etkin ve verimli şekilde sağlamak için işletmeniz adına güzel bir adım atabilirsiniz.