HaberlerKırşehir haberKAEÜ'si, uzaktan eğitim çalışmalarını rapor haline getirdi

KAEÜ'si, uzaktan eğitim çalışmalarını rapor haline getirdi - Kırşehir haber

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, AYDEP koordinatörlüğü tarafından uzaktan eğitimde yapılan çalışmalar rapor haline getirildi.

KAEÜ'si, uzaktan eğitim çalışmalarını rapor haline getirdi


Koronavirüs Salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle yapılan uzaktan eğitimlerin ve birden çok uzaktan uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan KAEÜ'si hazırladığı raporla sürecin öncesi ve sonrasına dair bilgiler verdi.
Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan "Kriz Döneminde Farklı Bir Yönetim Yaklaşımı Raporu" ile salgın öncesi süreçte alınan önlemler ve bu önlemlerin sağladığı faydalar açıklandı.
Covid-19 süreci ile hem akademik hem de idari faaliyetlerin aksamadan devam etmesinin sağlandığı üniversitede eğitimde kalite güvence sistemini devreye sokuldu.
Kriz yönetiminin başarı ile sürdürüldüğü KAEÜ'sinde etkili bir kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bilgilerin yer aldığı raporda kriz öncesi hazırlıklar, kriz anındaki uygulamalar, krizden çıkış ve normal sürece geçiş aşamaları anlatıldı.
Kriz dönemlerinin kişisel ve kurumsal açıdan tam bir dayanıklılık testi niteliğinde olduğunun belirtildiği raporda bireylerin ve kurumların krize ne ölçüde hazırlıklı olduğu, krizi yönetme becerisi, esnek karar alma ve kaynakları etkili kullanma gibi birçok unsurun devreye girdiği ifade edildi.
KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, oluşturulan güçlü alt yapı ile kriz dönemi öğrenci hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.
Yönetimlerin görev alanlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri ve olası gelişmelere yönelik perspektife sahip olmalarına bağlı olarak yürütülen kriz öncesi hazırlık sürecine dair bilgi veren Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Yenilikçi Üniversite" sloganı ile Ahi Evran Üniversitesinin yoluna devam ettiğini belirtti.

Öngörüler ile çalışmalar hızlandırılarak devreye sokuldu

Kriz ile birlikte süreci durağanlaşmadan dinamik şekilde yönetildiğini anlatan Karakaya, "Kriz sırasında dinamik bir süreç yaşayan üniversitemizin krizin yaratacağı etkileri öngörerek değerlendirmeler yaptık. Değerlendirmeler ışığında uzaktan eğitim konusunun gündeme geleceği öngörüsünde bulunduk. Üniversitemiz, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarının hızla gözden geçirildiğini ve kriz sürecinde eğitimin kesintiye uğramadan yürütülmesi için sürekli görüşmelerin yapıldı. Covid-19 Salgınının ülkemizde görülmesinin ardından hızla tedbirlerimizi aldık ve bu konuda sık sık öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirici duyurular ve açıklamalar yaptık. Dünyada ve Türkiye'de yaşanmakta olan Covid-19 Salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilmesiyle okula devam edemeyen öğrencilerimizin eğitim ihtiyacını gidermeye yönelik çeşitli uygulamaları hızla hayata geçirdik. YÖK tarafından alınan karar neticesinde üniversitemizde 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim-öğretime geçildi ve öğrencilerimize yönelik uygulamalar başlatıldı"dedi.

Kalite güvence sistemleri kapsamında geliştirilen AYDEP yönetim sistemi ise salgın sürecinden en az etkilenen kurumlardan birisinin KAEÜ'si olduğunu anlatan Rektör Karakaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü;
"Uzaktan eğitime başlayan üniversitemizde bütün dersler senkron (canlı) eğitimler şeklinde yürütülüyor. Bu sistem üzerinden öğrenci sınıf listeleri oluşturulurken yoklama alınabiliyor, ödev verilebiliyor ve aynı zamanda yapılan ödevler değerlendirilebiliyor.
Hızlı ve profesyonel bir anlayışla gerekli hazırlıklarını yaparak krizin ortaya çıktığı ilk günden itibaren sürecin yönetiminde profesyonel oluşumlardan yararlanma kararı verdik. Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararla Üniversite AYDEP Koordinatörlüğünü kurarak AYDEP'in pilot uygulama sonuçlarını değerlendirildi. Bu sonuçlar doğrultusunda bu sistemin tüm birimlerde kullanılması kararını alındı.
Üniversitemizin kriz döneminde öğrencilerinin zarar görmemesi konusunda hassas davrandı, bu süreçteki çalışmaların öğrencilerle sürekli irtibat halinde yürütüldü. Öğrencilerden gelen taleplerin büyük ölçüde değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapıldı.
Ahi Dayanışması adıyla bir kampanya başlattık. Medeniyetimizin ve bu medeniyete ruh veren milletimizin kadim bir özelliği olan dayanışma ruhu kriz döneminde bir kez daha canlanmış, öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için çok değerli bir karşılık bulmuştur."



SIRADAKİ HABER