HaberlerSamsun haberBüyükşehir'den Samsun'a bir yıkım projesi daha

Büyükşehir'den Samsun'a bir yıkım projesi daha

Büyükşehir'den Samsun'a bir yıkım projesi daha - Samsun haber

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı Burak Şener, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Samsun Kültür Park'a ilçe terminal binası yapımı için ihaleye çıktığını belirterek, 'Son zamanlarda Büyükşehir Belediyesince usul haline getirilen, Yıkım Projelerine bir daha yenisi eklendu' dedi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Bafra Garajı ve Toptancılar Halinin bulunduğu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın büyük tehditler alma pahasına kamulaştırarak kent park yaptığı alana ALO 153 Merkezi'nden sonra ilçe otobüs ve minibüs terminali yapımı için ihaleye çıktı. 21 Nisan 2021 tarihinde yapılacak ihale öncesinde TMMOB Mimarlar Odası Samsun ŞubesiBaşkanı Burak Şener yaptığı açıklamayla terminali Yıkım Projesi olarak nitelendirdi ve hemen durdurulmasını istedi.

BU ALANA BİR TESİSİN
YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR
Şener, AKM yanındaki Kültür Parkın bulunduğu alana 1414,85 metrekare alana 13 indirme peronlu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark, 12 araçlık taksi duraklı ilçe terminal binası yapılacağını ifade ederek, "Projenin yapılacağı yer Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yanında Kültür parkın olduğu alandır. Burası mevcut İmar Planında Park Kullanımında olup park olarak düzenlenmiş, amacına uygun olarak kullanılmaktadır.Söz konusu alan Samsun Limanının yapılmasından sonra limanın içinin derinleştirilmesi sırasında çıkan malzemelerin doldurulması ile elde edilen bir dolgu alandır.
Yine, 3621 Sayılı Kanun ve Yönetmenliği kapsamında belirlenen Kıyı Kenar Çizgisine göre Kıyıda, Kıyı Kenar Çizgisi ile Deniz arasındadır. Söz konusu alan Kıyı Kanunu ve Yönetmenliği hükümlerine tabidir. Kıyılarda yapılabilecek yapı ve tesisler bu yasa ve yönetmenliğinde açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda bu alanda böyle bir tesisin yapılması mümkün değildir" dedi.

ALAN BÜYÜK ÇABALARLA KENT PARKI YAPILDI
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı Burak Şener, alanın önceki halini de anlatarak, "1999 yılından önce söz konusu alanda Bafra Garajı, çeşitli depolama alanları ve ticaret alanları bulunuyordu. Bu kullanımlar şehrin denizle olan ilişkisini kopardığı için olumsuzluk yaratmış, bu bağlamda şehirle denizin buluşmasını sağlamak, sahil bandının bir bütün olarak planlanması ve kullanımı amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. 1990 lı yılların sonunda Kıyı Kanununa uygun olarak yapılan İmar Planında bu alanda yer alan tüm kullanımlar ve binalar kaldırılarak Park Kullanımı getirilmek sureti ile yeni bir düzenleme öngörülerek alan halkın kullanımına açılmış, çirkin ve uygun olmayan kullanımlarda ortadan kaldırılarak şehrin hem ön görünümü rahatlatılırken, insanların denizle buluşması amaçlanmıştır. 2000 li yılların başlarında Samsun Büyükşehir Belediyesinin büyük çabaları sonucu söz konusu alan boşaltılmış, mevcut kullanımlar ve yapılar temizlenmiş İmar Planına uygun bir şekilde park olarak düzenlenmiştir. Böylece Kentin önündeki mezbelelik ortadan kalkmış, dolgu alanı park olarak halkın kullanımına açılmış, şehrin denizle buluşması bu bölgede sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

KENT TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELECEK
Şener, yapılacak terminal ile şehir trafiğinin durma aşamasıyla geleceğini ifade ederek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ulaşım Master Planında şehir içi ulaşımın merkezde Toplu Taşım araçları ile yapılması öngörülmüştür. Ulaşım Master Planı; ilçelerden yolcu taşıyan minibüslerin, şehrin doğu ve batı girişlerinde yapılması planlanacak transfer merkezlerine kadar gelmelerini ve yolcularını burada toplu taşım araçlarına devretmelerini esas almış, böylece şehir merkezinde araç trafiğinin rahatlamasını amaçlamıştır. Konuya ulaşım master planı ve raporu çerçevesinde bakıldığında, Kültür Parkın yerinde İlçe Terminal binası yapılması ile İlçelerden gelen Minibüsler şehir merkezine girecek, bu durumda plan raporunda da belirtildiği üzere, zaten kapasitesi üzerinde yüklü Atatürk Bulvarında, pik saatlerde durma noktasına ulaşan araç trafiği daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. İlçe Terminal binası projesi bu yönüyle Ulaşım Master planı ve raporu ile de çelişmektedir" diye konuştu.

SAMSUN'A BİR YIKIM PROJESİ DAHA
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı Burak Şener açıklamasını şöyle tamamladı: "Ne yazık ki, tüm bu çalışmaları yapan sanki Samsun Büyükşehir Belediyesi değilmiş gibi, 12 ? 15 yıl sonra tekrar söz konusu alana İlkadım ilçe otobüs Terminal Binası yapmak üzere Büyükşehir Belediyesince ihale açılmıştır. Böylece, son zamanlarda Büyükşehir Belediyesince usul haline getirilen, Yıkım Projelerine bir yenisi daha eklenmiş, park alanının tarumar edilerek, yaya dinlenme, gezi ve ulaşım aksları ortadan kaldırılarak, şehrin tam da önünde bir prestij yapısı Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında İlçe Terminal bina inşaatı planlanabilmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesi halinde, halkın dinlenme, gezinti alanı park ortadan kaldırılmış olacak, Liman ve şehir ön görünüm bölgesinde planlama bütünlüğü bozulacak, şehrin ve halkın denizle ilişkisi koparılacak, Bölgede büyük bir trafik yoğunluğu ve karmaşası yaşanacak, Yapılacak otobüs terminalinin, halkın ulaşım ve toplu taşımı konusuna her hangi bir katkısı olmayacaktır. Kaldı ki, Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan İlkadım İlçe Terminal (otobüs ve minübüs) tesisleri projesi, Kıyı yasası ve Yönetmenliğine aykırı, mevcut İmar Planı, Ulaşım Master Planı ve raporu ile de uyumsuzdur. Şehircilik ve planlama ilkelerine, çağdaş kent oluşturma yaklaşımlarına, kentin ulaşımda halihazırda yaşadığı yoğunluk ve onun yarattığı karmaşayı çözümleyecek yaklaşımlara aykırıdır.
En önemlisi, yukarıda kapsamlı açıklanan gerekçelerden de anlaşılacağı üzere hukuka aykırı olduğu gibi kamu yararını barındırmamaktadır. Bu çerçevede, Terminal projesinin yapımından vazgeçilmelidir. Şehrin ulaşım ve otopark vb. sorunlarının çözümü, ancak yeni bir Kent Ulaşım Master Planı yapılması ile mümkündür."

 

İLGİLİ HABERLER

Otobüs yanlış yola girdi, Samsun yolcuları mahsur kaldı

Otobüs yanlış yola girdi, Samsun yolcuları mahsur kaldı

Jandarma yakalamasa Samsunluyu kandıracaklardı

Jandarma yakalamasa Samsunluyu kandıracaklardı

Samsun'un 3 ilçesinde toplu vakalar görüldü

Samsun'un 3 ilçesinde toplu vakalar görüldü

Samsun Limanında tozu dumana kattı

Samsun Limanında tozu dumana kattı

Kısıtlama gününde Samsun'da sokakta silahlı saldırı

Kısıtlama gününde Samsun'da sokakta silahlı saldırı