Bakan Muş: "57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hib

Bakan Muş: 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hib - Ankara haber

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacağını açıkladı.


Bakan Muş, yaptığı yazılı açıklamada kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES'in geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı. Kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES kapsamında hibelerle karşılanmasının kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları yapabilmelerine imkan oluşturduğuna ifade eden Muş, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını aktardı. Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, açıklamasında şunları ifade etti:
"Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde."
Bakanlığın KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları konusunda destek sağlanıyor.
Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.