Dumlupınar Üniversitesinde 9. Bilişim Semineri başladı

Dumlupınar Üniversitesinde 9 Bilişim Semineri başladı - Kütahya haber

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu ile Google Developer Student Clubs Dumlupınar University iş birliğinde çevrim içi ortamda düzenlenen 9. Bilişim Semineri (BİLSEM) başladı.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu ile Google Developer Student Clubs Dumlupınar University (DSC Dumlupınar) iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleşen iki günlük seminerde nesnelerin interneti, endüstri 4.0, bulut teknolojisi, büyük veri, blok zincir, siber güvenlik alanlarını ele alan etkinlikler düzenlenecek. IEEE Dumlupınar Öğrenci Kolu Topluluk Başkanı Volkan Keleş, topluluğun geleneksel etkinliklerinden biri olan BİLSEM'i DSC Dumlupınar ile bu yıl 9. kez düzenlediklerini ifade ederek, "Bilişim Semineri'ni düzenlemekteki amacımız, mesleki kariyer bilinci oluşturmak, üniversite öğrencilerinin iş dünyasında faaliyet gösteren şirketlerle iletişim kurmasını sağlamak, teknik gelişimine katkıda bulunmak ve dünyada gelişen teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak. Nesnelerin internetinden büyük veriye, blok zincir teknolojisinden siber güvenliğe kadar pek çok alanda etkinliklerin olacağı BİLSEM'de Temel C++ Eğitimi, sosyal konuklar etkinliği ve konser de olacak. Etkinliklerimizi canlı izlemek isteyen ve hatta kaçıran herkesi IEEE Dumlupınar YouTube kanalına bekliyoruz" dedi.
Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Günümüzün ve geleceğin en önemli öncelikli alanlarından biri olan 'Bilişim' konusundaki bu semineri düzenleyen IEEE topluluğuna ve destek verenlere teşekkür ediyorum. IEEE topluluğu üyesi sevgili gençler bilgiye ve bilişime verdiğiniz önemden dolayı sizleri ayrıca kutlamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi yaşadığımız çağ bilgi ve bilişim çağıdır. Eminim bundan sonraki tüm zamanlarda bilgi ve bilişimin önemi artarak devam edecektir. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar üstün olacaktır. Eskiden olduğu gibi milletler, sayı ve fiziki olarak güçleri ile değil, bilgiye ve bilişime önem vermeleri ve sahip olmaları ile ayakta kalacaklar ve öne geçeceklerdir. Bilgiye ve bilişime önem vermeyen toplumlar ise ya köle olarak yaşamayı kabul edecekler ya da tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Bundan dolayı siz değerli gençlerin bilgiye ve bilişime önem vermesi beni milletim adına sevindiriyor ve gelecek adına ümit veriyor" diye konuştu.

"Gençler, sizler üniversitemizin ve milletimizin hedeflerine hizmet ediyorsunuz"
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sadece var olan bilgi ve teknolojiyi kullanma değil yeni bilgi ve teknolojileri üretme gayreti içinde olduğunu söyleyen Rektör Uysal, sözlerine şöyle devam etti:
" Şunu çok iyi biliyoruz ki, yeni bilgi üretemeyip sadece var olan bilgiyi kullanmakla hep geriden takip ederiz. Sadece var olan bilgiyi kullanmakla muasır medeniyetler seviyesine çıkmak hatta öne geçmek imkânsızdır. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın, hatta daha ileri geçmenin ve yol gösterici olmanın yegane yolu bilgiyi üretmek ve amaca uygun işletmektir, yani bilişimdir. Sevgili gençler sizler üniversitemizin bu hedefine ve milletimizin parlak geleceğine hizmet ettiğiniz için sizleri seviyoruz ve yanınızdayız. Bilgi sevdalısı sevgili gençler, şunu iyi bilin ki bu gün insanlığın bilmedikleri ve bilme ihtiyacı duydukları düne göre daha fazladır. Yani zaman geçtikçe bilmediğimiz ve öğrenme ihtiyacı duyduğumuz hususlar daha da artmaktadır. Mesela bugün madde veya hücre hakkındaki bilmediklerimiz dünden daha fazladır. Yarın da bu günden daha fazla olacaktır. Sevgili gençler, insanla diğer canlıları ayıran en önemli özellik şudur. İnsan hayat kanunlarına zır cahil olarak dünyaya geliyor. İnsan, yaşayabilmesi için hayat kanunlarını öğrenmeye muhtaçtır. İnsan, hayat için lüzumlu bilgi ve becerileri bilirse insanca yaşayabilir. Ömrünün sonuna kadar da bilgi sahibi olmaya ve öğrenmeye muhtaçtır. İnsanın hamuru böyle yoğrulmuştur. İnsanın gelişmesi, medenileşmesi ve terakkisi bilgiye ve öğrenmeye bağlanmıştır."

"Bilgi ve teknoloji ne amaçla kullanılırsa ona uygun sonuç verir"
Hayvanların bir şeyi öğrenerek geliştirme yetisinin insana göre son derece sınırlı olduğunu belirten Uysal, "Mesela şimdiye kadar hiçbir hayvan Allah'ın verdiği donanımlar dışında hiçbir teknoloji geliştirememiştir. Hayatını kolaylaştıracak bir teknolojik ürün ortaya koyamamıştır. Mesela bin yıl önceki bir bülbül kuşu nasıl yuva yapıyorsa günümüzdeki kuşlar da aynı yuvayı yapıyorlar. Var olanı geliştirip taş üstüne taş koyamıyorlar. Olaylar arası ilişki kurup problem çözemiyorlar. İnsan öyle mi? İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünlerin nasıl geliştiğine bakın! İnsanlığın bilgi üretmede ve teknoloji geliştirmede nasıl ilerlediğine bakın! İşte bu karşılaştırmadan çok net olarak şu neticeyi elde ederiz. Bilgi ve bilişim, bilgi ve bilişimi kullanarak teknoloji üretme insana ait bir özelliktir ve insani bir görevdir. Sevgili gençler, sizler bu insani görevinizi yapmaya çalıştığınız için sizleri seviyoruz ve yanınızdayız. Sevgili katılımcılar burada şu hususu da ifade etmek istiyorum. Bilgi, bilişim ve teknoloji iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Nereye hangi amaçla vurursan ona uygun netice alırsın. Bilgi, bilişim ve teknoloji insanlık yararına kullanılırsa güzeldir, faydalıdır. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki günümüzde bilgi ve teknolojiyi insanlığın zararına ve şeytanette kullanan çok sayıda insan suretinde şeytan vardır. Yaşatmada değil öldürmede kullanan çok sayıda katil vardır. Üretmede değil çalmada kullanan çok sayıda hırsız vardır. Güvenlikte değil eşkıyalıkta kullanan çok sayıda anarşist vardır. Tamirde değil yıkmakta kullanan çok sayıda bozguncu vardır. Tedavi etmede değil hasta etmede kullanan çok sayıda müfsit vardır. Daha da korkunç olanı ise bilgi ve bilişimi kullanarak bozgunculuk yapan şeytanın görevini üstlenen insanlığı perişan eden büyük devletlerin olmasıdır. Sevgili gençler, sizlerin bilgi ve bilişimi insanlığın zararına değil faydasına kullanacağınıza, bilgi ve teknolojiyi başta aziz milletimizin ve tüm insanlığın hizmetine sunacağınıza inandığım için şahsım ve üniversitem adına sizlerleyiz ve sizleri destekliyoruz. Son olarak siz sevgili gençleri, kıymetli katılımcıları özellikle insanlık yararına bilgi ve teknoloji üreten herkesi muhabbetle selamlıyor ve seminerin faydalı olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.