Ceza Davasında Müşteki Ne Demek?

Ceza Davasında Müşteki Ne Demek

Ceza davasında müşteki, söz konusu suçtan zarar gören yahut mağdur olan kişiyi ifade eder.

Bir başka tanımı ilemüşteki, ceza yargılamasında şikayet hakkına sahip kişi anlamına gelmektedir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda sıklıkla gündeme gelenmüşteki, maruz kaldığı suçu ve bu suçu işleyen faili öğrendiği andan başlayarak altı ay süre ile cumhuriyet savcılığına müracaat etmek suretiyle şikayette bulunmalıdır. İfade edilen sürenin dışında kalarak şikayette bulunmaması halinde müştekinin şikayet hakkı hukuken düşeceği için ilgili suça ilişkin bir soruşturma ve kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Uygulamada genellikle şikayete bağlı suçlar ile birlikte adından söz ettirenmüşteki, sadece bu nitelikteki suçlarda değil aynı zamanda şikayete tabi olmayan suçlarda da davaya katılabilmektedir. Bilhassa şu hususu ifade etmek gerekir ki; bir suçtan zarar gören ya da suçtan kaynaklanan mağduriyet yaşayan kişi, konusu şikayete tabi suçlar için şikayette bulunmadığı takdirde suçun failinin yargılanması mümkün değildir. Bunun yanı sıra şikayete tabi olmayan suçlarda ise yargılamanın gerçekleşmesi içinmüşteki şikayetine gerek yoktur.

  • Suçun konusu, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değilse mevcut suçtan zarar görenin şikayet etmesi koşul değildir. Şikayete bağlı olmayan suçlar için suçun mağduru Kamu Hukukudur. Tensip zaptı ve dilekçelerde yer aldığı adı ile K.H.' dir. Suçun mağduru veya zarar göreni davaya katılıp katılmama noktasında tasarruf sahibidir yani hürdür. Ancak davayı takip etmek için davaya katılmak istediği zaman, söz konusu davanın görüldüğü mahkemeye yazılı bir dilekçe ile katılma talebini ibraz etmelidir. Katılma dilekçesi, mahkemenin niteliğine göre hakim yahut heyet tarafından değerlendirilecek ve katılma talebinde bulunan kişinin bu isteği yerinde görülürse kabul edilecektir. Suçun mağduru veya zarar göreni bu andan itibaren katılan sıfatı ile anılacaktır.

Müşteki Kavramı

Müşteki ne demek sorusunun cevabı etimolojik cevap da taşır. Etimolojik olarak Arapça kökene sahipmüşteki sözcüğü zarar gören veya mağdur olan manasını taşır. TDK tanımı ise; şikayetçi olan, yakınan ve sızlanan şeklindedir.

Müşteki Sanık Ne Demek?

Müşteki sanık; suçun aynı anda mağduru ve sanığı olma halinde kullanılmaktadır. Bir diğer ifade ile bir davanın hem sanığı hem mağduru olan kimselere denir. Peki, bir davada hem sanık hem de zarar gören nasıl olunur? Söz gelimi bir kavga esnasında iki kişi birbirine fiziksel zararlar veriyorlarsa bu durumda her iki taraf içinmüşteki sanık sıfatı kullanılabilir. Bir diğer örnek ise hakarete uğrayan bir kimse hakarette bulunan kişiye saldırır ve darp ederse bu durumda darp suçundan dolayı sanık, hakaret suçuna maruz kalmaktadır dolayı mağdur olacaktır.

Müşteki Şüpheli Ne Demek?

Bir kişi, bir yandan suçun zarar göreniyken bir yandan da aynı suç için karşı tarafa zarar veren ve bu zarara karşılık şikayetçi olunan kişinin soruşturma sürecindeki sıfatıdır. Bir diğer ifade ile, başkası tarafından şikayet edilen ve aynı zamanda şikayet hakkına sahip kişidir. Cumhuriyet Savcılığı, söz konusu şikayetlere dair gereken soruşturmayı gerçekleştirerek kovuşturma sürecine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin kararını açıklayacaktır. İlgili Cumhuriyet Savcısı, gerçekleştirilen soruşturma kapsamında kafi düzeyde şüpheye ulaşırsa bu durumda dosya mahkemeye tevdi edilerek kovuşturma sürecine geçilecektir.

Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayet Süresi

Müştekinin suçun mağduru ve zarar göreni olduğunu ifade etmiştik.Müşteki, şikayete tabi suçlar için suçu ve suçun failini öğrendiği andan itibaren altı ay içinde cumhuriyet savcılığına başvurarak şikayette bulunmak durumundadır. Bu yasal sürenin soruşturma için hak düşürücü süre olduğu ifade edilebilir. İfade edilen süre dahilinde suç ve suçlu cumhuriyet savcılığına bildirilmediği takdirde suçun faili cezalandırılamamaktadır. Şikayete tabi olmayan suçlar için müştekinin şikayeti beklenmeksizin savcılık resen yahut ihbar üzerine gerekli işlemlere başlar.

Şikayetin Geri Alınması

Müştekinin gerçekleştirdiği şikayetin, şikayete tabi olmayan suçlarda kovuşturma prosesinin sonlanma anına kadar geri alınırsa, bu durumda kovuşturma sürecinde ilgili davanın düşmesi yönünde karar çıkacaktır. Şikayetinden dönen müştekinin, tekrar aynı suç için şikayetçi olma hakkı bulunmayacaktır. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmayan suçlar için müştekinin şikayetinden dönmesi, yargılamaya bir etkide bulunmayacak zira kamu davası niteliğinde ilerleyecek dosya yetkili adli makamlarca resen araştırılacak, soruşturulacak ve kovuşturulacaktır.

Kaynak: https://okyanushukuk.com/ceza-davalarinda-musteki-ne-demek/

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da radarla ilgili 'doğru' bilinen yanlışlar

Samsun'da radarla ilgili 'doğru' bilinen yanlışlar

Samsun'da Yedaş 50 yıllık yolu kapattı, mahalleli çıldırdı

Samsun'da Yedaş 50 yıllık yolu kapattı, mahalleli çıldırdı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıda yaralandı