HaberlerSamsun haberAtık Su Analizi – Atık Su Numune Alma

Atık Su Analizi – Atık Su Numune Alma

Atık Su Analizi Atık Su Numune Alma

Atık Su Analizi Yönetmelikleri

Atık su analizi evsel veya endüstriyel olarak arıtma tesislerinden alınan atık su numunelerinin analiz işlemi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde su kaynaklarının sınırlıdır. Kaynakların sınırlı olması nedeniyle bu kaynakların korunması gerekir. Bu sebeple temiz suyun gelecekteki nesillere aktarılması sürdürülebilirlik açısından gereklidir.

Su, farklı amaçlar için kullanıldıktan sonra kirlenmesi nedeniyle atık su haline dönüşür. Atık su analizi, suyun kullanımı sonucunda meydana gelen kirliliğin belirlenmesi için genellikle evsel ve endüstriyel olarak arıtma tesislerinden alınan atık su numunelerinin analiz işlemleridir.

Sanayi bölgesindeki kuruluşların hemen hemen hepsi üretim ve kontrol sistemlerinin birçok noktasında su kullanmakta, özellikle endüstrilerde birçok prosesin sürdürülebilmesi için suya gereksinim duyulmaktadır. Bununla birlikte insanların şahsi ihtiyaçları için de su tüketimi gün geçtikçe artmaktadır.

Atık su genel olarak arıtıldıktan sonra göl, ırmak ya da kanalizasyon gibi yerlere akmaktadır. Arıtma tesislerinin düzgün çalışması, arıtılan suyun Yönetmelik sınır değerine uygun olarak alıcı ortama verildiğini görmek için atık su analizi yapılmaktadır. Atık su analiz raporu ile firmalar faaliyetlerine devam edebilmekte ve düzgün çalışmayan arıtma tesisleri için cezai yaptırım söz konusu olmaktadır.

Atık Su Analizi Yönetmelikleri

Atık su analizi için parametrelerin tespit edilmesi yönetmelik ve tebliğlerde bulunan tablolara ya da müşteri özel talebi doğrultusunda gerçekleştirilir.

Parametrelerin tespit edilmesinin ardından atık su numune alma söz konusudur. Numune atık suyu temsil edecek şekilde olmalıdır. Örneğin; fabrika içinde farklı zamanlarda farklı kirlilikteki atık su, arıtma tesisine gelir ve arıtma işlemi yapılır. Atık suyu temsil edecek kompozit (karma) 2 saat ya da 24 saat numune alınması gerekir. Bu durumda atık sudan doğru bir numune alınır. Analiz işleminde ilk aşama yapılır.

Laboratuvara ulaşan atık suyun numune kabulü yapılarak analiz işlemleri için laboratuvar sürecine geçilir. Analiz parametreleri kapsamında analize başlama süreleri değişkenlik gösterebilir. Mikrobiyolojik parametreler, BOİ, balık biyo deneyi (ZSF), hidrazin gibi bazı analizlere hemen başlamak gerekirken koruması yapılan KOİ, cıva, kurşun, çinko, arsenik gibi ağır metal analizleri için uzun süre başlama süreleri söz konusudur.

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan analiz metotları ile atık su analizleri yapılmaktadır. Bu metotlar analizin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Laboratuvarlar bu metotlardan akredite olarak yetki alır. Laboratuvar yetkisinde bulunmayan bir parametreyi, yetkisi bulunan başka bir laboratuvara analizini yaptırmak için gönderebilmektedir.

Mevzuatta Atık Su Analizi

Çevre mevzuatı kapsamındaki yönetmelik ve tebliğler şu şekilde sıralanabilir;

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atık su analizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen laboratuvar yetki belgesiyle mevzuat kapsamında atık su analiz raporu çıkarabilir. Çevre izni, izin/lisans, izleme, SAİS için yapılacak atık su analizi talepleri MELBES'e yapılmalıdır. ÇED kapsamı MELBES'ten muaf tutulur. Denetim numuneleri ise İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde plansız alındığı için MELBES'e başvuru durumu söz konusu değildir. Ancak tüm bu numunelerin analiz sonuçları MELBES sistemine girilir. Kontrol amaçlı numuneler için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Tesisler istedikleri takdirde numune alımı esnasındaatık su şahit numune almak isteyebilir.

AEM Laboratuvarı, su kirliliğinin belirlenmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi amacıyla kaliteli hizmet anlayışı ile atık su analizi gerçekleştirmektedir.Çevre Laboratuvarı olarak hizmet veren AEM Laboratuvarı hakkında detaylı bilgi almak içinhttps://www.aem.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da emlak sektöründe Iraklı ve Suriyeli kaosu

Samsun'da emlak sektöründe Iraklı ve Suriyeli kaosu

Samsun'da tamir faciası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da tamir faciası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı

Samsun'da kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da 'Sanat Çarşısı' açıldı

Samsun'da 'Sanat Çarşısı' açıldı