Üniversitede Stratejik Plan hazırlıkları devam ediyor

Üniversitede Stratejik Plan hazırlıkları devam ediyor - Kilis haber

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2027 Stratejik Plan Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.


Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım; Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Memet Tüfekçi ile akademik birim amirleri katıldı.
Toplantıda, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane'nin sunumu ile 7 Aralık Üniversitesi 2023-2027 stratejik planının hazırlanması sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kestane, Mevcut stratejik plana dair durum değerlendirilmesinden hareketle Üniversitenin gelecek beş yıllık süreçte gelişime açık olan alanları vurgulandı. 2023-2027 stratejileri, eğitim ve araştırma odaklı olarak belirlendi. Gelecek süreçte Üniversitenin stratejik amaçları, hedefleri ve performans göstergeleri açıklığa kavuşturuldu. Uygulamada atılması gereken adımlar üzerinde durulan toplantıda; stratejik planın Üniversitenin geleceği üzerindeki bireysel, birimsel ve kurumsal olarak önemi vurgulandı.