Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Pakistan'da yaşananlar 28

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: Pakistan'da yaşananlar 28 - Ankara haber

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Pakistan eski Başbakanı İmran Han'ın Moskova'ya yaptığı son ziyaret ABD ile iplerin iyice kopmasına ve Pakistan'da 28 Şubat postmodern darbesi benzeri bir sürecin yaşanmasına neden oldu" dedi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın güven oylamasını kaybetmesi ile hükümetin düşmesini değerlendirdi. Bekin, "Pakistan'ın Çin ile olan jeopolitik ve jeostratejik yakınlaşması, Başbakan İmran Han'ın Afganistan'daki gelişmeler sırasında ABD çizgisinden uzak bir politika izlemesi, ABD'ye meydan okuyarak İsrail ile yakınlaşma politikalarına destek vermeyi reddetmesi, Çin-Rus ekseninde ittifak arayışlarına girmesi ve en nihayetinde Moskova'ya yaptığı son ziyaret ABD ile iplerin iyice kopmasına ve Pakistan'da 28 Şubat postmodern darbesi benzeri bir sürecin yaşanmasına neden oldu" dedi.
Bekin, şunları söyledi:
"Pakistan parlamentosunda yapılan güven oylaması öncesinde bazı parlamenterlerin ABD İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etmeleri, ister istemez tüm projektörlerin Washington üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. ABD yetkilileri her ne kadar iddiaları reddetse de ABD yönetimi ile İmran Han arasında yaşanan restleşmeler ister istemez ABD'nin bu süreçteki muhtemel dahlini ön plana çıkarmaktadır. ABD'nin Çin'e karşı ilerleyen süreçte özellikle Pakistan ve Hindistan'a müşterek sorumluluklar yüklemeye çalışması, İmran Han'ın görevden uzaklaştırılmasında önemli rol oynadı."

"Çin ile yapılan anlaşma bardağı taşıran son damla oldu"
Belucistan'da dünya enerji koridorunda stratejik önemdeki limanın Çin'e 43 yıllığına kiralanmasının Pakistan-ABD ilişkilerinde bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Bekin, şöyle devam etti:
"Çin ile Pakistan'ın sorunlu Belucistan eyaletinde yer alan Gwadar Limanı'nın dünya enerji koridorunun en öncelikli merkezlerinden birisi olan Hürmüz Boğazı'na açılan kritik bir noktada yer alması ve söz konusu liman işletmesinin Çin'e 43 yıllığına kiralanmış olması ister istemez küresel hegemon güç olan ABD'yi harekete geçirdi. ABD'nin özellikle Batı Asya'nın en stratejik bölgesini oluşturan Belucistan'daki güç eksenini kendi lehine çevirebilmek amacıyla öncelikli olarak Pakistan ve İran'ı bu bölge üzerinden sıkıştırmaya yönelik faaliyetler içinde olduğu bir vakıadır. Belucistan eyaletinin doğalgaz, petrol, altın, uranyum ve bakır bakımından çok zengin rezervlere sahip olması, bu bölgede sürekli dış müdahalelerle tetiklenen terör faaliyetlerinin Pakistan'ı derinden etkilemesine neden olmaktadır."

"Kardeş Pakistan bu süreci suhuletle atlatacaktır"
"Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başbakanlığındaki hükümetin 174 hayır güvensizlik oyuyla düşürülmesi sonrasında oluşabilecek kışkırtmalara karşı dost ve kardeş Pakistan'ın bu zor süreci suhuletle atlatacağını temenni ediyoruz" diyen Bekin, İmran Han'ın ABD'nin Irak ve Afganistan'daki politikalarını eleştirmesi ve özellikle Rusya ve Çin ile birçok alanda stratejik iş birliğine girmesinin ister istemez parlamentodaki güven oylamasında ABD'nin dolaylı olarak etkin rol oynadığı konusunun gündeme gelmesine neden olduğunu belirtti. Bekin, "Bu bağlamda muhalefetteki PML-N ve Pakistan Halk Partisi'nin ABD politikalarına teşne oldukları konusunda iktidar partisinin dillendirdiği iddialar güven oylamasından sonra daha yüksek perdeden seslendirilmeye başlandı. Washington'un bu iddiaları yalanlamasına karşın özellikle Belucistan gibi sorunlu bölgelerde faaliyetler sürdüren Amerika'nın en önde gelen ve CIA'nın paralelinde faaliyet gösteren NED'in geçmişte 'Arap Baharı' öncesinde ayaklanmaların baş gösterdiği ülkelerde birçok projeye katkı sağladığı gibi, son dönemlerde Pakistan'daki birçok projeye de parasal katkıda bulunması, ABD'nin Pakistan üzerinde kurmaya çalıştığı etkinliğin en bariz göstergesidir" dedi.

"D-8'in atıl olması İslam coğrafyasında operasyonları kolaylaştırıyor"
Rusya'yı etkisizleştirmeyi, Çin'in yayılmasını engellemeyi hedefleyen ABD ve müttefiklerinin Pakistan'ı yanlarına çekebilmek amacıyla uygulamaya koydukları politikaların daha da müşahhas olmaya başladığını vurgulayan Bekin, "Özellikle D-8 projesinin daha etkin şekilde hayata geçirilmemesi, ister istemez İslam coğrafyasında bu ve benzeri zorlukların yaşanması ve küresel güçlerin olaylara müdahil olmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi olarak D-8 konusunda daha duyarlı bir yaklaşım içerisinde olunması konusundaki ısrarımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.