HaberlerDüzce haber23 TOKİ dairesi satışa çıkıyor

23 TOKİ dairesi satışa çıkıyor - Düzce haber

Düzce Camikebir Kentsel Dönüşüm alanında TOKİ'nin yaptığı dairelerden mülkiyeti Düzce Belediyesi'ne ait 23 daire satışa çıkıyor.

23 TOKİ dairesi satışa çıkıyor

TOKİ tarafından Camikebir Mahallesinde yapımı tamamlanan Kentsel Dönüşüm alanında mülkiyeti Düzce Belediyesi'ne ait olan 23 dairenin satışı açık arttırma usulü ile yapılacak. Camikebir Kentsel Dönüşüm alanında arazi karşılığı Düzce Belediyesi'ne tahsis edilen 23 daire için alt fiyat limiti belirlendi. 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 13:30'da yapılacak ihaleye göre dairelerden almak isteyenlerden talep edilen belgeler şöyle; 'Kanuni ikametgah belgesi. İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret odası kaydı ibraz edilmesi. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesinde belirtilen değerlerde yazılı teminat tutarlarının verilmesi. İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair 'borcu yoktur' yazısı.'
İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini 'alındı belgesi' karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilir. İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler.SIRADAKİ HABER